ถามคำถามที่เหมาะสม

Zoho Desk ขอนำเสนอ Layouts ซึ่งเป็นรายการช่องที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับแต่ละแผนกของคุณ

ทดลองใช้ฟรี

ปรับแต่งความเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการ

งานบริการลูกค้าที่ดีจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา แต่ทุกแผนกจะมีชุดข้อมูลของลูกค้าที่ต่างกันออกไป ด้วย Layouts คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเว็บไซต์เพื่อให้มีช่องที่สำคัญสำหรับแต่ละแผนก

ปรับแต่งเค้าโครง

สร้างความคล่องตัวให้กับกระบวนการช่วยเหลือลูกค้า

ในขณะที่ช่องที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถสร้างช่องที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ Layouts นั้นจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยไม่ต้องสร้างช่องเพิ่มให้กับแต่ละแผนก ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ‘คำขอคุณลักษณะ’ สถานะของตั๋วนั้นจำเป็นสำหรับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับฝ่ายรับคืนสินค้า

แสดงบริบทที่สำคัญ

ปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อจัดระเบียบช่องตามลำดับที่เหมาะสม เคลื่อนย้ายช่องไปตามตำแหน่งเพื่อให้พนักงานของคุณรับทราบถึงบริบทและเข้าใจปัญหา สำหรับแผนกทั้งหมด คุณสามารถเลือกเค้าโครงแยกสำหรับแต่ละโมดูลได้

แบบฟอร์มบนเว็บ

ลดความยุ่งยาก

เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์เพื่อสร้างตั๋ว สิ่งสำคัญก็คือการขอรับข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งเหยิงด้านข้อมูลที่พนักงานของคุณต้องพบเจอ ด้วยการใช้งาน Layouts คุณสามารถแสดงรายการช่องสำหรับแต่ละแผนก และดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าทุกแผนกนั้นเห็นแค่ช่องที่เกี่ยวข้องกับตนเท่านั้น

รับการทดลองใช้ 15 วัน

เริ่มต้นใช้งาน