ย้ายโฟลเดอร์

คุณสามารถลากและวางโฟลเดอร์เพื่อจัดเรียงใหม่ หรือเพื่อย้ายโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์หลักหนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เมื่อโฟลเดอร์มีขนาดใหญ่มาก อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อย้ายโฟลเดอร์ไปอย่างสมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวให้รอให้การถ่ายโอนเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มกิจกรรมใหม่

เปลี่ยนลำดับชั้นโฟลเดอร์

ในบางครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องย้ายโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์แผนผังหนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง คุณสามารถลากและวางโฟลเดอร์บนโฟลเดอร์หลักปลายทางเพื่อให้โฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในนั้นหรือใช้ตัวเลือก Place under จากเมนูบริบทเมื่อคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

ลากและวาง

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ย่อยจากโฟลเดอร์หลัก จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง ให้คลิกแล้วลากโฟลเดอร์ไปไว้เหนือโฟลเดอร์หลักปลายทาง
 2. โฟลเดอร์เป้าหมายจะถูกไฮไลต์เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือชื่อ
 3. วางโฟลเดอร์ที่นี่
 4. โฟลเดอร์และอีเมลในโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ปลายทางแห่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางโฟลเดอร์ในลำดับเดียวกันกับโฟลเดอร์กล่องจดหมายขาเข้า ให้ลากแล้ววางบนเมนู Folders

ตัวเลือกวางภายใต้

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย
 2. เลือกตัวเลือก Place under จากเมนูดรอปดาวน์โฟลเดอร์
 3. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายจากเมนู Place under
 4. โฟลเดอร์และข้อความจะถูกย้ายภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก

หากคุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์หลักและให้โฟลเดอร์นั้นอยู่ลำดับชั้นเดียวกับโฟลเดอร์กล่องขาเข้า ให้เลือก "/" จากเมนู​Place under

จัดเรียงใหม่ด้วยการลากและวาง

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงตามลำดับที่ถูกสร้างขึ้น คุณสามารถลากและวางโฟลเดอร์เพื่อจัดเรียงโฟลเดอร์ใหม่ตามลำดับที่คุณต้องการได้ คุณยังสามารถเลือกที่จะจัดเรียงโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษรได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าอีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเรียงโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษร

 1. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเรียงใหม่ค้างไว้
 2. ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการวาง
 3. เส้นสีขาวแนวนอนจะปรากฏในตำแหน่งที่จะวางโฟลเดอร์
 4. โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่ใต้เส้นดังกล่าว
 5. วางโฟลเดอร์บนบรรทัดแนวนอน
 6. โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมายเหตุ:

 • คุณไม่สามารถจัดเรียงด้วยการลากแล้วปล่อยได้ หากคุณเลือกการตั้งค่าตามลำดับตัวอักษร

ลากและวางข้อความ

คุณสามารถลากและวางข้อความเหนือโฟลเดอร์เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์นั้นได้ เลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายจากหน้าต่างรายการ ลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไป โฟลเดอร์เป้าหมายจะถูกไฮไลต์ วางอีเมลที่ตำแหน่งดังกล่าว

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com