กำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนาน

กำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนาน

เมื่อคุณเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณเป็น Zoho อีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยังโดเมนของคุณจะเริ่มมาถึงใน Zoho นี่คือการส่งอีเมลโดยตรง

นอกจากการส่งอีเมลโดยตรง คุณยังสามารถกำหนดค่า Dual Deliver หรือการส่งแบบบางส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์เมล Zoho ได้อีกด้วย คุณสามารถกำหนดการส่งแบบการส่งแบบคู่ขนานหรือแบบ Split Delivery ได้ในเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ หรือในเซิร์ฟเวอร์ Zoho วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนระบบ และต้องการประเมิน Zoho Mail Services ในแบบคู่ขนาน โดยไม่ต้องยกเลิกบริการอีเมลปัจจุบันโดยสมบูรณ์ วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อคุณสลับบริการอีเมลจากผู้ให้บริการรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง

การส่งแบบคู่ขนานผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมลดั้งเดิมของคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลัก รายการข้อมูล MX จะไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานในเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ เพื่อกำหนดเส้นทางสำเนาของอีเมลขาเข้าไปยัง Zoho หรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อให้อีเมลสำหรับชุดของที่อยู่อีเมลหนึ่งๆ ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail

การกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange

คุณต้องตัดสินใจระบุจำนวนผู้ใช้ในการทดสอบ 'นำร่อง' ที่คุณต้องการตั้งค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange การส่งต่ออีเมลหรือการส่งอีเมลจะไม่สามารถตั้งค่าที่ระดับ Exchange สำหรับโดเมนได้ ซึ่งต่างจาก Zoho เมื่อต้องการกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Exchange คุณจำเป็นต้องตั้งค่าออบเจ็กต์รายชื่อติดต่อสำหรับผู้ใช้นำร่อง และกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีให้ส่งต่ออีเมลโดเมนไปยังอีเมลรายชื่อติดต่อ

การสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่

 1. เริ่ม Exchange Management Console
 2. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยายการกำหนดค่าผู้รับ แล้วคลิก รายชื่อติดต่อเมล
 3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก สร้างรายชื่อติดต่อเมล ตัวช่วยสร้างรายชื่อติดต่อเมลจะปรากฏขึ้น
 4. บนเพจบทแนะนำ ใน สร้างรายชื่อติดต่อเมลสำหรับ ให้คลิก สร้างรายชื่อติดต่อ แล้วคลิก ถัดไป
 5. ในหน้า ข้อมูลรายชื่อติดต่อ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
  1. หน่วยขององค์กร - ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่จะแสดงเส้นทางไปยังคอนเทนเนอร์ของผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนฟิลด์นี้ ให้คลิก เรียกดู แล้วเลือกหน่วยขององค์กร (OU) ที่คุณต้องการ
  2. ชื่อ - พิมพ์ชื่อจริงของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  3. ชื่อย่อ - พิมพ์ชื่อย่อของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  4. นามสกุล - พิมพ์นามสกุลของรายชื่อติดต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ
  5. นามแฝง - ตามค่าเริ่มต้น นามแฝงคือชื่อจริง ชื่อย่อ และนามสกุลของรายชื่อติดต่อ โดยคั่นด้วยอักขระขีดล่าง (_) คุณสามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้
  6. ที่อยู่อีเมลภายนอก - หากต้องการระบุที่อยู่อีเมลภายนอก ให้ทำการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: หากต้องการระบุที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แก้ไข คลิก ที่อยู่แบบกำหนด เองจากนั้นในช่องที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล
 6. บนหน้ารายชื่อติดต่อเมลใหม่ ให้ตรวจทานข้อมูลสรุปการกำหนดค่า ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้สำหรับรายชื่อติดต่อเมลใหม่ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ย้อนกลับ เมื่อต้องการสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่ ให้คลิก สร้าง
 7. ในหน้าการดำเนินการให้เสร็จสิ้น ข้อมูลสรุปจะระบุว่าการสร้างรายชื่อติดต่อสำเร็จแล้วหรือไม่ ข้อมูลสรุปยังจะแสดงคำสั่ง Exchange Management Shell ที่ใช้ในการสร้างรายชื่อติดต่อเมลใหม่อีกด้วย
 8. ไม่บังคับ: เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้ซ่อนออบเจ็กต์รายชื่อติดต่อที่สร้างขึ้นใหม่จากรายการที่อยู่ส่วนกลางของ Exchange สำหรับโดเมนของคุณ ดังนี้:
  1. ในแท็บ Exchange ขั้นสูง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ซ่อนจากรายการที่อยู่ Exchange
  2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 9. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
 10. ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ สำหรับรายชื่อติดต่อนำร่องแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

กำหนดค่าการส่งต่อไปยังรายชื่อติดต่อเมล:

 1. เริ่ม Exchange Management Console
 2. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยายการกำหนดค่าผู้รับ แล้วคลิก กล่องจดหมาย
 3. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่กล่องจดหมายที่คุณต้องการกำหนดค่าการส่งต่อเมล และคลิก คุณสมบัติ
 4. ใน คุณสมบัติ บนแท็บ การตั้งค่าโฟลว์ของเมล ให้คลิก ตัวเลือกการส่ง แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. คลิกที่ช่อง ส่งต่อไปยัง วิธีการนี้จะเป็นการเปิดใช้งานปุ่ม เรียกดู
 6. คลิก เรียกดู เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกผู้รับ คลิก ตกลง
 7. เมื่อต้องการส่งข้อความขาเข้าไปยังกล่องจดหมาย รวมถึงที่อยู่การส่งต่อที่กำหนดค่าไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความไปยังทั้งที่อยู่การส่งต่อและกล่องจดหมาย
 8. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ
 9. คลิก ตกลง
 10. ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ สำหรับการกำหนดค่าการส่งต่อไปยัง Zoho สำหรับผู้ใช้นำร่องแต่ละรายที่คุณได้ตั้งค่าไว้

การกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps

หากคุณกำลังใช้ Google Apps เป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถตั้งค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps เพื่อส่งสำเนาของข้อความขาเข้าทั้งหมดไปยัง Zoho เมื่อต้องการส่งต่อข้อความสำหรับโดเมนทั้งหมด:

 1. เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Google Apps สำหรับโดเมนของคุณ
 2. คลิกแท็บการตั้งค่า แล้วเลือก อีเมล ในคอลัมน์ด้านซ้าย
 3. ในส่วน การกำหนดเส้นทางอีเมล ให้คลิก เพิ่มปลายทางอื่น
 4. ในช่อง ปลายทาง ให้ป้อน zoho.com
 5. ระบุบัญชีที่เซิร์ฟเวอร์เมลจะนำกฎการกำหนดเส้นทางไปใช้ ด้วยการเลือกตัวเลือก ส่งอีเมลสำหรับ
  • หากต้องการส่งต่อข้อความทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์เมล Google Apps ได้รับ ให้เลือก บัญชีที่จัดเตรียมไว้ หากคุณต้องการคัดลอกผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้ใน Google Apps ที่นี่
  • เลือก 'บัญชีที่ไม่รู้จัก' เพื่อกำหนดเส้นทางอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่ไปยัง Zoho
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือก 'ส่งการแจ้งเตือนการตีกลับ’ เอาไว้
 7. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การส่งแบบคู่ขนานผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล Zoho

คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของคุณ ในกรณีนี้ รายการข้อมูล MX ควรจะชี้ไปยัง Zoho คุณสามารถกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานได้ในเซิร์ฟเวอร์ Zoho Mail เพื่อส่งสำเนาอีเมลขาเข้าทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของคุณ โปรดดูที่นี่สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่า

Split Delivery ผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล Zoho

แม้ในกรณีนี้ Zoho ก็จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก ในกรณีนี้ การกำหนดเส้นทางอีเมลจะเกิดขึ้นโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์สมมติก่อนหน้า บัญชีอีเมลที่มีอยู่ใน Zoho จะได้รับอีเมลที่นี่ เมื่ออีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้อยู่ในการตั้งค่าองค์กรใน Zoho อีเมลเหล่านั้นจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น โปรดดูคำแนะนำการกำหนดค่าที่นี่

หมายเหตุ:

เมื่อคุณกำหนดค่าการส่งแบบคู่ขนานใน Google Apps หรือในเซิร์ฟเวอร์ Zoho คุณจะต้องเพิ่มเกตเวย์ขาเข้าสำหรับโดเมนของคุณในเซิร์ฟเวอร์อีเมลรอง เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com