การรีเซ็ตรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่าน - ผู้ใช้

ผู้ใช้ขององค์กรสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ต้องทราบรหัสผ่านปัจจุบันของตน หากคุณไม่ทราบหรือลืมรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้ง

 1. เข้าสู่ระบบ accounts.zoho.com
 2. ไปที่ส่วน Security
 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน
 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายาก
 5. เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในหน้าเดียวกัน
 6. คลิก Save

รหัสผ่านเข้าสู่บัญชี Zoho จะได้รับการอัปเดต

ลืมรหัสผ่าน: บัญชีผู้ใช้

ถ้าผู้ใช้องค์กรใดๆ ลืมรหัสผ่าน พวกเขาสามารถขอให้ผู้ดูแลรีเซ็ตรหัสผ่านได้ เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยผู้ดูแลระบบ

 1. เข้าสู่ระบบคอนโซลผู้ดูแลระบบ Zoho Mail และนำทางไปยัง Users ในหน้าต่างด้านซ้าย
 2. ค้นหาและไปยังผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยน/อัปเดตรหัสผ่าน
 3. ในหน้าของผู้ใช้ ให้ไปที่ Security แล้วเลือก Change Password ในเมนูด้านซ้าย
 4. ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
 5. คุณสามารถเลือกตัวเลือก Force user to change password on next login หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้งานรหัสผ่านที่คุณไว้ให้ต่อ
 6. คุณสามารถเลือกตัวเลือก Sign out of all devices เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีปลอดภัย
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก Change

คุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว หลังจากอัปเดตรหัสผ่านแล้ว คุณสามารถให้รหัสผ่านกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของพวกเขาได้

ลืมรหัสผ่าน: บัญชีผู้ดูแลระบบ

หากผู้ดูแลระบบลืมรหัสผ่านเข้าสู่บัญชีของเขา/เธอ ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ สามารถร้องขอให้รีเซ็ตรหัสผ่านได้ อาจปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลระบบที่จะมีที่อยู่อีเมลภายนอกอื่นๆ ที่ลิงก์กับบัญชีของตนในกรณีฉุกเฉิน ในกรณีดังกล่าว พวกเขาสามารถขอให้ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านไปยังที่อยู่อีเมลสำรองและเข้าถึงลิงก์จากที่นั่น

การรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณลืม:

 1. ไปที่ หน้าการเข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกปุ่ม Forgot Password
 3. ป้อนอีเมลที่ลงทะเบียนหรือหมายเลขโทรศัพท์และ Captcha
 4. คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านล่าสุดที่คุณจำได้ หากคุณจำรหัสผ่านก่อนหน้าไม่ได้ คุณสามารถเลือกรับ OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณได้
 5. หากคุณได้ป้อนที่อยู่อีเมล ให้ตรวจดูที่อยู่อีเมลสำรองและทำตามคำแนะนำที่ระบุ
 6. หากคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ตรวจดูรหัสยืนยัน และป้อนรหัสดังกล่าว
 7. เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้

ลืมรหัสผ่าน: บัญชีผู้ดูแลระบบระดับสูง

หากผู้ดูแลระบบระดับสูงขององค์กรลืมรหัสผ่าน การรีเซ็ตรหัสผ่านสามารถทำได้โดยการขอให้ส่งลิงก์การรีเซ็ตไปยังที่อยู่อีเมลสำรอง หรือโดยใช้รหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ผู้ดูแลระบบไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบระดับสูงได้เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

 1. ไปที่ หน้าการเข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกปุ่ม Forgot Password และทำตามขั้นตอนเดียวกันกับด้านบน

หมายเหตุ:

หากคุณเป็นผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคลและไม่ได้เข้าใช้บัญชีของคุณเป็นเวลา 180 วัน บัญชีของคุณจะถูกระบุว่าไม่ได้ใช้งานและข้อมูลจะถูกลบหลังการแจ้งเตือนหลายครั้งกับผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลสำรอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าคุณต้องการรักษาข้อมูลของคุณไว้แต่ลืมรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับด้านบน

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com