การวางกำหนดการอีเมลและอีเมลส่งเป็นกิจวัตร

วางกำหนดเวลาและส่งอีเมล

วางกำหนดเวลาอีเมลให้ส่งภายหลังและส่งเป็นกิจวัตร 

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ‘วางกำหนดการและส่ง’ ของ Zoho Mail เพื่อตั้งค่ากำหนดการให้อีเมลของคุณและส่งในภายหลังได้ อีเมลที่วางกำหนดการไว้มีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการส่งอีเมลบางประเภท เช่น ใบบันทึกเวลาหรือรายงานประจำสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์หรือกลางวัน แต่ต้องการให้ผู้จัดการของคุณที่อยู่ในโซนเวลาที่แตกต่างกันได้รับในเวลาที่เหมาะสม เช่น ในวันจันทร์เวลา 11 นาฬิกา 

นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขการจำวันเกิดผิด ที่คุณอาจจำวันเกิดได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าได้ลืมที่จะอวยพรวันเกิดในวันจริง คุณสามารถวางกำหนดการส่งอีเมลอวยพรวันเกิดตามวันที่และเวลาที่ต้องการได้

ขั้นตอนในการวางกำหนดการอีเมล

คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดกำหนดการและส่งอีเมลได้ 

 1. เข้าสู่ระบบที่ www.zoho.com/mail
 2. คลิกจดหมายใหม่เพื่อเปิดตัวแก้ไข
 3. ร่างอีเมลตามปกติ
 4. เพิ่มไฟล์แนบหากมี
 5. คลิกไอคอนวางกำหนดการ/ส่งเป็นกิจวัตรเพื่อตั้งค่ากำหนดการให้กับอีเมล
 6. มีตัวเลือกให้เลือกคือ หลัง 1 ชั่วโมง,2 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, พรุ่งนี้เช้า, พรุ่งนี้บ่าย และวันที่และเวลาที่กำหนดเอง
 7. คุณสามารถเลือกวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ต้องการได้หากคุณเลือกใช้ตัวเลือกวันที่และเวลาที่กำหนดเอง 
 8. คลิก บันทึก 
 9. เมื่อคุณคลิกส่งอีเมลจะถูกย้ายไปยังกล่องขาออก และจะอยู่ในกล่องขาออกจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ 

วางกำหนดการอีเมลเป็นกิจวัตร

คุณยังสามารถกำหนดเวลาอีเมลที่ส่งเป็นกิจวัตรได้ โดยสามารถตั้งค่าให้ส่งอีเมลเป็นกิจวัตรได้โดยขึ้นอยู่กับความถี่และวันที่สิ้นสุดหรือจำนวนครั้งที่ต้องการ อีเมลที่เป็นกิจวัตรมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนให้กับลูกค้า โดยเกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หรือส่งรายงานประจำสัปดาห์ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ  

 1. คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดกำหนดการและส่งอีเมลได้ 
 2. ลงชื่อเข้าใช้ www.zoho.com/mail
 3. คลิกจดหมายใหม่เพื่อเปิดตัวแก้ไข
 4. ร่างอีเมลตามปกติ
 5. เพิ่มไฟล์แนบหากมี
 6. คลิกที่ไอคอนวางกำหนดการ/ส่งเป็นกิจวัตรเพื่อตั้งค่ากำหนดการส่งเป็นกิจวัตรให้กับอีเมล
   
 7. รูปแบบการส่งเป็นกิจวัตรอาจเป็น 
  1. รายวัน - ทุก _ วัน / ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
  2. รายสัปดาห์ - ทุก _ สัปดาห์ในวันที่เลือก 
  3. รายเดือน - ทุก _ เดือนในวันที่เลือก / วันที่ระบุของสัปดาห์ที่เลือก
  4. รายปี - ในวันที่เลือกของเดือนที่เลือก / วันที่ n ของสัปดาห์ที่เลือก
 8. เลือกรูปแบบส่งเกิดเป็นกิจวัตรที่ต้องการจากตัวเลือกที่ให้มา 
 9. คลิกส่ง
 10. อีเมลที่วางกำหนดการจะยังคงอยู่ในกล่องขาออกและจะถูกส่งตามรูปแบบส่งเป็นกิจวัตรและความถี่ที่ตั้งค่าไว้ 

อีเมลที่กำหนดเวลาไว้ - กล่องขาออก

อีเมลที่มีการกำหนดเวลาและการส่งเป็นกิจวัตรไว้จะอยู่ในกล่องขาออกจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่กำหนด ผู้ใช้สามารถแก้ไขอีเมลจากกล่องขาออกและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับอีเมลได้ อีกทั้ง ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการของอีเมลจากกล่องขาออกได้ด้วย 

เมื่อคุณจัดกำหนดการอีเมลและตั้งค่ารูปแบบการส่งเป็นกิจวัตร กำหนดการที่ตั้งค่าไว้จะถูกแทนที่ด้วยการส่งเป็นกิจวัตร

ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณตั้งค่าการส่งเป็นกิจวัตรให้กับอีเมลแล้ว หากคลิกที่ไอคอนนาฬิกาและตั้งค่ากำหนดการ รูปแบบการส่งเป็นกิจวัตรจะถูกแทนที่

หยุดกำหนดการ

คุณสามารถหยุดกำหนดการของอีเมลจากโฟลเดอร์กล่องขาออกได้ คลิกที่ไอคอนนัดหมายที่อยู่ถัดจากอีเมลที่ต้องการในรายการกล่องขาออก ปุ่มหยุดกำหนดการจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิกปุ่ม กำหนดการจะหยุดลงและอีเมลจะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง คุณยังสามารถตัดสินใจที่จะส่งอีเมลทันทีได้ โดยเลือกที่ตัวเลือกส่งทันทีถัดจากปุ่มหยุดกำหนดการ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com