การย้ายจากรูปแบบ EML

การย้ายด้วย EML

รูปแบบมาตรฐานของอีเมลคือไฟล์ .EML ดังนั้น Zoho Mail จึงมีตัวเลือกในการย้ายอีเมลในรูปแบบ .EML มายังบัญชี Zoho Mail จากบัญชีต้นทางของคุณ

การย้ายด้วย EML สำหรับผู้ใช้หลายคน

หากอีเมลของผู้ใช้หลายคนในองค์กรอยู่ในรูปแบบ EML ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายพวกเขาไปยังบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหลังจากสร้างไฟล์ EML ให้กับผู้ใช้แต่ละคน 

 ขั้นตอนการเตรียมการ - ไฟล์ข้อความ

สร้างไฟล์ข้อความที่มีรายละเอียดของบัญชีที่จะย้าย และสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่จะย้ายตามคำแนะนำด้านล่างนี้: 

 1. สร้างโฟลเดอร์การย้ายใหม่ในระบบสำหรับการย้ายผู้ใช้หลายคน
 2. สร้างไฟล์ข้อความในโฟลเดอร์ พร้อมกับรายการบัญชีที่จะย้าย โดยให้ที่อยู่อีเมลของแต่ละบัญชีอยู่ในบรรทัดใหม่ (บรรทัดละหนึ่งที่อยู่)
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่จะย้ายมีอยู่ใน Zoho ภายใต้ องค์กร และมีอยู่ในส่วนรายละเอียดผู้ใช้
 4. สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์การย้ายราก และตั้งชื่อเป็น ผู้ใช้1@โดเมนของคุณ.com, ผู้ใช้2@โดเมนของคุณ.com ฯลฯ โดยที่ชื่อโฟลเดอร์ควรตรงกับบัญชีที่ระบุไว้ในไฟล์ข้อความ และมีอยู่ภายใต้โฟลเดอร์การย้าย 
 5. สำหรับผู้ใช้แต่ละคน ให้วางไฟล์ EML ไว้ใต้โฟลเดอร์ย่อยที่เกี่ยวข้อง
 6. ตรวจสอบว่าบัญชีที่มีอยู่ในไฟล์ข้อความตรงกับรายละเอียดของโฟลเดอร์ย่อยหรือไม่ และไฟล์ Zip ที่ถูกต้องถูกใส่ไว้ภายใต้แต่ละโฟลเดอร์ย่อยดังกล่าวหรือไม่ 

ขั้นตอนย้ายข้อมูลจากไฟล์ EML หลายไฟล์สำหรับผู้ใช้หลายคน: 

 1. เปิดตัวช่วยโดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อปหรือเรียกใช้ไฟล์ 'ZohoExchangeMigration.exe' จากโฟลเดอร์ \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin ภายใต้เส้นทางการติดตั้ง
 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกประเภทการย้าย ให้เลือก 'การย้ายอีเมลและข้อมูลอื่นๆ จาก Exchange / PST / EML'
 3. ตัวช่วยจะขอให้คุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoho ของคุณ ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ
 4. ในเมนูแบบเลื่อนลง 'การย้ายสำหรับ' ให้เลือก 'ผู้ใช้หลายคน' และคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 5. ในตัวเลือกการย้าย ให้เลือก'การย้ายด้วย EML' และคลิกถัดไป
 6. ในกล่องโต้ตอบพิสูจน์ยืนยันบัญชี ให้คลิก 'ค้นดู' และ อัปโหลดไฟล์ .txt ที่มีรายชื่อที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากขั้นตอนการเตรียมการ
 7. รายละเอียดบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ข้อความจะปรากฏอยู่รายการในตาราง
 8. คลิก 'พิสูจน์ยืนยันบัญชี' คอลัมน์สถานะระบุบัญชีที่ไม่มีอยู่ภายใต้ Zoho Mail 
 9. ถ้าบัญชีอยู่ในรายการ 'ไม่มีอยู่' คุณต้องร้างผู้ใช้ในกรณีที่คุณพลาดผู้ใช้นั้นไป ถ้าผู้ใช้มีบัญชี แต่มีที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างนามแฝงให้กับผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะ
 10. หลังจากขั้นตอนพิสูจน์ยืนยันบัญชี ให้คลิกถัดไป
 11. ในกล่องโต้ตอบข้อมูล EML ของผู้ใช้ ให้คลิก 'ค้นดู' และอัปโหลดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ EML โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากขั้นตอนการเตรียมการ
 12. รายชื่อโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ EML จะปรากฏใต้ผู้ใช้แต่ละคน 
 13. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์บางส่วนในกระบวนการย้าย ให้ขยายรายชื่อผู้ใช้และยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง
 14. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์ สำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยทั่วกัน ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ในกล่องข้อความ 'ตัวเลือกโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด' แล้วคลิกถัดไป
 15. กล่องโต้ตอบข้อมูลข้อผิดพลาดเด้งขึ้นมา เพื่อบอกว่าไฟล์ EML ใดบ้างที่ไม่สามารถย้ายได้
 16. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่เลือกทั้งหมดถูกต้อง เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอก่อนหน้าหรือหน้าจอนี้ได้เมื่อคุณเริ่มต้นการย้าย
 17. คลิก 'ถัดไป' เพื่อเริ่มต้นการย้าย
 18. แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ทำการย้าย
 19. คอลัมน์สถานะให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่กำลังย้าย
 20. คุณสามารถคลิกที่อยู่อีเมลใดก็ได้ภายใต้คอลัมน์ 'ชื่อบัญชี' เพื่อดูความคืบหน้าโดยละเอียดของผู้ใช้รายนั้น
 21. ความเร็วในการย้ายขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย ขนาดของข้อมูลที่จะย้าย และปัจจัยอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งหลังจากการย้ายเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และคลิกที่ 'ลองสิ่งที่ล้มเหลวอีกครั้ง'

 การย้ายด้วย EML สำหรับผู้ใช้คนเดียว

 1. เปิดตัวช่วยโดยใช้ทางลัดบนเดสก์ท็อปหรือเรียกใช้ไฟล์ 'ZohoMigrationWizard.exe' จากโฟลเดอร์ \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin ภายใต้เส้นทางการติดตั้ง
 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกประเภทการย้าย ให้เลือก 'การย้ายอีเมลและข้อมูลอื่นๆ จาก Exchange / PST / EML'
 3. ตัวช่วยจะขอให้คุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoho ของคุณ
 4. ในเมนูแบบเลื่อนลง 'การย้ายสำหรับ' ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ 'ตนเอง' จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นให้เลือก 'ตนเอง'
 5. ในตัวเลือกการย้าย ให้เลือก'การย้ายด้วย EML' และคลิกถัดไป
 6. สร้างโฟลเดอร์การย้ายในระบบของคุณด้วยไฟล์ EML ที่ต้องย้าย
 7. ในกล่องโต้ตอบข้อมูล EML ของผู้ใช้ ให้คลิก 'ค้นดู' และเลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ EML
 8. รายชื่อไฟล์ EML จะปรากฏขึ้น
 9. หากคุณต้องการที่จะยกเว้นโฟลเดอร์บางส่วนในกระบวนการย้าย ให้ขยายรายชื่อและยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก ถัดไป
 10. กล่องโต้ตอบข้อมูลข้อผิดพลาดเด้งขึ้นมา เพื่อบอกว่าไฟล์ EML ใดบ้างที่ไม่สามารถย้ายได้ 
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่เลือกทั้งหมดถูกต้อง เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอก่อนหน้าหรือหน้าจอนี้ได้เมื่อคุณเริ่มต้นการย้าย
 12. คลิก 'ถัดไป' เพื่อเริ่มต้นการย้าย
 13. แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ทำการย้าย
 14. คอลัมน์สถานะให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่กำลังย้าย
 15. คุณสามารถคลิกที่อยู่อีเมลภายใต้คอลัมน์ 'ชื่อบัญชี' เพื่อดูความคืบหน้าโดยละเอียดของผู้ใช้รายนั้น
 16. ความเร็วในการย้ายขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย ขนาดของข้อมูลที่จะย้าย และปัจจัยอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งหลังจากการย้ายเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ และคลิกที่ 'ลองสิ่งที่ล้มเหลวอีกครั้ง'

รายงานการย้าย

คุณสามารถดูรายงานสำหรับบัญชีที่ถูกย้ายเหล่านั้นได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 'ดูรายงาน' หลังจากหน้าจอเข้าสู่ระบบ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูรายงานการย้ายได้ที่นี่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com