ติดตามสถานะการส่งอีเมล

ติดตามสถานะการส่งอีเมล

ติดตามสถานะการส่ง

ใน Zoho Mail คุณสามารถดูสถานะการส่งอีเมลของอีเมลที่ส่งไปแล้วได้ สามารถดูสถานะของแต่ละอีเมลที่ส่งไปล่าสุดภายใน 60 วันได้จากโฟลเดอร์ที่ส่งแล้ว ไปที่โฟลเดอร์ที่ส่งแล้ว ที่บันทึกอีเมลไว้ เลื่อนไปยังอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะ 

ไอคอนต่างๆ ที่แสดงถึงสถานะการส่งของอีเมล

ส่งอีเมลแล้ว 

หากส่งอีเมลถึงผู้รับทั้งหมดที่เพิ่มไว้ ( ถึง/สำเนาถึง/สำเนาแบบซ่อนถึง) จะมีเครื่องหมายปรากฏอยู่ในอีเมล แสดงว่าอีเมลถูกส่งไปยังผู้รับทั้งหมดแล้ว เมื่อแสดงสถานะเป็น ‘ส่งแล้ว’ หมายความว่าอีเมลนั้นถูกส่งไปยัง ‘เซิร์ฟเวอร์ผู้รับ' ของอีเมลแล้ว จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ผู้รับจะส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายที่ระบุ 

เมื่อคุณคลิกที่ไอคอน คุณจะสามารถดูข้อมูลการส่งอีเมลของผู้รับแต่ละรายได้ 

อีเมลในคิว

เมื่ออีเมลรอส่ง อีเมลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคิวข้อความ อีเมลที่อยู่ในคิวจะมีไอคอนเมลอยู่ในคิว

การส่งอีเมลล้มเหลว

หากอีเมลไม่ถูกส่งไปยังผู้รับที่ระบุไว้บางราย หรือไปยังผู้รับรายใดรายหนึ่งเท่านั้น อีเมลนั้นจะมีไอคอนการส่งล้มเหลว คุณสามารถคลิกที่ไอคอนนี้เพื่อดูผู้รับที่ยังไม่ได้รับอีเมล และเหตุผลของความล้มเหลวในการส่งได้

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวในการส่งอีเมล

ลองคิวอีกครั้ง

ในบางกรณี อีเมลที่คุณส่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับในทันที แต่อีเมลจะอยู่ในคิวเพื่อลองใหม่ในอีกสักครู่ อีเมลดังกล่าวจะมีไอคอนลองคิวอีกครั้ง คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อดูว่าผู้รับคนใดได้รับอีเมลแล้ว และผู้รับคนใดระบุว่าเกิดความล้มเหลวชั่วคราว เซิร์ฟเวอร์ของ Zoho Mail จะพยายามส่งอีเมลหลังจากช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอีกครั้ง ให้กับผู้รับที่มีสถานะล้มเหลวชั่วคราว 

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวชั่วคราวของอีเมล

อยู่ระหว่างการส่ง

เมื่อคุณส่งอีเมล อีเมลจะถูกประมวลผลเพื่อส่ง หากกระบวนการอยู่ระหว่างดำเนินการ คุณจะเห็นไอคอน ‘กำลังดำเนินการ’ ที่อีเมลนั้น คลิกไอคอนเพื่อดูรายละเอียดของผู้รับแต่ละราย คุณสามารถคลิก ‘รีเฟรช' เพื่อดูสถานะที่อัพเดตแล้วของผู้รับได้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com