มุมมองการสนทนา

มุมมองการสนทนา

มุมมองการสนทนาช่วยจัดกลุ่มอีเมลเป็นการสนทนา และแสดงตามลำดับชั้น ทำให้อ่านและไปยังอีเมลแต่ละฉบับได้ง่าย 

มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นการปรับแต่งมากมายในการตั้งค่ามุมมองการสนทนา เพื่อปรับแต่งมุมมองและการดำเนินการให้เหมาะกับความต้องการ ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าการสนทนาเพื่อเข้าถึงตัวเลือก

 มุมมองการสนทนา

อีเมลที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน และแสดงเป็นการสนทนาที่สมบูรณ์ แถวสรุปจะระบุจำนวนอีเมลที่แสดงในการสนทนา คุณสามารถคลิกที่แถวสรุปเพื่อเรียงซ้อนอีเมลการสนทนาทั้งหมดไว้ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างได้ โดยที่จะเปิดเพียงอีเมลที่ ‘ยังไม่ได้อ่าน’ เพียงอย่างเดียว โดยจะกำหนดสิ่งสำคัญโดยอัตโนมัติไปที่อีเมลเก่าที่สุดที่ยังไม่ได้อ่านในการสนทนา  จำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านในจะแสดงอยู่ถัดจากสัญลักษณ์แสดงสถานะอีเมล  ในกรณีที่ไม่มีอีเมลที่ยังไม่ได้ ความสำคัญจะอยู่ที่อีเมลล่าสุดในการสนทนา 

 มุมมองแบบแผนผัง 

คุณสามารถคลิกตัวเลขในแถวสรุป ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองแผนผังของการสนทนา มุมมองแบบแผนผังจะรวมรายละเอียดผู้ส่ง ไทม์ไลน์ โฟลเดอร์ เอกสารแนบไว้ในอีเมลแต่ละฉบับของการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และรายละเอียดผู้ส่งในการสนทนาให้เป็นแบบมองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดอีเมลได้

 การแสดงตัวอย่างอีเมล

เมื่อคุณคลิกที่อีเมลที่ต้องการ การสนทนาทั้งหมดจะเรียงซ้อนกันในการแสดงตัวอย่าง โดยจะมีอีเมลสำคัญที่เปิดแสดงอยู่ อีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงหัวเรื่องในตัวหนาในแถบด้านขวา

 การดำเนินการจำนวนมาก 

เมื่อคุณเลือกอีเมลหลายรายการในมุมมองการสนทนา จะมีการเลือกอีเมลสรุปพร้อมกับแต่ละอีเมลที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณดำเนินการเช่น ‘ย้าย’ หรือ ‘ลบ’ หรือ ‘ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม’ และอื่นๆ อีเมลทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา (แม้จากโฟลเดอร์อื่นๆ) จะถูกการดำเนินการ

คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดในการสนทนาไปยังโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางอีเมลสรุป 

 มุมมองคลาสสิก/ไม่มีการสนทนา

คุณสามารถปิดมุมมองการสนทนาได้ หากคุณเป็นชอบรูปแบบอีเมลแบบคลาสสิก โดยแต่ละอีเมลแยกออกจากกัน การกระทำและมุมมองจะอยู่เป็นรูปแบบคลาสสิก อย่างไรก็ตาม อีเมลที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาจะมีไอคอน ‘การสนทนา' คุณสามารถคลิกไอคอนการสนทนาบนรายการเพื่อเปิดการสนทนาในหน้าต่างแสดงตัวอย่างได้ 

การเลือกอีเมลตามปกติจะเปิดเฉพาะอีเมลนั้นๆ และการดำเนินการใดๆ เช่น ลบ ย้าย และอื่นๆ จะมีผลกับอีเมลดังกล่าวเท่านั้น

คุณยังสามารถคลิกไอคอนการสนทนาที่ส่วนหัวของอีเมลที่เปิดแสดงตัวอย่างเพื่อเปิดการสนทนาทั้งหมดในแท็บใหม่ได้อีกด้วย 

มุมมองการสนทนาในโฟลเดอร์ทีส่งแล้ว 

การตั้งค่าการสนทนาจะไม่ส่งผลกับโฟลเดอร์ที่ส่งแล้ว อีเมลในโฟลเดอร์ที่ส่งแล้วจะแสดงเป็นเอนทิตีแยกต่างหาก

เมื่อต้องการดูการสนทนา ให้คลิกไอคอนคลิกเพื่อดูการสนทนาทั้งหมด ทางด้านซ้ายของหัวเรื่องอีเมล การสนทนาทั้งหมดจะแสดงตัวอย่างขึ้นมา อย่างไรก็ตาม มีเพียงอีเมลฉบับดังกล่าวเท่านั้นที่จะเปิดขึ้น 

หมายเหตุ:

เมื่อแชร์อีเมลกับสมาชิกขององค์กร การสนทนาทั้งหมดจะถูกแชร์ด้วย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com