จัดการบัญชีลูกค้า

การจัดการจากคอนโซลพันธมิตร

เมื่อคุณเพิ่มองค์กรผ่านคอนโซลพันธมิตร คุณจะเป็นผู้ดูแลระบบพันธมิตรสำหรับองค์กร สำหรับองค์กรทั้งหมดที่ตั้งค่าแล้ว (โดเมนได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้ว) จะมีลิงก์ Manage (จัดการ) สำหรับองค์กรย่อยทั้งหมด

จัดการองค์กรย่อย

เมื่อคุณคลิกลิงก์ Manage (จัดการ) คอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรย่อยจะสามารถเข้าใช้งานได้ในฐานะผู้ดูแลระบบพันธมิตร คุณจะเห็นหมายเหตุ 'You are currently managing your customer <customer domain name> (ขณะนี้คุณกำลังจัดการลูกค้าของคุณ <customer domain name>)' ที่ด้านบนของคอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรย่อย

คอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรย่อย

ผู้ดูแลระบบพันธมิตรมีสิทธิ์เข้าใช้งานทุกแบบเหมือนผู้ดูแลระบบระดับสูง เช่น การเพิ่มผู้ใช้ การจัดการการสมัครใช้งาน การสร้างนามแฝง นโยบายเมล และอื่นๆ

หมายเหตุ:

ผู้ดูแลระบบขององค์กรลูกสามารถเลือกที่จะถอนสิทธิ์การเข้าถึงให้คุณได้ หากคุณถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง องค์กรย่อยจะไม่ปรากฏในรายการ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบองค์กรย่อยได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบพันธมิตรจะไม่สามารถใช้ทำงานต่อไปนี้ในองค์กรลูกค้าได้เนื่องจากนโยบายด้านความปลอดภัย:

 • เปลี่ยนผู้ดูแลระบบระดับสูงขององค์กร
 • เปิดใช้งาน/ ปิดใช้งานการตั้งค่า TFA ขององค์กร
 • เปลี่ยนบทบาทผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ หรือจากผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้
 • เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้
 • รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
 • ลบผู้ใช้
 • สำรองข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรย่อย
 • แก้ไขแดชบอร์ด
 • การเข้าถึงและใช้โปรแกรมอ้างอิง
 • เปลี่ยนการตั้งค่าซิงค์รายชื่อติดต่อขององค์กร

ผู้ดูแลระบบระดับสูงขององค์กรย่อยจะไม่สามารถจัดการการสมัครใช้งานขององค์กรได้ สำหรับคำขออัปเกรด/ ดาวน์เกรด หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ดูแลระบบลูกค้าควรติดต่อผู้ดูแลระบบพันธมิตร เฉพาะผู้ดูแลระบบพันธมิตรเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กรลูกค้าได้

การจัดการจาก Partner Store

คุณสามารถจัดการบัญชีของลูกค้าในด้านต่างๆ ได้จากพอร์ทัล Partner Store เช่น การชำระเงิน การสมัครใช้งาน ฯลฯ

การอัปเกรดลูกค้า

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Partner Store
 2. คลิกที่แท็บ Customers (ลูกค้า) ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าและเลือก Manage (จัดการ) ในดรอปดาวน์
 4. ใส่รายละเอียดแผนงานที่จำเป็นและรายละเอียดการชำระเงิน
 5. คลิก Add Profile (เพิ่มโปรไฟล์) เพื่ออัปเดตรายละเอียด

การอัปเดตรายละเอียดลูกค้า

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Partner Store
 2. คลิกที่แท็บ Customers (ลูกค้า) ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกที่ไอคอนแก้ไขที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปวางไว้เหนือชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 4. ป้อน/ แก้ไขรายละเอียดที่จำเป็น
 5. คลิก Update (อัปเดต)

ชำระเงิน

เมื่อการสมัครของลูกค้าไปถึงแผนที่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ มีสองวิธีที่คุณสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตได้ คือ - ใช้บัตรตัวแทนจำหน่าย (RC) และบัตรลูกค้า (CC)

 • บัตรตัวแทนจำหน่าย - หากคุณเลือกใช้บัตรเครดิตของตนเองเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิก การชำระเงินสำหรับลูกค้าจะถูกติดแท็กเป็นบัตรตัวแทนจำหน่าย
 • บัตรลูกค้า – หากคุณเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิก การชำระเงินสำหรับลูกค้าจะถูกติดแท็กเป็นบัตรลูกค้า

เปลี่ยนรายละเอียดบัตร

คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดการชำระเงินสำหรับลูกค้าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Partner Store
 2. คลิกที่แท็บ Customers (ลูกค้า) ในเมนูด้านซ้าย
 3. ไปที่ส่วนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน
 4. คลิกไอคอนการตั้งค่าที่อยู่ถัดจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องและเลือก Change card (เปลี่ยนบัตร)
 5. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็น
 6. เลือก/ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Are you using Customer Card? (คุณใช้บัตรลูกค้าหรือไม่) ตามความต้องการของคุณ
 7. คลิก Update (อัปเดต)

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com