นโยบายรหัสผ่านสำหรับองค์กร

นโยบายรหัสผ่านสำหรับองค์กร

นโยบายรหัสผ่านคือชุดของกฎที่กำหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีและส่งเสริมให้ผู้ใช้สร้างและใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก นโยบายรหัสผ่านเป็นส่วนบังคับของนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกแฮค 

เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail และไปที่ส่วนนโยบายรหัสผ่านในแผงควบคุมทางด้านซ้ายเพื่อกำหนดนโยบายรหัสผ่านสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างกฎสำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น วันหมดอายุของรหัสผ่าน ความยาวขั้นต่ำ และอื่นๆ 

ระยะเวลาหมดอายุของรหัสผ่าน (วัน)/ ระยะเวลาของรหัสผ่าน:

คุณสามารถตั้งค่าให้รหัสผ่านหมดอายุเป็นระยะๆ ได้โดยผู้ใช้จะเปลี่ยนรหัสผ่านของตนได้ในทุกๆ ‘n’ วัน วิธีนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเป็นระยะๆ รหัสผ่านของผู้ใช้แต่ละรายจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจาก ‘n’ วัน นับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เมื่อคุณตั้งค่านโยบายเป็นครั้งแรก นโยบายจะมีผลตั้งแต่วันที่ก่อนหน้าซึ่งรหัสผ่านถูกเปลี่ยน ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่บังคับใช้นโยบาย 

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดเปลี่ยนรหัสผ่านของตน คุณสามารถกำหนดช่วงวันหมดอายุเป็น '1' วันเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่านโยบายใหม่ทันที มิฉะนั้นผู้ใช้จะถูกขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกวันที่เข้าสู่ระบบ 

ค่าที่ดีที่สุดของวันหมดอายุรหัสผ่านคือ 30 ถึง 45 วันอย่างไรก็ตาม จำนวนวันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร 

ความยาวรหัสผ่านต่ำสุด:

คุณสามารถตั้งค่าความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านสำหรับสมาชิกองค์กรของคุณในพารามิเตอร์ได้ เมื่อคุณตั้งค่าความยาวต่ำสุด ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน พวกเขาจะต้องเลือกรหัสผ่านโดยใช้จำนวนอักขระต่ำสุดที่เลือกไว้ในนโยบาย ตามค่าเริ่มต้น ความยาวต่ำสุดสำหรับรหัสผ่านคือ 8

คุณสามารถตั้งค่าให้จำนวนมากขึ้นได้ในกรณีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้วลีรหัสผ่านแทนรหัสผ่าน 

จำนวนรหัสผ่านขั้นต่ำที่จะจัดเก็บในประวัติ:

เป็นจำนวนที่ยืนยันว่าผู้ใช้จะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนหน้านี้ซ้ำ การใช้รหัสผ่านเดียวกันซ้ำๆ ทำให้ผู้อื่นคาดเดารหัสผ่านได้ง่าย ค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้รหัสผ่านซ้ำขั้นต่ำคือ 3 รายการ 

หากคุณระบุไว้ว่า 3 รายการ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้รหัสผ่านเก่า 3 รายการที่เคยใช้ไปแล้วซ้ำได้ 

รหัสผ่านแบบผสม:

เกณฑ์ของรหัสผ่านแบบผสมจะทำให้รหัสผ่านมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกันในรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z) อย่างน้อยหนึ่งตัวและตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a ถึง z) หนึ่งตัวในรหัสผ่าน การบังคับใช้รหัสผ่านแบบผสมเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้ในองค์กรทุกคนมีรหัสผ่านที่ปลอดภัยและคาดเดาได้ยาก 

จำนวนอักขระพิเศษขั้นต่ำ:

นอกเหนือจากเกณฑ์รหัสผ่านผสมแล้ว ผู้ดูแลระบบยังสามารถระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนอักขระพิเศษขั้นต่ำ ($, #, ^ ฯลฯ ) ในรหัสผ่านได้อีกด้วย จำนวนอักขระพิเศษที่เหมาะสมคือ 1 หรือ 2 ตัว 

จำนวนอักขระตัวเลขขั้นต่ำ:

ผู้ดูแลระบบยังสามารถระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนอักขระตัวเลข (0-9) ขั้นต่ำในรหัสผ่านได้เช่นเดียวกับจำนวนตัวอักษรพิเศษ  จำนวนอักขระตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 หรือ 2 ตัว คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์กรและผู้ใช้ 

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด - รหัสผ่าน 

โดยทั่วไป นอกจากนโยบายรหัสผ่านแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้ 

  • ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำ
  • ใช้วลีรหัสผ่านแทนรหัสผ่าน
  • อย่าใช้รหัสผ่านร่วมกับบุคคลอื่น
  • อย่าจดรหัสผ่านไว้
  • วิธีการตั้งรหัสผ่านที่จดจำได้ง่ายแต่คาดเดาได้ยาก ให้เก็บวลีรหัสผ่านที่สามารถจดจำได้และสลับตัวอักษรที่มีตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่คล้ายกัน (เช่น ใช้ 0 แทน O ให้ใช้ @ แทน a) และอื่นๆ)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากระบบบัญชีเมื่อเลิกใช้งาน
  • อย่าบันทึกรหัสผ่านของคุณในเบราว์เซอร์
  • อย่าบอกรหัสผ่านของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล
  • ห้ามเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์สาธารณะหากดูน่าสงสัย

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com