การตั้งค่ากลุ่มแบบกำหนดเอง - ตัวเลือกขั้นสูง

การปรับแต่งการตั้งค่ากลุ่ม

การแสดงรายการกลุ่ม

คุณสามารถดูรายการของกลุ่มทั้งหมดที่สร้างขึ้นในองค์กรของคุณได้โดยการเข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com และไปยังส่วน กลุ่ม หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเข้าถึงเมนูกลุ่มโดยใช้ลิงก์นี้

คุณสามารถค้นหากลุ่มที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้แถบเครื่องมือการค้นหาที่มุมบนขวาของหน้ากลุ่ม

ในกรณีที่คุณมีหลายโดเมนที่กำหนดค่าไว้สำหรับองค์กรของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือก ตัวกรอง ถัดจากแถบเครื่องมือค้นหา คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงถัดจากไอคอนตัวกรองเพื่อดูโดเมนที่แสดงรายการ คุณสามารถคลิกที่โดเมนใดก็ได้เพื่อดูกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกการแสดงรายการกลุ่ม

Zoho Mail ให้ตัวเลือกจํานวนมากในหน้าการแสดงรายการกลุ่ม ซึ่งทำให้การดำเนินการฟังก์ชันบางฟังก์ชันในกลุ่มเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มกลุ่มใหม่ ส่งออกรายละเอียดกลุ่ม นำนโยบายอีเมลไปใช้ และลบกลุ่มได้

หมายเหตุ:

 • รายละเอียดกลุ่มที่ส่งออกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .csv ในขณะที่ทำการส่งออก คุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ .csv ด้วยรหัสผ่านโดยเลือกกล่องทำเครื่องหมาย เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน ในป็อปอัปการเข้ารหัสรหัสผ่าน
 • ไฟล์ .csv จะถูกส่งออกเป็นไฟล์ Zip คุณจะต้องแตกไฟล์ที่ส่งออกเพื่อเข้าถึงไฟล์ .csv

เพิ่มกลุ่ม:

คุณสามารถใช้ตัวเลือก เพิ่มกลุ่ม เพื่อเพิ่มกลุ่มลงในองค์กรได้ คุณสามารถเลือกรายละเอียดกลุ่มและเพิ่มกลุ่มได้

ส่งออกกลุ่ม:

ในกรณีที่คุณจําเป็นต้องส่งออกรายละเอียดกลุ่ม คุณสามารถใช้ตัวเลือก ส่งออกกลุ่ม จากหน้าการแสดงรายการกลุ่ม คุณจะพบตัวเลือกสามตัวเลือกในเมนูส่งออก

 1. หากคุณคลิกตัวเลือก ส่งออกกลุ่ม กลุ่มทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ .csv
 2. หากคุณเลือกบางกลุ่มโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย และคลิกตัวเลือก ส่งออกกลุ่ม คุณจะพบตัวเลือก ส่งออกกลุ่มที่เลือก เพิ่มเติม การดําเนินการนี้จะส่งออกเฉพาะกลุ่มที่คุณเลือก
 3. หากคุณกรองกลุ่มตามโดเมน แล้วเลือกตัวเลือก ส่งออกกลุ่ม คุณจะพบตัวเลือก ส่งออกกลุ่มที่กรองทั้งหมด เพิ่มเติม การดําเนินการนี้จะส่งออกกลุ่มที่สร้างขึ้นสำหรับโดเมนที่เลือก

นำนโยบายไปใช้:

คุณสามารถนำนโยบายอีเมลไปใช้กับกลุ่มจากรายการ เมื่อคุณคลิกตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงรายการนโยบายที่กำหนดค่าทั้งหมด คุณสามารถเลือกนโยบายที่ต้องการ และนําไปใช้กับกลุ่มในรายการของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มนโยบายใหม่โดยคลิกตัวเลือก เพิ่มรายการใหม่ ในรายการ

ลบ:

คุณสามารถเลือกกลุ่มโดยใช้ช่องทําเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง และคลิกตัวเลือก ลบ จากเมนูด้านบน

รายละเอียดกลุ่ม

จากหน้าการแสดงรายการกลุ่ม คุณสามารถคลิกที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะของกลุ่มได้ 

กลุ่ม Zoho Mail

การสร้างนามแฝงของกลุ่ม:

 1. เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com
 2. ไปที่แท็บ กลุ่ม และเลือก ทั่วไป
 3. ในตัวเลือก ID อีเมลกลุ่ม ให้คลิก สร้างนามแฝงสำหรับเมล
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลในป๊อปอัป เลือกโดเมนที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วคลิก ตกลง 

สมาชิกกลุ่ม

ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมกลุ่มสามารถเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนข้อมูลการกำหนดค่าโดยละเอียดของสมาชิก หรือเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกได้จากส่วนสมาชิก

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ควบคุมของกลุ่ม 
 2. เลือก แผงควบคุม >> กลุ่ม หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการจัดการสมาชิก
 4. เลือกแท็บ สมาชิก เพื่อดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
 5. ตัวเลือกในการเพิ่มสมาชิกใหม่ลงในกลุ่มจะมีอยู่ในแผงด้านขวา 
 6. คลิก 'เลือกและเพิ่มผู้ใช้จากองค์กร' เพื่อดูและเลือกผู้ใช้จากป๊อปอัพ
 7. คุณสามารถคลิก 'เลือกสมาชิกทั้งหมดจากองค์กร' เพื่อเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดขององค์กรลงในกลุ่ม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคุณต้องการเพิ่มสมาชิกขององค์กรทั้งหมดลงในกลุ่มหรือไม่ ก่อนที่คุณจะใช้ตัวเลือกนี้ 
 8. นอกจากนี้ คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ได้ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อเพิ่มผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ใช้นั้นๆ ได้โดยตรง
 9. เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกภายนอกลงในกลุ่ม สมาชิกภายนอกดังกล่าวจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเพื่อตอบรับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม  

การแก้ไขรายละเอียดสมาชิกกลุ่ม

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดลงในกลุ่มแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนบทบาท การลบผู้ใช้จำนวนมาก ฯลฯ

เปลี่ยนบทบาท:

คุณสามารถเลือกสมาชิกกลุ่มบางส่วนและจัดสรรบทบาทเฉพาะได้

 1. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทในกลุ่ม
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เปลี่ยนบทบาท แล้วเลือกบทบาทที่ต้องการ 

ดู:

โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกกลุ่มทั้งหมดจะแสดงรายการเมื่อคุณดูรายละเอียดกลุ่ม

หากคุณต้องการดูเฉพาะผู้ควบคุมหรือสมาชิกกลุ่มในมุมมองนั้น ให้คลิกตัวเลือก มุมมอง แล้วเลือก ผู้ควบคุม, สมาชิก หรือ คำเชิญที่ค้างอยู่ จากรายการ

ส่งออก:

คุณสามารถส่งออกรายละเอียดกลุ่มของสมาชิกบางรายได้ เลือกตัวเลือก ส่งออก และเลือกว่าคุณต้องการส่งออกรายละเอียดสำหรับผู้ใช้ สมาชิก หรือผู้ควบคุมทั้งหมด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งออกในรูปแบบไฟล์ .CSV

หมายเหตุ:

 • รายละเอียดสมาชิกกลุ่มที่ส่งออกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .csv ในขณะที่ทำการส่งออก คุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ .csv ด้วยรหัสผ่านโดยเลือกกล่องทำเครื่องหมาย เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน ในป็อปอัปการเข้ารหัสรหัสผ่าน
 • ไฟล์ .csv จะถูกส่งออกเป็นไฟล์ Zip คุณจะต้องแตกไฟล์ที่ส่งออกเพื่อเข้าถึงไฟล์ .csv

ลบผู้ใช้:

เลือกกลุ่มของผู้ใช้จากรายการ แล้วคลิกตัวเลือก ลบ เพื่อลบผู้ใช้ที่เลือกออกจากกลุ่ม

การแสดงรายการกลุ่มในรายละเอียดผู้ใช้:

รายการของกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้รายหนึ่งๆ เป็นสมาชิกจะแสดงอยู่ในส่วน รายละเอียดผู้ใช้ ของสมาชิกรายดังกล่าว

เมื่อต้องการดูกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบ mailadmin.zoho.com
 2. ไปที่ส่วน รายละเอียดผู้ใช้ และเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 3. เลือกแท็บ บัญชีเมล
 4. ภายใต้ สมาชิกของ คุณจะสามารถดูกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนี้เป็นสมาชิกอยู่ได้
 5. หากต้องการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ลงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้คลิกตัวเลือก เพิ่มกลุ่ม
 6. กลุ่มทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในองค์กรจะแสดงรายการ
 7.  เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และคลิก เพิ่ม

การควบคุมเมล

เมื่อกลุ่มต่างๆ เป็นกลุ่มที่ได้รับการควบคุม หรือองค์กร/กลุ่มส่วนตัวที่มีข้อจำกัด อีเมลจะถูกระงับไว้สำหรับการควบคุม โดยยึดตามการอนุญาตและการตั้งค่าการส่งมอบของกลุ่ม ผู้ควบคุมของกลุ่มหรือผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถควบคุมกลุ่มได้ เพื่อล้างอีเมลที่ระงับไว้สำหรับการควบคุม 

อีเมลที่ปรากฏโดยมีไฮไลต์อาจเป็นอีเมลสแปม และจะมีไอคอนสแปมกำกับ ส่วนหัวของอีเมลจะปรากฏขึ้นในป๊อปอัปเมื่อคลิกที่คอลัมน์ จาก อีเมลอาจได้รับอนุมัติหรือปฏิเสธ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนหัว  

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง - ตัวเลือกขั้นสูง

คุณสามารถใช้การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับแต่งตัวเลือกการส่งอีเมล การตั้งค่าการแจ้งเตือน ประเภทกลุ่ม (ระดับการเข้าถึง) ด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่จำเป็นต้องได้รับการจำกัดหรือควบคุม แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนภายนอก ซึ่งควรได้รับอนุญาตโดยตรงให้ส่งอีเมลได้ แม้จะอยู่ในกลุ่มที่มีการควบคุม 

การตั้งค่าระดับการเข้าถึง:

การตั้งค่าระดับการเข้าถึงจะยึดตามประเภทของกลุ่มที่จำเป็นสำหรับองค์กร มีตัวเลือกแบบกำหนดเองพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการกลุ่มและระดับการเข้าถึง 

 1. ทุกคน - กลุ่มสาธารณะ 
  • ทุกคนสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มได้
  • อีเมลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสมาชิกกลุ่ม 
 2. สมาชิกองค์กร - กลุ่มองค์กร 
  • เฉพาะสมาชิกขององค์กรเดียวกันเท่านั้นที่สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มได้
  • เมื่อมีผู้อื่นส่งอีเมลไปยังกลุ่มนี้ คุณจะสามารถควบคุม/ตีกลับอีเมลไปยังผู้ส่งได้ โดยยึดตามตัวเลือกที่เลือกไว้ในส่วน การควบคุมอีเมล
 3. สมาชิกกลุ่ม - กลุ่มส่วนตัว
  • เฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้นที่สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มได้
  • เมื่อมีผู้อื่นส่งอีเมลไปยังกลุ่มนี้ คุณจะสามารถควบคุม/ตีกลับอีเมลไปยังผู้ส่งได้ โดยยึดตามตัวเลือกที่เลือกไว้ในส่วน การควบคุมอีเมล 
 4. เฉพาะผู้ควบคุม - กลุ่มที่จำกัด
  • เฉพาะผู้ควบคุมกลุ่มเท่านั้นที่สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มได้โดยตรง
  • เมื่อผู้อื่นส่งอีเมลมายังกลุ่มนี้ อีเมลจะได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์ของสมาชิก/ผู้ควบคุมแต่ละรายด้วยตนเองได้จากส่วนสมาชิก 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน:

แจ้งให้ผู้ควบคุมทราบเมื่อมีการระงับอีเมลไว้เพื่อการควบคุม: หากเลือกไว้ ผู้ควบคุมทั้งหมดของกลุ่มจะได้รับอีเมลการแจ้งเตือน เมื่อใดก็ตามที่มีการระงับอีเมลไว้เพื่อการควบคุม ผู้ควบคุมจะสามารถดูเนื้อหาอีเมลในการแจ้งเตือน และอนุมัติหรือปฏิเสธอีเมลได้ 

แจ้งเตือนผู้เขียนเมื่ออีเมลถูกปฏิเสธ: หากเลือกไว้ เมื่ออีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มที่มีการควบคุมถูกปฏิเสธโดยผู้ควบคุม ผู้ส่งจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิเสธอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มนั้น 

แจ้งเตือนผู้ควบคุมหลังจากที่อีเมลได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ: เมื่อมีผู้ควบคุมหลายคนในหนึ่งกลุ่ม ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเมื่อผู้ควบคุมรายอื่นอนุมัติหรือปฏิเสธอีเมลที่ระงับไว้เพื่อการควบคุม 

ปิดการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อมีการเพิ่มหรือลบสมาชิก: ผู้ใช้จะได้รับอีเมลอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถูกเพิ่มเข้าสู่ในกลุ่มใหม่หรือถูกลบออกจากกลุ่ม หากเลือกตัวเลือกนี้ไว้ อีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่มจะถูกระงับ  

การส่งอีเมลและสิทธิ์:

ส่งอีเมลเมื่อที่อยู่อีเมลของกลุ่มอยู่ในช่อง ถึง หรือ สำเนาถึง เท่านั้น: หากเลือกไว้ อีเมลที่มีที่อยู่อีเมลของกลุ่มในช่อง สำเนาลับถึง จะได้รับการควบคุม เฉพาะอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มและอยู่ในช่อง ถึง/สำเนาถึง เท่านั้นที่จะถูกส่ง 

อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลของกลุ่มเป็นที่อยู่ในช่อง จาก: ในบางกรณี สมาชิกกลุ่มจำเป็นต้องตอบกลับจากที่อยู่อีเมลของกลุ่ม ไม่ใช่จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง วิธีนี้จะมีประโยชน์อย่างสูงสำหรับกลุ่มที่ต้องพบปะกับลูกค้า/ไคลเอนต์สาธารณะ เช่น กลุ่มการสนับสนุน/การขาย และกลุ่มเฉพาะ เช่น HR, สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ หากเลือกตัวเลือกนี้ ที่อยู่อีเมลกลุ่มจะถูกเพิ่มเป็นที่อยู่ จาก สำหรับสมาชิกกลุ่มทั้งหมด เมื่อตอบกลับอีเมลที่ส่งถึงกลุ่ม ที่อยู่อีเมลของกลุ่มจะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่ในช่อง จาก โดยอัตโนมัติ 

การตั้งค่าสมาชิก: 

ผู้ดูแลระบบสามารถแทนที่การตั้งค่าบางอย่างสำหรับสมาชิก โดยใช้การตั้งค่าสมาชิกแบบกำหนดเองสำหรับกลุ่ม 

ใน การอนุมัติโพสต์ - ให้เลือก 'ยอมรับ' เพื่ออนุญาตให้สมาชิกสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มที่มีการควบคุม คลิก 'ระงับ' เพื่อระงับอีเมลไว้เพื่อการตรวจสอบ 

ใน ส่งเป็นกลุ่ม - ให้เลือก อนุญาต เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลของกลุ่มเป็นนามแฝงอีเมลของกลุ่มสำหรับสมาชิก เพื่อใช้ที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ในช่อง จาก เลือก ไม่อนุญาต เพื่อห้ามไม่ให้สมาชิกใช้ที่อยู่อีเมลของกลุ่มในส่วนที่อยู่ จาก 

ในกรณีของสมาชิกกลุ่มภายนอก ความล้มเหลวใดๆ จำนวน 10 ครั้งจะทำให้สมาชิกดังกล่าวหยุดการใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถคลิก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตจำนวนครั้งของความล้มเหลว และเปิดใช้งานการส่งอีเมลไปยังสมาชิกภายนอกอีกครั้งได้ 

การควบคุมสแปม:

ใน การควบคุมสแปมของกลุ่ม ผู้ดูแลระบบหรือผู้ควบคุมสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมล/โดเมนที่ไม่พึงประสงค์สำหรับกลุ่มได้ ในทำนองเดียวกัน ที่อยู่อีเมลบางส่วนจะสามารถจัดทำเป็นบัญชีที่ปลอดภัยของกลุ่มได้ เพื่อให้สามารถส่งอีเมลไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้ 

โดยทั่วไป บัญชีดำ/บัญชีที่ปลอดภัยขององค์กรจะเหมาะสมมากกว่าบัญชีดำ/บัญชีที่ปลอดภัยของกลุ่ม/บุคคล 

ขั้นตอนในการกำหนดบัญชีดำ/บัญชีที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่ม:

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoh.com/mail และไปที่การตั้งค่ากลุ่ม (จาก แผงควบคุม/หน้าแรกของกลุ่ม)
 2. เลือกไอคอนแก้ไข เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่ม 
 3. เลือกการควบคุมสแปมเพื่อเพิ่มอีเมล/โดเมนบางส่วนไปยังบัญชีที่ปลอดภัยหรือบัญชีดำ
 4. ในส่วน 'เพิ่มด่วน' ทางด้านขวา ให้เลือก บัญชีดำ หรือ บัญชีที่ปลอดภัย
 5. ป้อนที่อยู่อีเมล/โดเมนในกล่องข้อความ
 6. คลิกบันทึก

อนุญาต/ปฏิเสธรายการ (ที่อยู่อีเมล/โดเมน): 

บัญชีที่ปลอดภัยและบัญชีดำจะช่วยระบุว่าอีเมลขาเข้าจากโดเมน/ที่อยู่อีเมลที่ระบุจำเป็นต้องจัดประเภทเป็นสแปมหรือไม่ นอกจากบัญชีที่ปลอดภัย/บัญชีดำแล้ว ผู้ดูแลระบบยังสามารถเพิ่มโดเมน/ที่อยู่อีเมลลงในรายการที่ยอมรับหรือปฏิเสธได้อีกด้วย รายการที่ยอมรับและรายการที่ปฏิเสธจะพร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มทุกประเภท 

รายการที่ยอมรับ:  

เมื่อกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับการควบคุม หรือกลุ่มระดับส่วนตัวหรือระดับองค์กร จะมีข้อจำกัดบางประการเมื่อผู้ใช้ภายนอกส่งอีเมลมายังบัญชีของกลุ่ม วิธีนี้จะทำให้อีเมลบางส่วนถูกย้ายไปอยู่ในการควบคุมเมื่อส่งจากโดเมนหรือที่อยู่อีเมลภายนอก อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบจะมีข้อยกเว้นบางประการ ในกรณีที่จำเป็นต้องอนุญาตอีเมลจากบัญชีภายนอกบางบัญชีโดยตรงโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีความล่าช้าที่เกิดจากการควบคุมหรือการที่กลุ่มไม่ได้รับอีเมลเนื่องจากมีการตีกลับ 

ในกรณีนี้ ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนในรายการ 'ยอมรับ' 

รายการที่ปฏิเสธ: 

แม้ในหลายๆ กรณีที่กลุ่มเป็นกลุ่มสาธารณะซึ่งจำเป็นต้องได้รับอีเมลจากทุกที่ ผู้ดูแลระบบอาจต้องจำกัดอีเมลจากโดเมนหรือที่อยู่อีเมลบางส่วน ด้วยการส่งกลับอีเมลหรือโดยการให้ใครสักคนควบคุมอีเมล สามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนดังกล่าวลงในรายการที่ปฏิเสธได้  

ระงับเพื่อรอการอนุมัติ : 

เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการปฏิเสธอีเมลจากโดเมน/ที่อยู่อีเมลที่ระบุหรือไม่ และไม่ต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่เหล่านี้ไปยังกลุ่มโดยตรง คุณสามารถเพิ่มอีเมลเหล่านั้นลงในรายการการควบคุมและระงับไว้เพื่อรอการอนุมัติได้ 

ขั้นตอนในการเพิ่มโดเมน/ที่อยู่อีเมลลงในรายการ :

 1. เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail ที่ https://mailadmin.zoho.com
 2. คลิก กลุ่ม และเลือกแท็บ ขั้นสูง 
 3. ภายใต้รายการ ยอมรับ/ปฏิเสธ ให้เลือก 'เพิ่มที่อยู่อีเมล' หรือ 'เพิ่มโดเมน'
 4. ป้อนโดเมนหรือที่อยู่อีเมลที่ต้องการเพิ่มในรายการ 
 5. คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนหลายรายการได้ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 6. เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการยอมรับ/ปฏิเสธ หรือรายการที่ระงับเพื่อรอการตรวจสอบ 
 7. คลิก เพิ่ม เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ตัวเลือกเมล

ในส่วนนี้ คุณสามารถระบุเนื้อหาของข้อความอัตโนมัติต่างๆ ที่ส่งไปยังผู้ใช้หลายรายที่ถูกทริกเกอร์โดยเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทริกเกอร์อีเมลได้แก่

 • ผู้ใช้ใหม่ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม - อีเมลการสมัครใช้งาน
 • ผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม - อีเมลยกเลิกการสมัครใช้งาน
 • จดหมายถูกปฏิเสธโดยผู้ควบคุม - อีเมลการปฏิเสธ
 • จดหมายถูกตีกลับ - อีเมลการตีกลับ
 • ได้รับจดหมาย - การรับทราบ
 • ข้อความในคิวของผู้ควบคุม - เนื้อหาอีเมลการอนุมัติ
 • อีเมลถึงผู้ดูแลระบบ เมื่อสมาชิกกลุ่มส่งจดหมาย - เนื้อหาอีเมลการอนุมัติสมาชิกของผู้ดูแลระบบ 
 • อีเมลถึงผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกส่งอีเมล - เนื้อหาอีเมลการอนุมัติผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของผู้ดูแลระบบ
 • เมื่อมีเมลถูกระบุว่าเป็นสแปมอยู่ในคิว - ข้อความการอนุมัติสแปม
 • เมื่อ ID อีเมลของกลุ่มไม่อยู่ในช่อง ถึง หรือ สำเนาถึง - ไม่อยู่ในช่ิอง ถึง หรือ สำเนาถึง

ขึ้นอยู่กับประเภทของกลุ่มที่เลือก มีเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่ม ระบุเนื้อหาแบบกำหนดเองและคลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าปฏิทิน:

ผู้ดูแลระบบกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปฏิทินกลุ่มได้จากแผงควบคุม มีตัวเลือกจำนวนมากเกี่ยวกับการสร้างเหตุการณ์และระดับการเข้าถึงอื่นๆ ที่สมาชิกกลุ่มมีสำหรับปฏิทิน

กิจกรรมซ้อนกัน:

คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการอนุญาตให้สร้างเหตุการณ์บนปฏิทินหลายๆ เหตุการณ์สำหรับวันที่และเวลาเดียวกันหรือไม่ 

สิทธิ์ในการเชิญผู้ใช้ภายนอกเข้าร่วมเหตุการณ์ของกลุ่ม:

เมื่อเหตุการณ์ของกลุ่มถูกสร้างขึ้น คุณสามารถจำกัดสมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ต่างๆ เช่น การส่งการเชิญไปยังผู้ใช้ในกลุ่มเท่านั้น ไปยังผู้ใช้ของกลุ่มและองค์กร หรือทุกคนในองค์กร

การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบสำหรับการสร้างกิจกรรม:

สมาชิกสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินกลุ่มได้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของกลุ่มหรือไม่ ก่อนที่กิจกรรมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินกลุ่ม

การแชร์ปฏิทินส่วนบุคคลไปยังกลุ่ม:

ปฏิทินส่วนตัวที่สร้างโดยสมาชิกกลุ่มสามารถแชร์กับกลุ่มได้ หากจำเป็น สิทธิ์จะสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือตั้งค่าเพื่อให้สามารถแชร์ปฏิทินหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบได้

เปิด/ปิดใช้งานการแจ้งเตือนของปฏิทินกลุ่ม:

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพิ่มเหตุการณ์ การอัปเดตเหตุการณ์ หรือเมื่อเหตุการณ์ถูกลบออกจากปฏิทินกลุ่ม 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com