ผนวกรวมกับ Google Sheets

จัดการข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้โดยตรงจาก Drive ของคุณ
 จัดการให้การส่งแบบฟอร์มของคุณแสดงขึ้นใน Google Sheet และบันทึกไฟล์แนบของคุณโดยอัตโนมัติ

ลองเดี๋ยวนี้

ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีท

ดูทุกรายการแบบฟอร์มใน Google Sheet ทันทีที่มีการส่ง สำรองข้อมูลของคุณ สร้างแผนภูมิ ทำการคำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมด้วยสเปรดชีทของคุณ


จัดเก็บไฟล์เอกสารแนบใน Google Drive

ถ่ายโอนเอกสารแนบทั้งหมดที่ผู้ตอบของคุณส่งไปยังบัญชี Google Drive ของคุณ รวบรวมลายเซ็นบนแบบฟอร์มของคุณและบันทึกไปยัง Drive เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและเป็นระเบียบเสมอ

เชื่อมต่อกับ Google Suite

สำหรับผู้ใช้ Google Suite เรายิ่งช่วยให้ง่ายขึ้นอีก ตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ของคุณจาก Google Suite ไปยัง Zoho Forms ได้ด้วยการคลิกปุ่มเดียว ทำงานร่วมกันกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม