แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

DNS ของ Name.com - เพิ่ม CNAME สำหรับการพิสูจน์ยืนยัน

หาก DNS ของโดเมนของคุณถูกโฮสต์อยู่กับ Name.com ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และพิสูจน์ยืนยันโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการโดเมนของ Name.com
 2. คลิก การจัดการโดเมน และเลือกโดเมนที่คุณเพิ่มไว้ใน Zoho Mail
 3. เลือกโดเมนที่คุณได้เพิ่มไว้ใน Zoho เพื่อทำการพิสูจน์ยืนยัน
 4. เลือก CNAME จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าประเภทระเบียน 
 5. ในฟิลด์ โฮสต์ระเบียน ให้ระบุรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
 6. ในฟิลด์ คำตอบสำหรับระเบียน ให้ระบุ zmverify.zoho.com 
 7. ตั้งค่า TTL เป็น 300 และเลือก เพิ่มระเบียน เพื่อเพิ่ม CNAME 

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail แล้วคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้ีอีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: DNS ของ Name.com

คุณจำเป็นต้องเพิ่มรายการ MX สำหรับโดเมนของคุณเพื่อให้ชี้มายัง Zoho เพื่อเริ่มต้นรับอีเมลใน Zoho Mail ทำตามขั้นตอนด้านล่าง หากระเบียน DNS ของคุณถูกโฮสต์ด้วย Name.com

 1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการโดเมนของ Name.com
 2. คลิก การจัดการโดเมน และเลือกโดเมนที่คุณเพิ่มไว้ใน Zoho Mail
 3. เลือกโดเมนที่คุณได้เพิ่มไว้ใน Zoho เพื่อเพิ่มระเบียน MX
 4. เลือก MX จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าประเภทระเบียน 
 5. ในฟิลด์ โฮสต์ระเบียน ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องเพิ่มข้อมูลใดๆ
 6. ในฟิลด์ คำตอบสำหรับระเบียน ให้ระบุ mx.zoho.com และตั้งค่าลำดับความสำคัญเป็น 10
 7. คลิก เพิ่มระเบียน เพื่อเพิ่มระเบียนอื่น
 8. ในฟิลด์โฮสต์ระเบียน ให้เว้นว่างไว้ 
 9. ในฟิลด์คำตอบสำหรับระเบียน ให้ระบุ mx2.zoho.com และตั้งค่าลำดับความสำคัญเป็น 20

ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ:

เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบระเบียนอื่นๆ เพื่อรับอีเมลใน Zoho โดยไม่มีความผิดพลาด  ควรมีเฉพาะระเบียน MX ที่สัมพันธ์กับ Zoho Mail เท่านั้นที่เชื่อมโยงอยู่กับโดเมนของคุณ คุณสามารถตรวจสอบระเบียน MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com โดยป้อนชื่อโดเมนของคุณ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com