การรีเซ็ตรหัสผ่านใน Zoho Mail

รีเซ็ตรหัสผ่าน - ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านสําหรับบัญชี

 1. เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com
 2. ไปที่ส่วน รายละเอียดผู้ใช้
 3. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน
 4. เลือกตัวเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
 5. ป้อนรหัสผ่านใหม่สําหรับผู้ใช้
 6. คุณสามารถเลือกตัวเลือก บังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่คุณป้อน
 7. ระบุรหัสผ่านผู้ดูแลระบบและเลือก ตกลง

ในตอนนี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้

รีเซ็ตรหัสผ่าน - ผู้ใช้

ผู้ใช้ขององค์กรสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยทําตามคําแนะนําเหล่านี้

 1. เข้าสู่ระบบ accounts.zoho.com
 2. ไปที่ส่วนการรักษาความปลอดภัย
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน
 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่
 5. เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในหน้าเดียวกัน
 6. คลิก บันทึก

รหัสผ่านเข้าสู่บัญชี Zoho Mail จะได้รับการอัปเดต

ลืมรหัสผ่าน - ผู้ดูแลระบบ

หากผู้ดูแลระบบลืมรหัสผ่านเข้าสู่บัญชีของเขา/เธอ ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ สามารถร้องขอให้รีเซ็ตรหัสผ่านได้ อาจปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลระบบที่จะมีที่อยู่อีเมลภายนอกอื่นๆ ที่ลิงก์กับบัญชีของตนในกรณีฉุกเฉิน ในกรณีดังกล่าว พวกเขาสามารถขอให้ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านไปยังที่อยู่อีเมลสำรองและเข้าถึงลิงก์จากที่นั่น

การรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืม:

 1. ไปที่ หน้าการเข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
 3. ป้อนอีเมลที่จดทะเบียนหรือหมายเลขโทรศัพท์และ Captcha
 4. คลิก คำขอ
 5. หากคุณได้ป้อนที่อยู่อีเมล ให้ตรวจดูที่อยู่อีเมลสำรองและทำตามคำแนะนำที่ระบุ
 6. หากคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ตรวจดูรหัสการยืนยันและป้อนรหัสดังกล่าว
 7. ตอนนี้คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้แล้ว

หากสมาชิกในองค์กรคนอื่นๆ ลืมรหัสผ่านของตน พวกเขาสามารถร้องขอการรีเซ็ตรหัสผ่านตามด้วยการรีเซ็ตรหัสผ่านโดยผู้ดูแลระบบ

ลืมรหัสผ่าน - ผู้ดูแลระบบขั้นสูง

หากผู้ดูแลระบบขั้นสูงขององค์กรลืมรหัสผ่าน การรีเซ็ตรหัสผ่านสามารถทำได้โดยการขอให้ส่งลิงก์การรีเซ็ตไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง หรือโดยขอให้ส่งรหัสการอนุมัติไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ผู้ดูแลระบบไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น 

เลือกตัวเลือก ลืมรหัสผ่าน ในหน้าการเข้าสู่ระบบ Zoho Mail และทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่กล่าวไว้ข้างต้น

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com