วางแผน จัดลำดับ ลงมือทำ

เพียงแค่การสนทนากับทีมของคุณก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่ได้ ทำแนวความคิดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยงาน

นำทีมของคุณมา ‘ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง’

สร้าง บอร์ด เพื่อจัดการกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ หมวด เพื่อแยกแผนออกเป็นหน่วยย่อยๆ ที่ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ ให้สร้างหมวดของแต่ละองค์ประกอบ เช่น เนื้อหา การออกแบบ และโค้ด เพิ่มงานที่ต้องทำเข้าไป ในแต่ละหมวด การมีพื้นทีส่วนกลางเพื่อจัดการกับงานของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้

นำทีมของคุณมา ‘ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง’

งานของทีมของคุณสามารถมองเห็นได้ในทันที

หามุมมองโดยรวมของโปรเจ็คของคุณด้วย Kanban หมวดต่างๆ ในบอร์ดของคุณ สามารถถูกจัดลำดับใหม่ได้เพื่อให้คุณได้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนเสมอ ย้ายงาน ภายในและระหว่างหมวดด้วยวิธีการง่ายๆ ลากแล้วปล่อย และ จัดรหัสสีให้กับหมวดของคุณ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

พาทีมก้าวไปข้างหน้า

พาทีมก้าวไปข้างหน้า

มอบหมายคนให้ถูกกับงาน กำหนดระดับความสำคัญให้กับงาน และติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถเพ่งความสนใจไปที่สิ่งสำคัญได้

รู้จักงานอย่างทะลุปรุโปร่ง

งานทุกงานมีมุมมองที่แสดงรายละเอียด เพื่อให้คุณสามารถ รู้ว่าเมื่อไหร่งานครบกำหนดสถานะของงาน ผู้สร้างงาน, และงานถูกมอบหมายให้กับใคร เพิ่มไฟล์เข้าไป เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม และ @mention เพื่อนร่วมงาน เพื่อเริ่มการสนทนาที่เกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับงาน ถูกแสดงในรูปของ ไทม์ไลน์เพื่อให้คุณมองเห็นเรื่องราวทั้งหมด

รู้จักงานอย่างทะลุปรุโปร่ง

เปลี่ยนแนวความคิดให้เป็นการทำงานเป็นทีม

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้