วางแผน จัดลำดับ ลงมือทำ

เพียงแค่การสนทนากับทีมของคุณก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่ได้ ทำแนวความคิดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยงาน

นำทีมของคุณมา ‘ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง’

สร้างบอร์ดเพื่อจัดการกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หมวดเพื่อแยกแผนออกเป็นหน่วยย่อยๆ ที่ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ ให้สร้างหมวดของแต่ละองค์ประกอบ เช่น เนื้อหา การออกแบบ และโค้ด เพิ่มงานที่ต้องทำเข้าไปในแต่ละหมวด การมีพื้นทีส่วนกลางเพื่อจัดการกับงานของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้

งานของทีมของคุณสามารถมองเห็นได้ในทันที

หามุมมองโดยรวมของโปรเจ็คของคุณด้วยมุมมอง Kanbanหมวดต่างๆ ในบอร์ดของคุณสามารถถูกจัดลำดับใหม่ได้เพื่อให้คุณได้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนเสมอย้ายงานภายในและระหว่างหมวดด้วยวิธีการลากแล้วปล่อยง่ายๆ และจัดรหัสสีให้กับหมวดของคุณเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

พาทีมก้าวไปข้างหน้า

มอบหมายคนให้ถูกกับงาน กำหนดระดับความสำคัญ ให้กับงาน และติดตามความก้าวหน้าของงานเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถเพ่งความสนใจไปที่สิ่งสำคัญได้

รู้จักงานอย่างทะลุปรุโปร่ง

งานทุกงานมีมุมมองที่แสดงรายละเอียด เพื่อให้คุณสามารถรู้ว่าเมื่อไหร่งานครบกำหนด สถานะของงาน ผู้สร้างงานและงานถูกมอบหมายให้กับใครเพิ่มไฟล์เข้าไปเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม และ @mention เพื่อนร่วมงานเพื่อเริ่มการสนทนาที่เกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับงานถูกแสดงในรูปของไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณมองเห็นเรื่องราวทั้งหมด

เปลี่ยนแนวความคิดให้เป็นการทำงานเป็นทีม

เริ่มตอนนี้