กำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนาน

เมื่อคุณเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณเป็น Zoho อีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยังโดเมนของคุณจะเริ่มมาถึงใน Zoho นี่คือการส่งอีเมลโดยตรง

นอกจากการส่งอีเมลโดยตรง คุณยังสามารถกำหนดค่า Dual Deliver หรือการส่งแบบบางส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์เมล Zoho ได้อีกด้วย คุณสามารถกำหนดการส่งแบบการส่งแบบคู่ขนานหรือแบบ Split Delivery ได้ในเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ หรือในเซิร์ฟเวอร์ Zoho วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนระบบ และต้องการประเมิน Zoho Mail Services ในแบบคู่ขนาน โดยไม่ต้องยกเลิกบริการอีเมลปัจจุบันโดยสมบูรณ์ วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อคุณสลับบริการอีเมลจากผู้ให้บริการรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง

การส่งแบบคู่ขนานผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมลดั้งเดิมของคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลัก รายการข้อมูล MX จะไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานในเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ เพื่อกำหนดเส้นทางสำเนาของอีเมลขาเข้าไปยัง Zoho หรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อให้อีเมลสำหรับชุดของที่อยู่อีเมลหนึ่งๆ ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail

การกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange

คุณต้องตัดสินใจระบุจำนวนผู้ใช้ในการทดสอบ 'นำร่อง' ที่คุณต้องการตั้งค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange การส่งต่ออีเมลหรือการส่งอีเมลจะไม่สามารถตั้งค่าที่ระดับ Exchange สำหรับโดเมนได้ ซึ่งต่างจาก Zoho เมื่อต้องการกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange คุณจำเป็นต้องตั้งค่าออบเจ็กต์รายชื่อติดต่อสำหรับผู้ใช้นำร่อง และกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีให้ส่งต่ออีเมลโดเมนไปยังอีเมลรายชื่อติดต่อ

การสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่

 1. เริ่ม Exchange Management Console
 2. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยาย Recipient Configuration แล้วคลิก Mail Contact
 3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก New Mail Contact ตัวช่วยสร้าง New Mail Contact จะปรากฏขึ้น
 4. บนหน้า Introduction ใน Create a mail contact for ให้คลิก New contact แล้วคลิก Next
 5. ในหน้า Contact Information ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
  1. Organizational unit - ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่จะแสดงเส้นทางไปยังคอนเทนเนอร์ของผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนฟิลด์นี้ ให้คลิก Browse แล้วเลือกหน่วยขององค์กร (OU) ที่คุณต้องการ
  2. First name - พิมพ์ชื่อจริงของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  3. Initials - พิมพ์ชื่อย่อของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  4. Last name - พิมพ์นามสกุลของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  5. Alias - ตามค่าเริ่มต้น นามแฝงคือชื่อจริง ชื่อย่อ และนามสกุลของรายชื่อติดต่อ โดยคั่นด้วยอักขระขีดล่าง (_) คุณสามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้
  6. External e-mail address - เมื่อต้องการระบุที่อยู่อีเมลภายนอก ให้ดำเนินการงานใดงานหนึ่งต่อไปนี้: เมื่อต้องการระบุที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก Edit คลิก Custom Address จากนั้นให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลใน E-mail address
 6. บนหน้า New Mail Contact ให้ตรวจทานข้อมูลสรุปการกำหนดค่า ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้สำหรับรายชื่อติดต่อเมลใหม่ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก Back เมื่อต้องการสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่ ให้คลิก New
 7. ในหน้าเสร็จสิ้น ข้อมูลสรุปจะระบุว่าการสร้างรายชื่อติดต่อสำเร็จแล้วหรือไม่ ข้อมูลสรุปยังจะแสดงคำสั่ง Exchange Management Shell ที่ใช้ในการสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่อีกด้วย
 8. ไม่บังคับ: เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้ซ่อนออบเจ็กต์รายชื่อติดต่อที่สร้างขึ้นใหม่จากรายการที่อยู่ส่วนกลางของ Exchange สำหรับโดเมนของคุณ ดังนี้:
  1. ในแท็บ Exchange Advanced ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Hide from Exchange address lists
  2. คลิก Ok เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 9. คลิก Finish เพื่อดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
 10. ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ สำหรับรายชื่อติดต่อนำร่องแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

กำหนดค่าการส่งต่อไปยังรายชื่อติดต่อเมล:

 1. เริ่ม Exchange Management Console
 2. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยาย Recipient Configuration แล้วคลิก Mailbox
 3. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่กล่องจดหมายที่คุณต้องการกำหนดค่าการส่งต่อเมล และคลิก Properties
 4. ใน Properties บนแท็บ Mail Flow Settings ให้คลิก Delivery Options แล้วคลิก Properties
 5. คลิกที่ช่อง Forward to วิธีการนี้จะเป็นการเปิดใช้งานปุ่ม Browse
 6. คลิก Browse เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Select Recipient คลิก OK
 7. เมื่อต้องการส่งข้อความขาเข้าไปยังกล่องจดหมาย รวมถึงที่อยู่การส่งต่อที่กำหนดค่าไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Deliver message to both forwarding address and mailbox
 8. คลิก OK เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ
 9. คลิก OK
 10. ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ สำหรับการกำหนดค่าการส่งต่อไปยัง Zoho สำหรับผู้ใช้นำร่องแต่ละรายที่คุณได้ตั้งค่าไว้

การกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps

หากคุณกำลังใช้ Google Apps เป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถตั้งค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps เพื่อส่งสำเนาของข้อความขาเข้าทั้งหมดไปยัง Zoho เมื่อต้องการส่งต่อข้อความสำหรับโดเมนทั้งหมด:

 1. เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Google Apps สำหรับโดเมนของคุณ
 2. คลิกแท็บ Settings แล้วเลือก Email ในคอลัมน์ด้านซ้าย
 3. ในส่วน Email routing ให้คลิก Add another destination
 4. ในช่อง Destination ให้ป้อน zoho.com
 5. ระบุบัญชีที่เซิร์ฟเวอร์เมลจะนำกฎการกำหนดเส้นทางไปใช้ ด้วยการเลือกตัวเลือก Deliver email for
  • หากต้องการส่งต่อข้อความทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์เมล Google Apps ได้รับ ให้เลือก Provisioned accounts หากคุณต้องการคัดลอกผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้ใน Google Apps ที่นี่
  • เลือก 'Unknown Accounts' เพื่อกำหนดเส้นทางอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่ไปยัง Zoho
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือก 'Send Bounce Notifications’ เอาไว้
 7. คลิก Save changes

การส่งแบบคู่ขนานผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล Zoho

คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของคุณ ในกรณีนี้ รายการข้อมูล MX ควรจะชี้ไปยัง Zoho คุณสามารถกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานได้ในเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail เพื่อส่งสำเนาอีเมลขาเข้าทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ โปรดดูที่นี่สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่า

Split Delivery ผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล Zoho

แม้ในกรณีนี้ Zoho ก็จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก ในกรณีนี้ การกำหนดเส้นทางอีเมลจะเกิดขึ้นโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์สมมติก่อนหน้า บัญชีอีเมลที่มีอยู่ใน Zoho จะได้รับอีเมลที่นี่ เมื่ออีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้อยู่ในการตั้งค่าองค์กรใน Zoho อีเมลเหล่านั้นจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น โปรดดูการกำหนดเส้นทางอีเมลสำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่า

หมายเหตุ:

เมื่อคุณกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps หรือในเซิร์ฟเวอร์ Zoho คุณจะต้องเพิ่มเกตเวย์ขาเข้าสำหรับโดเมนของคุณในเซิร์ฟเวอร์อีเมลรอง เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com