สิ่งสำคัญของแหล่งความช่วยเหลือ

กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการบริการของคุณโดยใช้สิ่งสำคัญเหล่านี้ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความพยายามทั้งหมดในการบริการลูกค้าของคุณ ใช้สิ่งสำคัญเหล่านี้เพื่อทำให้งานประจำทั้งหลายกลายเป็นระบบอัตโนมัติ และมุ่งมั่นกับคำมั่นสัญญาของคุณ

ลงทะเบียนตอนนี้

SLA และสัญญา

SLA (ข้อตกลงระดับการบริการ) และสัญญา ช่วยให้คุณกำหนดระดับคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าได้ คุณสามารถระบุเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของตั๋วตามเกณฑ์ เช่น ลำดับความสำคัญ ช่องทาง และประเภทของลูกค้าได้ด้วย SLA และสัญญาจะทำให้คุณปฏิบัติตามแผนการสนับสนุนลูกค้าที่คุณตกลงไว้สำหรับระยะเวลาที่ระบุได้

ลำดับความสำคัญ

ตั๋วทั้งหมดต้องได้รับการตอบรับ แต่บางตั๋วก็ต้องมาก่อน การมอบหมายลำดับความสำคัญช่วยกำหนดลำดับของการตอบสนองได้

การยกระดับ

ในบางครั้ง ตั๋วก็อาจหลุดรอดสายตาและพลาดช่วงเวลาในการแก้ปัญหาไป หลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้โดยการกำหนดกฎเพื่อยกระดับตั๋วที่พ้นกำหนดเวลาไปแล้วโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแจ้งผู้จัดการในทันทีและมอบหมายตั๋วนั้นใหม่ให้แก่พนักงานคนอื่นก็ได้

เวลาทำการและรายการวันหยุด

ระบุเวลาทำการและวันหยุดของคุณ เพื่อให้นำ SLA ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

สถานะของตั๋ว

สถานะของตั๋วจะช่วยให้คุณติดตามจำนวนตั๋วที่ทีมของคุณได้รับ จำนวนตั๋วที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และจำนวนตั๋วที่ได้รับการแก้ไขแล้ว สถานะเริ่มต้นของ Zoho Desk ได้แก่ 'เปิด' 'รอ' 'ยกระดับ' และ 'ปิด' และคุณยังสร้างสถานะของตั๋วแบบกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณยิ่งขึ้นได้ด้วย

เปลี่ยนแหล่งความช่วยเหลือให้เป็นของคุณอย่างแท้จริง

ทดลองใช้แผนองค์กรของ Zoho Desk ฟรี

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์