ช่องทางการสนทนาของทีม

โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารจำเป็นต้องก้าวตามให้ทัน ช่องทางจึงเข้ามาช่วยให้ทีมเพ่งความสนใจไปที่ความพยายามของพวกเขาในเวลาจริง

ช่องทางของคุณ ทางเลือกของคุณ

สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับกลุ่มเพื่อการสนทนาเกี่ยวกับงานของทีมของคุณ ใช้ช่องทางอิสระเพื่อให้ได้หัวเรื่องที่กว้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่นอกทีมของคุณด้วย

ช่องทางของคุณ ทางเลือกของคุณ

การสื่อสารในทันทีก่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เปลี่ยนช่องทางของคุณให้เป็นห้องประชุมในเพียงพริบตา การรับข้อมูลให้แก่ทีมนั้นแสนง่ายด้วยฟังก์ชันลากแล้วปล่อย ต่างคน ต่างแนวคิด - นำพวกมันมาไว้ด้วยกันเพื่อสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า

การสื่อสารในทันทีก่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
รับรู้ความเป็นไป (เมื่อคุณต้องการ)

รับรู้ความเป็นไป (เมื่อคุณต้องการ)

เมื่อมีการสนทนาในหลากหลายช่องทางจึงเกิดความล้นหลาม ปิดเสียงช่องทางที่ไม่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ความเป็นไปของช่องทางที่มีความสำคัญได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาไม่ว่าที่ใดที่คุณไป

รับแอป Zoho Cliq สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณและสร้างทุกอย่างให้ปรากฏทั่วโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาไม่ว่าที่ใดที่คุณไป

ทำการตัดสินใจที่ดีกว่าร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้