การค้นหาใน Zoho Mail

การค้นหาใน Zoho Mail

Zoho Mail Search

Zoho Mail ไม่ได้มีเพียงบริการอีเมลเท่านั้นแต่ยังมีแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการดำเนินธุรกิจด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น หมายเหตุ, ปฏิทิน, งาน, ที่คั่นหน้า และสตรีม ซึ่งผสานรวมเข้ากับกล่องจดหมายของคุณอย่างลงตัว แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของคุณในที่เดียว 

แต่ด้วยข้อมูลและการแชร์ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในกล่องจดหมายของคุณ การติดตามข้อมูลทั้งหมด การค้นหาอีเมลหรือโพสต์สตรีมเฉพาะที่คุณต้องการ กลายเป็นงานที่ยากขึ้น เพื่อให้ง่ายขึ้น Zoho Mail จึงมีตัวเลือกให้คุณค้นหาไม่ใช่แค่อีเมลเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆ เช่น สตรีม งาน หมายเหตุ ปฏิทิน เอกสารแนบ ผู้ติดต่อ และที่คั่นหน้าอีกด้วย

การค้นหาทั่วทั้งรายการ

Zoho Mail จะเลือกรายการค้นหาโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้สตรีม แถบค้นหาจะเปลี่ยนรายการค้นหาเป็นสตรีมโดยอัตโนมัติ 

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการค้นหาในแอปพลิเคชันอื่น คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหาได้โดยคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง เลือกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องจากรายการ และคำค้นหาใดๆ ที่คุณป้อนจะถูกค้นหาในแอปพลิเคชันนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ในแต่ละแอปพลิเคชันคุณยังสามารถเลือกหลายพารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงกับแต่ละรายการได้ด้วย

ในการค้นหาบางสิ่ง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการค้นหา พิมพ์คำสำคัญการค้นหาของคุณ เลือกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจากรายการแล้วกด Enter ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใส่พารามิเตอร์หลายค่าในการค้นหาเพื่อจำกัดให้แคบลงได้

หมายเหตุ:

 • คุณสามารถล้างคำสำคัญการค้นหาสำหรับพารามิเตอร์ที่เจาะจงได้โดยการลบเนื้อหาภายในกล่องนั้น
 • ในการลบพารามิเตอร์ที่เจาะจงออกจากการค้นหา ให้คลิกไอคอนปิดถัดจากกล่องนั้น

การค้นหาอีเมล

หากคุณต้องการค้นหาอีเมล ให้เลือกรายการ เมล จากรายการ ภายในเมล คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้ เมื่อคุณพิมพ์คำสำคัญการค้นหาโดยไม่ระบุพารามิเตอร์ใดๆ พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกรายการที่ถูกต้องแล้วทำการค้นหาต่อไปได้ 

การค้นหาในสตรีม

โพสต์สตรีมประกอบด้วยรายการที่แตกต่างกัน เช่น โพสต์ หมายเหตุ งาน ฯลฯ ในบางกรณีคุณอาจต้องการค้นคืนข้อมูลบางอย่างจากกลุ่มสตรีมบางกลุ่มหรือจากวอลล์สตรีมของคุณเอง

ในกรณีนี้คุณสามารถเลือกสตรีมจากรายการ และพิมพ์คำสำคัญการค้นหาของคุณได้ พารามิเตอร์ต่างๆ เช่น โพสต์โดยโพสต์มี@mentionedข้อคิดเห็นโดย, ในกลุ่ม จะมีอยู่ในหมวดหมู่การค้นหาของสตรีม 

เมื่อคุณแน่ใจว่าเนื้อหาสตรีมที่คุณกำลังค้นหาคือ หมายเหตุ งาน หรือข้อความ คุณสามารถใช้ตัวเลือก กรองตาม เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการค้นหาได้ ตัวเลือกกรองตามจะแสดงรายการของสตรีมทั้งหมดที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหาโพสต์ในกลุ่ม การพูดคุยเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งโพสต์โดย Patricia Boyle ให้เปลี่ยนรายการค้นหาเป็นสตรีม ในฟิลด์การค้นหา ให้เลือก ในกลุ่ม:  แล้วเลือกกลุ่มการพูดคุยเกี่ยวกับการตลาดจากรายการกลุ่ม จากนั้นเลือก โพสต์โดย: แล้วพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น  

การค้นหาหมายเหตุ

คุณสามารถค้นหาหมายเหตุส่วนตัวที่คุณเพิ่มหรือหมายเหตุกลุ่มได้โดยการเลือกรายการหมายเหตุ

คุณสามารถค้นหาโดยยึดตามเนื้อหาของหมายเหตุ สีของหมายเหตุ กลุ่มที่มีการเพิ่มหมายเหตุนั้น หรือผู้ใช้ที่เพิ่มหมายเหตุ ซึ่งจะช่วยให้คุณกรองและค้นหาหมายเหตุที่เจาะจงได้อย่างง่ายดาย

การค้นหาเหตุการณ์

ในการติดตามกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญ การประชุมหรือการนัดหมายที่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินกลุ่ม และค้นหากิจกรรมที่เจาะจง คุณสามารถค้นหาปฏิทินของคุณตาม ชื่อตำแหน่งที่ตั้งออร์แกไนเซอร์ ฯลฯ ได้ คุณสามารถพิมพ์คำสำคัญการค้นหาที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์จากปฏิทินส่วนบุคคลของคุณหรือปฏิทินกลุ่มที่คุณสมัครใช้งานไว้จะปรากฏขึ้นตามคำค้นหาของคุณ

การค้นหาในงาน

คุณอาจเป็นสมาชิกของหลายกลุ่มและการติดตามงานในหลายกลุ่มอาจเป็นเรื่องยาก

บางครั้งคุณอาจต้องการค้นหางาน แต่คุณอาจไม่แน่ใจว่างานนั้นถูกเพิ่มลงในกลุ่มใด หรือคุณอาจทราบว่างานถูกมอบหมายให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่คุณอาจไม่ทราบว่าใครเป็นผู้มอบหมายงานนั้น

ในกรณีเช่นนี้การค้นหางานจะมีประโยชน์มาก คุณสามารถค้นหาตามเกณฑ์งานใดๆ เช่น ผู้ที่มอบหมายงาน วันครบกำหนด กลุ่มที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ฯลฯ การค้นหาจะให้ผลลัพธ์ตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ

การค้นหาเอกสารแนบ

เมนูเครื่องมือดูเอกสารแนบใน Zoho Mail มีตัวกรองเพื่อจำกัดจำนวนเอกสารแนบที่คุณกำลังค้นหา นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองเอกสารแนบได้โดยยึดตามชื่อ เนื้อหาของเอกสารแนบ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ รายการของเอกสารแนบ วันที่ได้รับ แท็ก รายการโปรด หรือผู้ใช้ที่ส่งเอกสารแนบ 

การค้นหารายชื่อติดต่อ

ค้นหารายชื่อติดต่อจากกล่องจดหมายของคุณโดยการค้นหาตามฟิลด์รายชื่อติดต่อที่คุณให้ไว้ หากคุณจำที่อยู่อีเมลของรายชื่อติดต่อที่เจาะจงได้ แต่คุณต้องการรายละเอียดอื่นๆ ให้เลือกรายการ รายชื่อติดต่อ  เลือกตัวเลือก ตามอีเมล แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมล ผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับที่อยู่อีเมลที่ป้อนจะปรากฏขึ้น 

ค้นหาที่คั่นหน้า

แอปพลิเคชันที่คั่นหน้าให้คุณบันทึกลิงค์ที่สำคัญไปยังกล่องจดหมายของคุณลงในที่คั่นหน้ากลุ่มหรือส่วนบุคคลของคุณ ที่คั่นหน้าเหล่านี้สามารถเปิดในภายหลังได้เช่นเดียวกับที่คุณเปิดแอปพลิเคชันใดๆ จากกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถค้นหาที่คั่นหน้าเหล่านี้โดยใช้พารามิเตอร์ เช่น ชื่อที่คั่นหน้า คำอธิบาย ฯลฯ 

นอกจากนี้คุณสามารถบันทึกการค้นหาที่ซับซ้อนดังกล่าวไว้ใน 'การค้นหาที่บันทึก' ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาแบบเดียวกันได้ในคลิกเดียวแต่จะได้รับผลลัพธ์ตามจริงจากอีเมลล่าสุด โปรดดูวิธีการใช้การค้นหาที่บันทึกโดยละเอียด ที่นี่

การเข้าถึงแบบด่วน

การเปิดการตั้งค่าที่เจาะจง การไปที่โฟลเดอร์หรือกลุ่มสตรีมที่เจาะจง การไปที่แอปพลิเคชันอื่น ทั้งหมดสามารถทำได้จากตัวเลือก การเข้าถึงแบบด่วน ในแถบค้นหา พิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของกลุ่มสตรีมหรือหน้าการตั้งค่าที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง

คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าบางอย่างโดยใช้การเข้าถึงแบบด่วนได้ด้วย เข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนูเข้าถึงแบบด่วนและเลือกตัวเลือกที่ต้องการจากรายการเพื่อใช้กับบัญชีของคุณ:

 • เลือกชุดรูปแบบ - เปลี่ยนชุดรูปแบบที่แสดง
 • เลือกมุมมองเมล - เลือกวิธีที่คุณต้องการเปิดอีเมลใหม่ (ภาพตัวอย่าง, หน้าต่างใหม่, แท็บใหม่ ฯลฯ)
 • เลือกมุมมองการเขียน - เลือกวิธีที่คุณต้องการให้หน้าต่างการเขียนเปิด (แท็บใหม่, อินไลน์, หน้าต่างใหม่ ฯลฯ)
 • เลือกการแจ้งเมื่ออ่าน - เลือกว่าเมื่อใดที่จะส่งการแจ้งเมื่ออ่าน (เสมอ, ไม่ต้อง, ถาม)
 • โหลดรูปภาพภายนอก - เลือกว่าเมื่อใดจะโหลดรูปภาพภายนอกในอีเมลที่คุณได้รับ
 • เลือกรูปแบบเวลา - เลือกรูปแบบเวลาสำหรับบัญชีของคุณ

รายการตัวกรองการค้นหาที่ใช้ได้ในการค้นหาใหม่สำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน

มีตัวกรองการค้นหามากกว่า 100 รายการให้เลือกเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

เมล

     
 • มี
 • จาก
 • ถึง/Cc
 • ในโฟลเดอร์
 • ชื่อเรื่อง
 • อีเมลมี
 • ชื่อเอกสารแนบ
 • ประเภทเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบมี
 • วันที่
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 • ถึง
 • Cc
 • แท็ก
 • มีเอกสารแนบ
 • ติดธงแล้ว
 • ตอบกลับแล้ว
 • อีเมลและเอกสารแนบไม่มี
 • จากไม่มี
 • ถึง/Cc ไม่มี
 • ชื่อเรื่องไม่มี
 • อีเมลไม่มี
 • เอกสารแนบไม่มี
 • เนื้อหาเอกสารแนบไม่มี
 • ถึงไม่มี
 • Cc ไม่มี
 • มีตัวเตือนความจำ
 • อีเมลที่มีประเภทตัวเตือนความจำ
 

บุ๊กมาร์ก

   
 • มี
 • ชื่อ
 • คำอธิบายมี
 • ในรายการโปรด
 • ในคอลเลคชัน
 • ในกลุ่ม
 • เพิ่มโดย
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 

ปฏิทิน

     
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • ออร์แกไนเซอร์
 • ปฏิทิน
 • กิจกรรมตลอดวัน
 • วันที่
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 

สตรีม

   
 • มี
 • ในกลุ่ม
 • โพสต์โดย
 • @mentioned
 • กรองตาม
 • ถึง
 • Cc
 • จาก
 • ใน Notebook
 • สี
 • มีรูปภาพ
 • สร้างจากอีเมล
 • ผู้ได้รับมอบหมาย
 • ลำดับความสำคัญ
 • สถานะ
 • ไม่มีวันครบกำหนด
 • มีการเกิดซ้ำ
 • ไม่ได้มอบหมาย
 • ในคอลเลคชัน
 • ข้อคิดเห็นโดย
 • ข้อคิดเห็นมี
 • มีแฮชแท็ก
 • แท็ก
 • ชื่อเอกสารแนบ
 • ประเภทเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบมี
 • มีเอกสารแนบ
 • ผู้รับเชิญ
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 • ในรายการโปรด
 • ชื่อ
 • โพสต์มี
 • ตำแหน่งที่ตั้งกิจกรรม
 

รายชื่อติดต่อ

   
 • มี
 • ชื่อมี
 • อีเมลมี
 

เอกสารแนบ

   
 • จาก
 • ชื่อเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบจาก
 • เอกสารแนบมี
 • ประเภทไฟล์
 • ในกลุ่ม
 • ในสตรีม
 • ในเมล
 • แท็ก
 • ในรายการโปรด
 

งาน

    
 • มี
 • เพิ่มโดย
 • มอบให้กับ
 • ในกลุ่ม
 • สถานะ
 • ลำดับความสำคัญ
 • มีการเกิดซ้ำ
 • ไม่มีวันครบกำหนด
 • ไม่มีผู้ได้รับมอบหมาย
 • ชื่อ
 • คำอธิบายงานมี
 • @mentioned
 • มีแฮชแท็ก
 • แท็ก
 • ผู้รับเชิญ
 • ในรายการโปรด
 • ชื่อเอกสารแนบ
 • ประเภทเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบมี
 • มีเอกสารแนบ
 • ข้อคิดเห็นโดย
 • ข้อคิดเห็นมี
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 

หมายเหตุ

    
 • มี
 • เพิ่มโดย
 • ในกลุ่ม
 • สีของหมายเหตุ
 • หมายเหตุมี
 • ชื่อมี
 • มีรูปภาพ
 • มีเอกสารแนบ
 • ใน Notebook
 • สร้างจากเมล
 • แท็ก
 • ในรายการโปรด
 • ผู้รับเชิญ
 • มีแฮชแท็ก
 • ชื่อเอกสารแนบ
 • ประเภทเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบมี
 • ข้อคิดเห็นโดย
 • ข้อคิดเห็นมี
 • จากวันที่
 • ถึงวันที่
 

ประวัติการค้นหา

คุณสามารถเข้าถึงการค้นหาก่อนหน้าของคุณได้จากเมนู ประวัติ การค้นหาล่าสุดทั้งหมดของคุณสำหรับเซสชันนั้นจะปรากฏขึ้นที่นี่ ผลลัพธ์การค้นหาเหล่านี้จะไม่ปรากฏหลังจากรีเฟรชกล่องจดหมายของคุณหรือหลังจากเข้าสู่ระบบใหม่ 

ค้นหาภายใน Zoho

คุณยังสามารถใช้ ค้นหาภายใน Zoho เพื่อค้นหาอีเมลและรายชื่อติดต่อของคุณได้ ค้นหาภายใน Zoho ช่วยให้คุณสามารถค้นหารายการในแอปพลิเคชัน Zoho ที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย คลิกไอคอนค้นหาที่มุมล่างขวาของกล่องจดหมายของคุณเพื่อเปิดหน้าต่างค้นหาภายใน Zoho คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด (cmd + /) เพื่อเปิดหน้าต่างได้ด้วย 

คลิกแท็บ เมล ในเมนูด้านซ้ายของหน้าต่างค้นหาภายใน Zoho พิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อใดๆ ในแถบค้นหาแล้วกด Enter เพื่อดูรายการของอีเมลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อนั้น คุณยังสามารถตอบกลับและส่งต่ออีเมลเหล่านี้ได้โดยตรงจากหน้าต่างค้นหานี้พร้อมกับการดูอีเมล คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก ค้นหาภายในแอปพลิเคชัน Zoho ทั้งหมด จากบัตรรายชื่อติดต่อเพื่อเริ่มต้นการค้นหารายชื่อติดต่อนั้นได้ด้วย

ตัวเลือกตัวกรอง

คุณสามารถจำกัดผลการค้นหาได้โดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ 

 • ตามที่อยู่อีเมล/ นามแฝง : คลิกที่อยู่อีเมลของคุณที่แสดงในแถบตัวกรอง เมนูแบบเลื่อนลงที่มีนามแฝงทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้น เลือกหนึ่งที่อยู่อีเมลเพื่อดูเฉพาะอีเมลที่ส่ง/ รับด้วยที่อยู่อีเมลที่เลือกจากรายชื่อติดต่อที่ป้อน
 • ตามโฟลเดอร์: คลิกตัวเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด เพื่อดู มนูแบบเลื่อนลงของโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ เลือกโฟลเดอร์ใดๆ เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณในโฟลเดอร์นั้น
 • ตัวกรอง เพิ่มเติม: คลิกตัวเลือก เพิ่มเติม เพื่อใช้ตัวกรอง เช่น ช่วงวันที่, แท็ก, มีเอกสารแนบ, ติดธงแล้ว และ มีการตอบกลับ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com