ให้ล้อหมุนไป

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต การดำเนินงานให้แน่ใจว่าการทำงานนั้นเป็นไปอย่างตรงเป้าก็เป็นเรื่องยากขึ้น สำหรับงานด้านการช่วยเหลือลูกค้าแล้ว นี่คือข่าวร้ายสำหรับการคาดคะเนการทำงาน ความสอดคล้อง และเวลาให้บริการที่ลูกค้าของคุณเคยชิน และ Blueprint ก็เข้ามาช่วยในสิ่งนี้

 

รวบรวมอย่างง่ายกาย

ทุกขั้นตอนการทำงานนั้นสำคัญเสมอ ดังนั้นการออกแบบหรือทำตามขั้นตอนจึงไม่ควรเป็นเรื่องยาก Blueprint Builder แบบลากแล้ววางของ Zoho Desk นั้นช่วยให้คุณสามารถรวบรวมชุดการดำเนินงานได้อย่างเห็นภาพ เมื่อใช้งาน ขั้นตอนต่างๆ ใน Blueprint จะได้รับการดำเนินงานตามด้วยวิธีที่คุณกำหนด

 

ขั้นตอนการทำงานตามความต้องการของลูกค้า

ทุกธุรกิจมีวิธีการดำเนินงานให้สำเร็จต่างกัน นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไม Blueprint จึงช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งทุกรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานที่คุณออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายได้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม หรือการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองที่ส่งออกไป Blueprint ก็ให้คุณปรับเปลี่ยนได้

 

เครื่องจักรที่หล่อลื่นเต็มกำลัง

พนักงานหรือทีมต่างๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Blueprint เดียวกันได้โดยไม่ต้องได้รับการแทรกแซงเพื่อจัดการหรือการกำกับดูแล อีกทั้งยังระบุเห็นข้อติดขัดและแก้ไขได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Blueprint นั้นจะแสดงรายละเอียดของผู้ดำเนินงาน สิ่งที่ดำเนินงาน และเวลาในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

 

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

ทุกครั้งที่คุณมีพนักงานใหม่ พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจด้วยตนเอง  Blueprint จะทำหน้าที่แทนคุณ เนื่องจาก Blueprint จะช่วยผลักดันพนักงานใหม่ให้ทดลองดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ จึงไม่มีการเสียเวลาใน การทำงานจริง

ง่ายดายพอสำหรับทุกคน

ในทุกขั้นตอนของการทำงาน Blueprint ทำให้การดำเนินงานตามขั้นตอนนั้นง่ายเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย บรรดาผู้ถือหุ้นจะเห็นเพียงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับตน และไม่สามารถดำเนินงานต่อได้จนกว่าการดำเนินงานพื้นฐานจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

บ่งชี้และจัดการข้อขัดข้องในการทำงาน

แดชบอร์ด Blueprint ช่วยให้ผู้ตัดสินใจมองเห็นจำนวนตั๋วที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนของพิมพ์เขียว จำนวนตั๋วที่ผ่าน SLA และขั้นตอนใดที่ละเมิด SLA มากที่สุด รวมทั้งตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยระบุให้เห็นถึงข้อติดตั้งและสร้างความละเอียดให้กับขั้นตอนเพื่อระบุให้เห็นปัญหา

เดี๋ยวก่อน แล้วสิ่งนี้ต่างจากเวิร์กโฟลว์ยังไงล่ะ

เวิร์กโฟลว์จะสร้างคุณลักษณะอัตโนมัติให้กับการแจ้งเตือน การมอบหมายงาน และการอัปเดตไฟล์เมื่อมีการดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ขึ้น ในขณะเดียวกัน Blueprint นั้นสร้างรายการการดำเนินงาน นำตั๋วจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับการแก้ปัญหา  ซึ่งต่างจากเวิร์กโฟลว์ พิมพ์เขียวนั้นระบุการดำเนินงานทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับตั๋วจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหา

Blueprint เพื่อการจัดการขั้นตอนการดำเนินงานที่ไร้ความยุ่งยาก

  • การจ้างงาน
  • การคืนเงิน

การจ้างงาน

การคืนเงิน

ไม่ใช่เพียงสร้างเวิร์กโฟลว์ แต่ทำให้งานโฟลว์ด้วย

เริ่มต้นใช้งานเดี๋ยวนี้