แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

ENOM DNS - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการพิสูจน์ยืนยัน

หาก DNS ของโดเมนของคุณถูกโฮสต์อยู่กับ ENOM ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน ระเบียน CNAME จะมีผลก็ต่อเมื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อและเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกโฮสต์อยู่ที่ ENOM

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ www.enom.com
 2. เลือก โดเมนของฉัน จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าโดเมน
 3. หน้า ภาพรวมโดเมน ของโดเมนของคุณจะปรากฏ
 4. ให้เลือก ‘ระเบียนโฮสต์’ จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าจัดการโดเมนทางด้านขวา
 5. คลิก แถวใหม่ เพื่อเพิ่มระเบียน CNAME 
 6. ภายใต้ชื่อโฮสต์ ให้ระบุรหัส zb******** ที่สร้างขึ้นในแผงควบคุม Zoho
 7. เลือกประเภทระเบียนเป็น CNAME จากกล่องเมนูแบบเลื่อนลง
 8. ในฟิลด์ที่อยู่ ให้ป้อน zmverify.zoho.com
 9. คลิก บันทึก เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของ CNAME

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้ีอีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: ENOM DNS

หากตัวจัดการ DNS ของคุณคือ Enom โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการ MX สำหรับโดเมนของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ www.enom.com
 2. เลือก ‘โดเมนของฉัน’ จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าโดเมน
 3. หน้า ภาพรวมโดเมน ของโดเมนของคุณจะปรากฏ 
 4. เลือก 'การตั้งค่าอีเมล' จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ชื่อว่าจัดการโดเมนทางด้านขวา  
 5. เลือกตัวเลือก 'ผู้ใช้ (MX)' จากเมนูแบบเลื่อนลง 'การเลือกบริการ' เพื่อป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับโดเมนของคุณ
 6. ในฟิลด์ ชื่อโฮสต์ ให้ระบุ '@' (หากมีเรคคอร์ดเริ่มต้นที่มี @ ให้ดำเนินการต่อในเรคคอร์ดเดิม)
 7. ในฟิลด์ ที่อยู่ ให้ระบุ 'mx.zoho.com'
 8. ในฟิลด์ ค่ากำหนด ให้ระบุ '10'
 9. เพิ่มระเบียนอีกหนึ่งรายการโดยดำเนินการตามขั้นตอนเดิม

 10. ค่าต่างๆ จะเป็น ค่ากำหนด 20, ที่อยู่ mx2.zoho.com 

  ค่า MX ในตารางด้านบนจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  จุด (.) ที่อยู่ท้ายสุดของระเบียน MX นั้นจะใส่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่ระเบียนที่เลือกใหม่แล้ว
 12. คลิก ‘ระเบียน’ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

คุณได้เพิ่มระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณในแผงควบคุมโดเมน Enom แล้ว คุณสามารถตรวจสอบระเบียน MX จากเครื่องมือของบริษัทอื่นได้ที่ www.mxtoolbox.com ด้วยการระบุชื่อโดเมนของคุณ 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com