อัปเดตข้อมูล DNS - ตัวจัดการ DNS ของ cPanel

เพิ่มระเบียน CNAME สําหรับการยืนยัน - cPanel

หาก DNS ของโดเมนถูกโฮสต์ไว้กับ cPanel ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี cPanel
 2. ค้นหาตัวเลือก DNS Zone Editor (ตัวแก้ไขโซน DNS) ภายใต้โดเมนเพื่อเพิ่ม CNAME
   
 3. ในโดเมนที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกตัวเลือกCNAME Record (ระเบียน CNAME)
 4. ป้อน zbcode (รหัส zn) ที่ระบุในฟิลด์ชื่อ
 5. ในฟิลด์ CNAME ให้ป้อน zmverify.zoho.com
   
 6. คลิก Add a CNAME Record (เพิ่มระเบียน CNAME) เพื่อเพิ่ม CNAME ใน DNS 

เมื่อบันทึก เท่ากับคุณได้เพิ่ม CNAME ในตัวจัดการ DNS ของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง (หรืออิงตามTTL) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS

คุณสามารถตรวจสอบได้โดยพิมพ์ zb******.<yourdomain>.com ลงในแถบ URL ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบของ Zoho วิธีนี้ทำให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มระเบียน CNAME อย่างถูกต้อง หลังจากนี้ คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail และคลิก ‘ยืนยัน’ เพื่อยืนยันโดเมน 

ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการเพิ่มระเบียน CNAME ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ cPanel เพื่อขอความช่วยเหลือในการเพิ่ม CNAME สำหรับโดเมนของคุณ 

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล - cPanel

หาก DNS ของโดเมนถูกโฮสต์ไว้กับ cPanel ให้อัปเดตระเบียน MX ของโดเมนเพื่อเริ่มรับอีเมลในบัญชีที่อิงตามโดเมนโดยยึดตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี cPanel
 2. ค้นหาตัวเลือก DNS Zone Editor (ตัวแก้ไขโซน DNS) ภายใต้โดเมนเพื่อเพิ่มระเบียน MX
   
 3. ในโดเมนที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกตัวเลือกMX Record (ระเบียน MX)
 4. ป้อน 10 เป็นลำดับความสำคัญ และ mx.zoho.com เป็นปลายทาง ในตอนนี้ ให้คลิก Add an MX Record (เพิ่มระเบียน MX)
 5. เลือกตัวเลือก MX Record (ระเบียน MX) อีกครั้ง ป้อน 20  เป็นลำดับความสำคัญ และ mx2.zoho.com แล้วคลิก Add an MX Record (เพิ่มระเบียน MX)
 6. เลือกตัวเลือก MX Record (ระเบียน MX) อีกครั้ง ป้อน 50  เป็นลำดับความสำคัญ และ mx3.zoho.com แล้วคลิก Add an MX Record (เพิ่มระเบียน MX)
   
 7. ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ:

เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

เมื่อบันทึก เท่ากับคุณได้เพิ่มระเบียน MX ในตัว DNS ของ cPanel แล้ว คุณสามารถตรวจสอบการเผยแพร่ระเบียน MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม www.mxtoolbox.com เมื่อคุณระบุชื่อโดเมนในเครื่องมือ ระเบียน MX ของ Zoho Mail ควรเป็นผลลัพธ์ที่แสดงขึ้น ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการเพิ่มรายการ MX คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ cPanel เพื่ออัปเดตระเบียน MX ของโดเมน หากมีรายการใดๆ เพิ่มเติมส่งกลับมานอกเหนือจากระเบียนที่จัดหาให้โดย Zoho Mail คุณอาจไม่ได้รับอีเมลใน Zoho Mail 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com