กำหนดค่า Zoho Mail บน Android - IMAP

การกำหนดค่า Zoho Mail เป็นบัญชี IMAP บนอุปกรณ์ Android

กำหนดค่า Zoho Mail เป็นบัญชี IMAP บนอุปกรณ์ Android

คุณสามารถกำหนดค่าบัญชี Zoho Mail บนอุปกรณ์ Android เป็น IMAP ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการเข้าใช้ IMAP สำหรับบัญชีของคุณโดยการเข้าสู่ระบบ Zoho

 1. คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าใช้ IMAP ในบัญชี Zoho Mail ของคุณก่อน
 2. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail แล้วเปิดใช้งาน IMAP ในหน้าการตั้งค่า Zoho Mail
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Mail (เมล) บนอุปกรณ์ Android ของคุณ
 4. ใน Android บางเวอร์ชัน คุณต้องไปที่ Apps (แอป) >> Mail (เมล) ศึกษาวิธีใช้ของเวอร์ชัน Android ของคุณเพื่อค้นหาแอป Mail (เมล)
 5. เลือก Add Account (เพิ่มบัญชี) จากแอป Mail (เมล) บนอุปกรณ์ของคุณ
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มและรหัสผ่านของบัญชี Zoho Mail ของคุณ และเลือกตัวเลือก Manual Configuration (กำหนดค่าด้วยตนเอง)  
 7. เลือก IMAP Account (บัญชี IMAP) จากตัวเลือกบนหน้าจอ
 8. ป้อนรายละเอียด Incoming Server (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) ต่อไปนี้:
  1. ป้อนที่อยู่ Zoho Mail แบบเต็มของคุณ (username@yourdomain.com สำหรับผู้ใช้ที่โฮสต์โดเมนกับ Zoho และ username@zoho.com สำหรับผู้ใช้ @zoho.com) ในช่อง Email Address (ที่อยู่อีเมล) และ Username (ผู้ใช้)
  2. กรอกรหัสผ่านของคุณในช่อง Password (รหัสผ่าน)
  3. ในช่อง IMAP Server (เซิร์ฟเวอร์ IMAP) ให้ป้อน imappro.zoho.com
  4. เลือก Security Type (ประเภทการรักษาความปลอดภัย) เป็น SSL
  5. ป้อน Port Number (หมายเลขพอร์ต) เป็น 993​ 
 9. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้ในการกำหนดค่า Outgoing Server (เซิร์ฟเวอร์ขาออก):
  1. ในช่อง SMTP Server (เซิร์ฟเวอร์ SMTP) ให้ป้อน smtp.zoho.com
  2. เลือก Security Type (ประเภทการรักษาความปลอดภัย) เป็น SSL
  3. ป้อน Port Number (หมายเลขพอร์ต) เป็น 465
  4. ป้อนที่อยู่ Zoho Mail แบบเต็มของคุณ (username@yourdomain.com สำหรับผู้ใช้ที่โฮสต์โดเมนกับ Zoho และ username@zoho.com สำหรับผู้ใช้ @zoho.com) ในช่อง Username (ผู้ใช้)
  5. กรอกรหัสผ่านของคุณในช่อง Password (รหัสผ่าน) 
 10. จากนั้นคลิก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)
 11. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แอปจะพาคุณไปที่หน้าจอ Mails (เมล)
 12. คุณได้กำหนดค่าเมล Zoho ใน Android ของคุณเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:

หน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Android ของคุณและแอป Mail (เมล) ที่คุณใช้ใน Android แต่เมื่อตั้งค่าพอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ตามที่อธิบายไว้ บัญชีก็จะซิงค์โดยไม่มีข้อผิดพลาด

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com