แบบฟอร์มย่อย: แบบฟอร์มภายในแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มย่อยคือแบบฟอร์มภายในแบบฟอร์มที่มีชุดคำถาม ชุดคำถามนั้นสามารถคัดลอกหรือทำซ้ำได้ภายในส่วนเดิม คุณสามารถใช้แบบฟอร์มย่อยเพื่อรวบรวมรายการหลายรายการที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ลงทะเบียนลาพักร้อนสามารถแสดงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวและรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวในแบบฟอร์มย่อยที่รวบรวมรายละเอียดอย่างอิสระได้อย่างง่ายดาย

ลองตอนนี้

เลือกจากรายการเขตข้อมูลมากมาย

คุณสามารถใช้เขตข้อมูลใดๆ ที่รองรับภายในแบบฟอร์มย่อยเพื่อทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น กำหนดคุณสมบัติของแต่ละเขตข้อมูลภายในแบบฟอร์มย่อยเองเหมือนกับที่คุณทำในแบบฟอร์มปกติ อนุญาตให้ผู้ตอบสามารถส่งข้อมูลผ่านฟิลด์ตัวเลือก กรอกข้อมูลเพียงบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด อีกทั้งสามารถอัพโหลดเอกสารและรูปภาพได้อีกด้วย
แบบฟอร์มย่อย

ทำธุรกรรมโดยไม่มีอุปสรรค

คุณสามารถรวมแบบฟอร์มย่อยไว้ในแบบฟอร์มใบสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของใบสั่งซื้อและธุรกรรมได้ อนุญาตให้ลูกค้าเพิ่มรายการสินค้าที่คุณกำหนดราคาไว้ล่วงหน้า ตามตัวแปรที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แบบฟอร์มจะคำนวณราคารวมโดยอัตโนมัติตามราคาที่กำหนดของผลิตภัณฑ์และสูตรที่เชื่อมโยงไว้เพื่อคำนวณผลรวมของค่าเหล่านี้ ซึ่งจะแสดงเฉพาะราคารวมในการชำระเงินครั้งสุดท้าย

ลดความยุ่งยากในการลงทะเบียน

อนุญาตให้ผู้ตอบสามารถส่งข้อมูลหลายรายการในส่วนการกรอกข้อมูลที่ซ้ำกันได้โดยไม่ต้องส่งแบบฟอร์มหลายแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ในแบบฟอร์มใบสมัครงานของพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้สมัครงานสมัครตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือนักเรียนสามารถเห็นรายการที่ชอบหลายๆ อย่างของวิชาหลักในการลงทะเบียนหลักสูตรได้ แบบฟอร์มย่อยอนุญาตให้คุณรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างครอบคลุม จากนั้นจะวิเคราะห์และกรองข้อมูลในบันทึกของคุณ

ปรับแต่งแบบฟอร์มย่อยของคุณเอง

เพิ่มป้ายชื่อและคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ตอบแบบสำรวจในเรื่องทางเลือก กำหนดจำนวนข้อมูลที่ส่งในข้อมูลการตอบกลับในแต่ละแบบฟอร์ม คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงแบบฟอร์มย่อยได้โดยไม่ต้องลบออกด้วยการซ่อนแบบฟอร์มย่อยนั้นในฟอร์มแบบไลฟ์ของคุณด้วย

ควบคุมการนำเสนอแบบฟอร์มย่อยโดยให้แบบฟอร์มปรากฏเป็นกล่องป็อปอัปหรือผสานเข้ากับตัวแบบฟอร์ม