การแก้ไขปัญหาการย้าย

การแก้ไขปัญหาการย้าย

ก่อนเริ่มขั้นตอนการย้ายและหลังจากดำเนินการย้ายเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจพบปัญหาการย้าย ซึ่งเกิดขึ้นได้กรณีที่รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่คุณระบุอาจไม่ถูกต้อง อีเมลในบัญชีอีเมลก่อนหน้าของคุณอาจไม่อยู่ในมาตรฐาน RFC 

ก่อนการย้าย

จำเป็นต้องตรวจสอบปัจจัยบางอย่างก่อนดำเนินการย้ายผู้ใช้ ข้อผิดพลาดพื้นฐานข้อหนึ่งเกิดขึ้นขณะที่ระบบกำลังตรวจสอบควาถูกต้องของบัญชีอีเมลก่อนหน้าของคุณ 

ข้อผิดพลาดการตรวจสอบความถูกต้อง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีต้นทางเมื่อเรียกใช้การย้าย 
 • สิทธิ์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เก่าสำหรับบัญชียังคงอยู่จนกว่าการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ 
 • ในกรณีที่คุณกำลังย้ายจากเซิร์ฟเวอร์ GSuite/ Google Apps คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบผ่านเว็บหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรม IMAP ในบัญชีของคุณ ในกรณีนี้ โปรดขอให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบบัญชี Google Apps จากเว็บ และทำตามขั้นตอนที่แสดงในหน้าวิธีใช้นี้สำหรับข้อผิดพลาด 'ต้องเข้าสู่ระบบเว็บ': https://support.google.com/mail/answer/78754
 • เช่นเดียวกัน สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีต้นทางอาจถูกบล็อกเมื่อตรวจจับกิจกรรมจากที่อยู่ IP ใหม่แม้ใน Outlook.com เราขอให้คุณเข้าสู่ระบบและอนุญาตการเข้าถึงให้กับที่อยู่ IP ของ Zoho Mail ที่แสดงรายการภายใต้กิจกรรมล่าสุด เลือก 'นี่คือฉัน' เพื่อเชื่อถือที่อยู่ IP ของ Zoho Mail และดำเนินการย้ายต่อไป

หลังการย้าย

หลังการย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้วสําหรับผู้ใช้ตามกำหนดเวลา คุณสามารถดูรายงานและรายละเอียดการย้ายได้ในส่วนบัญชีในกรณีที่ย้าย POP/IMAP และจากส่วนดูรายงานหลังจากหน้าจอการเข้าสู่ระบบในตัวช่วยสร้างการย้าย Zoho Mail

การย้าย IMAP/POP:

เมื่อขั้นตอนการย้ายเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูสถิติและรายละเอียดการย้ายอื่นๆ ได้จากส่วนบัญชี

 1. คุณสามารถดูสถานะการย้ายโดยรวมในรายการ และสถานะการย้ายโดยละเอียดในส่วน บัญชี 
 2. สําหรับการย้าย IMAP จะมีสถิติโดยละเอียดพร้อมกับข้อมูลโฟลเดอร์ 
 3. คลิกที่การนับจํานวนภายใต้ฟิลด์ทั้งหมดเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายตามโฟลเดอร์  
 4. ภายใต้แต่ละบัญชี ข้อผิดพลาดจะแสดงรายการพร้อมรายละเอียด หากมี คลิกล้มเหลวเพื่อดูจํานวนอีเมลที่ไม่ได้ย้ายและสาเหตุ
 5. สาเหตุทั่วไป ได้แก่ 
  • ขนาดอีเมลเกินกำหนด  - หากขนาดของอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเกินขนาดสูงสุดที่กำหนดในนโยบายอีเมลของผู้ใช้ ระบบจะไม่ย้ายอีเมลดังกล่าว 
  • มีเมลอยู่แล้ว - หากอีเมลซ้ำกันกับอีเมลที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้ใน Zoho อยู่แล้ว อีเมลที่ซ้ำกันจะไม่ได้รับการย้าย
  • มีที่อยู่มากเกินไป - หากจำนวนของ “ถึงที่อยู่” ในอีเมลเกินกว่าขีดจำกัดที่อนุญาตใน Zoho Mail อีเมลจะไม่ได้รับการย้าย
  • ข้อความไม่ถูกต้อง - หากรูปแบบอีเมลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ RFC โดยมีส่วนหัวหรือรูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง อีเมลดังกล่าวจะไม่ได้รับการย้าย
  • ไม่สามารถดําเนินการได้ - ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดการประมวลผลภายในใดๆ ระหว่างการย้ายอีเมลใดอีเมลหนึ่ง อีเมลดังกล่าวจะถูกข้ามไประหว่างการย้าย
  • ไม่สามารถเรียกข้อมูลได้ - ในบางครั้ง อาจมีปัญหาบางประการในขณะดึงข้อมูลบางอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง อีเมลที่ไม่สามารเรียกข้อมูลได้จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางจะถูกจัดหมวดหมู่ที่นี่
 6. นอกจากสถิติการย้ายแล้ว ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ยังจะได้รับข้อมูลสรุปของการย้ายหลังจากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่มีความล้มเหลวบางประการ เช่น ข้อผิดพลาดภายใน ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายเฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกเท่านั้นแทนการย้ายทั้งหมดได้ วิธีนี้จะปรับรันไทม์สำหรับการย้ายให้เหมาะสมโดยนำรายการที่ซ้ำกันออกและตรวจสอบอีเมลที่ซ้ำกัน 

การย้ายโดยใช้ตัวช่วยสร้างการย้าย 

หากคุณกำลังย้ายจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการย้าย คุณสามารถดูสถิติการย้ายและรายละเอียดที่ชัดเจนจากส่วนรายงาน

รายงานการย้าย

คุณสามารถดูรายงานสําหรับบัญชีที่ได้รับการย้ายเหล่านั้นได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ปุ่ม ‘ดูรายงาน’ หลังจากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการดูรายงาน

 1. การเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Zoho ที่คุณกำหนดเวลาการย้ายในหน้าการเข้าสู่ระบบของตัวช่วยสร้างการย้าย
 2. หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม ‘ดูรายงาน’ ที่มุมซ้ายล่าง
 3. หน้าต่างรายงานการย้ายจะเปิดขึ้นบนหน้าจอ ​​
 4. ในดรอปดาวน์ 'การย้าย' จะแสดงรายการการย้ายทั้งหมดที่ผู้ใช้ดังกล่าวดำเนินการ เลือกการโยกย้ายที่คุณต้องการดูรายงาน
 5. หลังจากเลือกการย้ายแล้ว ดรอปดาวน์ 'ผู้ใช้' จะแสดงรายการผู้ใช้ทั้งหมดที่มี PST ที่ถูกย้ายในการย้ายดังกล่าว
 6. เลือกผู้ใช้ที่มีรายงานที่คุณต้องการดู 
 7. ในดรอปดาวน์ ‘รายการ PST’ ให้เลือกไฟล์ PST ที่ต้องการ
 8. ส่วนสถานะจะแสดงขึ้น หากมีการกำหนดเวลาการย้ายสำหรับแอปดังกล่าวและหากมีการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลว
 9. ตารางที่มีรายละเอียดของแต่ละโฟลเดอร์พร้อมกับสถิติจะปรากฏขึ้นด้วย 

การระงับการย้าย

ในระหว่างดําเนินการย้าย หากขนาดอีเมลที่ย้ายในบัญชีเกินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อนุญาต อีเมลขาเข้าอาจถูกบล็อก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ หากบัญชีใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อนุญาตถึง 80% แล้ว การย้ายจะถูกระงับไว้ (หยุดชั่วขณะ) ชั่วคราว คุณสามารถสร้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติมโดยลบอีเมลเก่าหรือที่ไม่ต้องการในบัญชีก่อนหน้าออกบางส่วน หรือโดยซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Zoho

เมื่อคุณมั่นใจว่าบัญชีของคุณมีพื้นที่เพียงพอ คุณสามารถดำเนินการย้ายต่อได้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com