ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลทันการณ์อยู่เสมอ

ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติของ Zoho Desk คุณสามารถเฝ้าตรวจสอบการดำเนินงานช่วยเหลือลูกค้าได้โดยง่ายดาย

รับการทดลองใช้ฟรี

ให้ทุกคนรับรู้อยู่เสมอ

แจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบว่าคุณได้รับตั๋วของพวกเขาแล้วนั้นเป็นขั้นแรกของการสร้างความเชื่อมั่น อำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยการแจ้งเตือนทันทีผ่านอีเมล SMS หรือทั้งคู่ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสมาชิกทีมนั้นได้รับตั๋วแล้วและจะดำเนินงานตอบกลับในไม่ช้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

รับการอัปเดตตลอดเวลา

การจัดการตั๋วจำนวนมากในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างไม่สับสน Zoho Desk จะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ เช่น เมื่อมอบหมายตั๋ว เมื่อได้รับการตอบกลับ หรือเมื่อมีการเพิ่มงาน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนตั๋วที่พนักงานกำลังจัดการอยู่ในขณะนั้น ด้วยการแจ้งเตือนนี้ พนักงานจะไม่พลาดขั้นตอนใดๆ ของการจัดการตั๋วแม้ขั้นตอนเดียว

พูดคุยด้วยความเป็นคุณ

ปรับแต่งข้อความที่ส่งให้กับลูกค้าผ่านอีเมลและ SMS เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ปรับแต่งให้ข้อความกระชับและเรียบง่าย หรือให้ตลกและสดใจ คุณเลือกได้เลย!

ข้อความสั้น

การร่วมมือที่ดีกว่า

รับการอัปเดตกิจกรรมต่างๆ ในระดับทีมและแผนก ด้วยกฎการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อตั๋วย้ายมายังแผนกของคุณได้ หรือเมื่อมีสมาชิกทีมเพิ่มความคิดเห็นใหม่ พนักงานทุกคนจะได้รับการอัปเดตการทำงานของทีม และช่วยกำจัดความวุ่นวายในการทำงานซ้ำ

รับการทดลองใช้ 15 วัน

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้