เมื่อการเรียนรู้กลายเป็นการทำงานเป็นทีม

คุณเรียนรู้จากกันและกัน นั่นคือสิ่งที่ทำให้ทีมของคุณเติบโต กำหนดฐานความรู้ของทีมของคุณด้วยคู่มือ เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันทักษะความรู้และทำให้ทักษะของการควบคุมข้อมูลใหม่นั้นง่ายยิ่งขึ้น

สื่อสาร สะสม คัดเลือก

เพิ่มผู้เชี่ยวชาญให้กับเครือข่ายของคุณเป็น ผู้มีส่วนร่วม เพื่อทำงานและจัดระเบียบเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันให้เป็น บท และ หัวข้อ เมื่อข้อมูลต่างๆ ถูกจัดหมวดหมู่เรียบร้อยดีแล้ว ทีมของคุณจะรู้ว่าจะมองหาสิ่งที่ต้องการได้จากที่ใด

สื่อสาร สะสม คัดเลือก

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดี

สื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่ควรได้รับ คุณสามารถทำให้คู่มือมองเห็นแบบสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนในเครือข่ายของคุณสามารถอ่านมันได้ แสดงภายในกลุ่ม หรือทำให้มองเห็นได้เพียงบางคนเท่านั้น

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดี

พูดเพิ่มขึ้น เรียนรู้เพิ่มขึ้น

หาคำตอบให้กับคำถามของคุณ เริ่มบทสนทนากับผู้เชี่ยวชาญภายในจากตัวคู่มือเอง แต่ละคู่มือจะมีวอลล์เป็นของตนเอง—เป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาสิ่งที่เกี่ยวข้อง แต่ละบทความภายในคู่มือก็จะมีฟีดเป็นของตนเอง

พูดเพิ่มขึ้น เรียนรู้เพิ่มขึ้น

ทำให้สำเร็จ

ติดตามคู่มือหรือบทความที่คุณสนใจ และคุณจะไม่เคยพลาดการอัปเดตแม้เพียงชิ้นเดียว

ทำให้สำเร็จ

เริ่มสร้างฐานความรู้ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้