การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทางอีเมล

เบราว์เซอร์หลายตัว เช่น Google Chrome, Firefox, Opera ฯลฯ สนับสนุน การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป จากเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน ในกรณีที่เบราว์เซอร์ที่คุณใช้สนับสนุนการแจ้งเตือน คุณต้องกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่ออนุญาตการแจ้งเตือนจากเพจ/ แอปพลิเคชันปัจจุบันที่คุณใช้ เมื่อคุณกำหนดค่าและเปิดใช้งานแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลใหม่แม้ว่าเบราว์เซอร์จะถูกย่อเล็กสุดหรือไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตาม

เมื่อคุณกำหนดค่าคุณสมบัติ คุณจะต้องเพิ่ม 'mail.zoho.com' ในรายการที่อนุญาตเพื่อแสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ดูเอกสารวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตการแจ้งเตือนสำหรับบางเว็บไซต์

การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของ Zoho Mail:

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่ การตั้งค่า และเลือก ระบบ
 3. เปิด การแจ้งเตือนโดยใช้ปุ่มสลับที่อยู่ถัดจาก การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป
 4. ตอนนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลของคุณบนเดสก์ท็อป 

ในกรณีที่คุณไม่ได้อนุญาตให้การแจ้งเตือนของ Zoho Mail จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อความ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปถูกบล็อกสำหรับไซต์นี้ จะปรากฏในการตั้งค่า

เสียงการแจ้งเตือน

คุณยังสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียงสำหรับอีเมลของคุณได้โดยเลือกเสียงการแจ้งเตือนที่คุณต้องการจากการตั้งค่า การแจ้งด้วยเสียงจะดังขึ้นเมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่แท็บ Zoho Mail เพื่อแจ้งให้ทราบถึงอีเมลใหม่

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่ การตั้งค่า และเลือก ระบบ
 3. ภายใต้ เสียงการแจ้งเตือน ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ 
 4. อีเมลของคุณจะมีการแจ้งเตือนคุณด้วยเสียงแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของคุณ 

หมายเหตุ:

คุณจำเป็นต้องรีเฟรชเบราว์เซอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามีผล 

การแจ้งเตือนสตรีม

การแจ้งเตือนคือการแจ้งเตือนทันทีสำหรับกิจกรรมของสตรีม เมื่อมีใครบางคน @mentions คุณหรือกลุ่มของคุณ เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของคุณ ตอบกลับข้อคิดเห็นของคุณ หรือส่งข้อคิดเห็นส่วนตัว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของสตรีม คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการที่แชร์กับคุณหรือกลุ่มของคุณ รายการที่แชร์สามารถเป็นโฟลเดอร์ อีเมล หรือหมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นงานที่มอบหมายให้กับคุณ หรือกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญได้อีกด้วย 

คุณยังสามารถได้รับเชิญให้เป็นผู้มาเยือนเพื่อดูโพสต์ที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอื่นซึ่งคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของได้อีกด้วย คุณยังสามารถได้รับ @mentioned ในโพสต์ส่วนบุคคลโดยผู้ใช้อื่นสำหรับการพูดคุยหรืองานส่วนบุคคลบางอย่างได้ด้วย

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีต่อไปนี้ 

 • @mentions คุณในโพสต์หรือข้อคิดเห็น
 • @mentions กลุ่มของคุณในโพสต์หรือข้อคิดเห็น
 • ถูกใจโพสต์หรือข้อคิดเห็นของคุณ
 • เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์หรือข้อคิดเห็นของคุณ
 • แชร์อีเมลกับคุณ 
 • แชร์อีเมลกับกลุ่มของคุณ/ @mentions
 • @mentions คุณในโพสต์ส่วนตัว
 • เชิญคุณเป็นผู้มาเยือนสำหรับโพสต์ใดโพสต์หนึ่ง 

บานหน้าต่างการแจ้งเตือน

บานหน้าต่างการแจ้งเตือนจะช่วยให้คุณสามารถตอบกลับการแจ้งเตือนได้ในทันที คุณสามารถดูการแจ้งเตือน และเพิ่มข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือถูกใจโพสต์หรือข้อคิดเห็นจากบานหน้าต่างการแจ้งเตือนได้ คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปยังหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้ในทันที และ/ หรือตอบกลับในแบบไม่เป็นทางการแต่น่าประทับใจ 

 

คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่สูญเสียบริบทของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ 

ศูนย์แจ้งเตือน

คุณสามารถคลิก ป็อปอัพการแจ้งเตือน เพื่อดูชุดการแจ้งเตือนทั้งหมดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในศูนย์การแจ้งเตือน ศูนย์การแจ้งเตือนมีมุมมองเดี่ยวของการแจ้งเตือนทั้งหมดตามลำดับชั้น 

ในศูนย์การแจ้งเตือน คุณสามารถสรุปเกี่ยวกับการแจ้งเตือนจากไอคอนและข้อความการแจ้งได้ นอกจากนั้น คุณสามารถเลือกรายการการแจ้งเตือนใดๆ เพื่อดูโพสต์ที่สมบูรณ์หรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนได้  

ในบางกรณี หากข้อคิดเห็นหรือโพสต์ต้นฉบับถูกลบออกแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่มีข้อคิดเห็นหรือโพสต์นั้นอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่โพสต์ได้ลบข้อคิดเห็นหรือโพสต์นั้นแล้ว หากเป็นรายการที่แชร์ บุคคลนั้นได้ลบสิทธิ์หรือคำเชิญที่เกี่ยวข้องแล้ว 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com