Samenvatting van ons Privacybeleid

Dit is een samenvatting van ons nieuwe Privacybeleid dat vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Het is van toepassing op elke Zoho-website met een link naar dit beleid en alle producten en services op die websites. Het gedetailleerde beleid volgt dezelfde structuur als deze samenvatting en vormt het eigenlijke juridische document.

Onze privacyverbintenis: Zoho heeft uw informatie nooit aan derden verkocht voor reclamedoeleinden en heeft ook geen geld aan u verdiend door u de reclames van anderen te tonen, en zal dat ook nooit doen. Dit is al bijna 20 jaar onze werkwijze en daar houden we aan vast. Dit beleid vertelt u welke informatie wij van u verzamelen, wat wij ermee doen, wie er toegang heeft tot deze informatie, en wat u kunt doen.

Deel I - Informatie die Zoho verzamelt en gebruikt

Wij verzamelen alleen de informatie die we daadwerkelijk nodig hebben. Sommige informatie hebt u ons actief gegeven toen u zich aanmeldde voor een account, zich registreerde voor een evenement, gebruik maakte van de klantenservice of iets bij ons kocht. Wij slaan uw naam en contactgegevens op, maar geen creditcardnummers (behalve met uw toestemming en in één van onze beveiligde betalingsgateways).

Wanneer u een van onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze software, registreren wij automatisch bepaalde basisinformatie, zoals hoe u op de website terechtkwam, welke pagina's op de website u hebt bezocht en welke functies en instellingen u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om onze websites en services te verbeteren en om nieuwe productontwikkelingen af te stemmen.

Soms ontvangen wij informatie indirect. Als u via een van onze verwijzingsprogramma's of wederverkopers vragen stelt of wanneer u zich aanmeldt bij een van onze producten via een secundaire authenticatieservice zoals LinkedIn of Google, sturen zij uw contactgegevens naar ons door. Wij gebruiken die informatie om uw verzoek te voltooien. Als u op sociale media over ons merk praat (wanneer u ons bijvoorbeeld liket, opmerkingen plaatst, onze tweets retweet, ons vermeldt in uw berichten of ons volgt), hebben we toegang tot uw interactie en profielinformatie. Die informatie hebben wij nog steeds wanneer u de berichten van uw sociale media verwijdert.

Wat wij met uw informatie doen

Wij gebruiken uw gegevens om services te leveren die u hebt aangevraagd, om uw accounts aan te maken en bij te werken en om onbevoegde activiteiten op uw accounts te kunnen detecteren. Wij gebruiken de informatie ook om met u te communiceren over de producten die u momenteel gebruikt, uw klantenserviceverzoeken, nieuwe producten die u misschien nodig hebt, de mogelijkheid om ons feedback te geven, en beleidswijzigingen. Wij analyseren de gegevens die we verzamelen om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen en onze websites en services te verbeteren.

Wij zijn verplicht om een wettelijke basis te hebben voor het verzamelen en verwerken van uw informatie. In de meeste gevallen hebben wij uw toestemming of hebben wij de informatie nodig om u de service te bieden die u van ons hebt gevraagd. Wanneer dat niet het geval is, moeten wij aantonen dat wij een andere wettelijke basis hebben, zoals onze legitieme commerciële belangen.

U kunt het gebruik van bepaalde informatie weigeren, hetzij door de informatie niet te leveren of door later aan te geven dat de informatie niet mag worden gebruikt. U kunt daarnaast ook cookies uitschakelen om te voorkomen dat uw browser ons informatie geeft, maar als u dat doet, zullen bepaalde functies op de website mogelijk niet naar behoren werken. Wij hebben het gebruik van cookies van derde partijen uitgeschakeld op alle websites en producten van Zoho.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers en opdrachtnemers die een wettelijke basis hebben om er gebruik van te maken. Als wij uw informatie delen met andere partijen (zoals ontwikkelaars, serviceproviders, domeinregistratiebedrijven en verkooppartners), moeten zij passende veiligheidsmaatregelen hebben genomen en een geldige reden hebben voor het gebruik van uw informatie, meestal om u van dienst te kunnen zijn.

De Europese Economische Ruimte (EER) geeft bepaalde rechten aan betrokkenen (met inbegrip van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en het recht op bezwaar en het indienen van klachten). Zoho verbindt zich ertoe om u dezelfde rechten te geven, ongeacht waar u verkiest te wonen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid. Wanneer wij niet langer een legitieme noodzaak hebben om uw gegevens te verwerken, zullen wij uw gegevens verwijderen, anonimiseren of isoleren.

Deel II - Informatie die Zoho namens u verwerkt

Als u gegevens van anderen gebruikt in apps van Zoho, zoals informatie over uw klanten of medewerkers, dan vertrouwt u ons die gegevens toe om te verwerken. Als u gebruik maakt van een mobiele app van Zoho en de app toegang geeft tot uw contactpersonen en fotobibliotheek, dan vertrouwt u ons die gegevens toe. De gegevens die u aan ons toevertrouwt, worden servicegegevens genoemd.

Uw servicegegevens zijn uw eigendom. Wij beschermen deze gegevens, beperken de toegang ertoe en verwerken ze alleen volgens uw instructies. U kunt toegang krijgen tot de gegevens, ze delen via externe integraties en een verzoek indienen om ze te exporteren of te verwijderen.

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u ervoor kiest om gebruik te maken van Zoho-services. Indien u uw account hebt beëindigd, worden uw gegevens binnen 6 maanden automatisch verwijderd uit onze actieve database en binnen 3 maanden ook van onze back-ups.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en vermoedt dat iemand uw informatie aan ons heeft toevertrouwd om te laten verwerken (zoals bijvoorbeeld uw werkgever of een bedrijf waarvan u gebruik maakt), kunt u bepaalde stappen van ons met betrekking tot uw gegevens aanvragen. Om deze rechten met betrekking tot gegevens te kunnen uitoefenen, dient u contact op te nemen met de persoon of het bedrijf die of dat de gegevens aan ons heeft toevertrouwd.

Deel III - Algemeen

Er zijn enkele beperkingen verbonden aan de privacy die wij u kunnen beloven. We zullen persoonsgegevens bekendmaken indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, om fraude te voorkomen, ter naleving van een overeenkomst, of ter bescherming van de veiligheid van onze gebruikers. We gebruiken momenteel geen Do Not Track-signalen van internetbrowsers: zodra er een universele standaard beschikbaar is voor het verwerken ervan, zullen wij die aanhouden.

Websites van derden en widgets van sociale media hebben een eigen privacybeleid. Controleer altijd het betreffende privacybeleid voordat u persoonsgegevens deelt met derden.

U kunt altijd contact met ons opnemen met vragen over onze privacypraktijken, voor het aanvragen van een Addendum Gegevensverwerking conform de AVG, om ons in te lichten wanneer we persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, of om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen van onze blogs of forums. U kunt ook ons Veiligheidsbeleid en Privacybeleid raadplegen.

Wij zullen contact met u opnemen om u te informeren over belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid, of in het zeer onwaarschijnlijke geval dat wij ooit beslissen om ons bedrijf te verkopen.

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is samengesteld door Zoho Group bestaande uit alle afdelingen die hier worden vermeld (collectief, 'Zoho', 'wij', 'ons' of 'onze') en is van kracht vanaf 25 mei 2018. Dit is van toepassing op al onze afdelingen: Zoho, ManageEngine, Site24x7 en WebNMS.

Zoho's privacytoewijding

Zoho zet zich al zo'n 20 jaar in voor de privacy van klanten en gebruikers, lang voordat dit populair, politiek correct of wettelijk verplicht werd. Wij vragen u om een minimale hoeveelheid informatie en verzamelen alleen de informatie die essentieel is voor het zakendoen of voor specifieke transacties. Wij informeren klanten over de informatie die wij hebben en geven ze de kans om zich terug te trekken uit bepaalde overeenkomsten. Maar onze commitment blijkt vooral uit het feit dat we geen cent verdienen aan advertenties - dat hebben we nooit gedaan en zullen we nooit doen, zelfs niet aan de gratis versies van onze producten. Dit betekent dat er bij ons geen sprake is van enig belangenconflict tussen het verzamelen van klantgegevens en het genereren van reclameopbrengsten, en de daarmee gepaard gaande onvermijdelijke compromissen wat betreft de bescherming van klantgegevens.

Het doel van dit beleid is om duidelijk te maken welke informatie we over onze klanten en gebruikers verzamelen, hoe wij die zullen gebruiken en hoe wij die niet zullen gebruiken. Dit beleid is helaas langer dan wij hadden gewild, maar wij moeten alle relevante gevallen ondubbelzinnig behandelen. We zullen proberen een en ander zo eenvoudig en direct mogelijk te verwoorden.

Bereik van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Zoho-websites die ernaar verwijzen. Het is ook van toepassing op de producten en services die door Zoho worden aangeboden via deze websites, onze mobiele toepassingen en toepassingen die door Zoho op Zoho's online marktplaats zijn geplaatst en in andere online marktplaatsen van derde partijen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op onze websites, producten of services die een eigen privacybeleid hebben.

Dit Privacybeleid is onderverdeeld in drie onderdelen:

Deel I - Informatie die Zoho verzamelt en gebruikt

Dit deel behandelt de manier waarop Zoho informatie verzamelt en gebruikt over bezoekers van de websites, potentiële klanten, de gebruikers van Zoho's producten en services, en anderen die contact opnemen met Zoho via formulieren of e-mailadressen die zijn gepubliceerd of gekoppeld aan onze websites.

Deel II - Informatie die Zoho namens u verwerkt

Dit onderdeel behandelt hoe Zoho de gegevens verwerkt die u aan Zoho toevertrouwt wanneer u gebruik maakt van onze producten en services, of wanneer u persoonlijke of vertrouwelijke informatie met ons deelt tijdens het aanvragen van klantenondersteuning.

Deel III - Algemeen

Dit deel behandelt onderwerpen die relevant zijn voor zowel de delen I als II, en andere algemene onderwerpen zoals Zoho's veiligheidsvoorschriften en hoe wij u informeren wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen.

Deel I - Informatie die Zoho verzamelt en gebruikt

De informatie die Zoho verzamelt

Wij verzamelen alleen informatie over u als wij die nodig hebben voor een legitiem doel. Zoho zal alleen informatie over u verzamelen als (a) u de informatie zelf hebt verstrekt, (b) Zoho de informatie automatisch heeft verzameld, of (c) Zoho de informatie van een derde partij heeft verkregen. Hieronder beschrijven we de verschillende scenario's die onder elk van deze drie categorieën vallen en de verzamelde informatie in elke categorie.

Informatie die u aan ons verstrekt

i. Aanmelden voor een account : wanneer u zich aanmeldt voor een account om toegang te krijgen tot één of meer van onze services, vragen wij om informatie zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en land om het aanmeldproces te doorlopen. U dient tevens een unieke gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen om toegang te krijgen tot de aangemaakte account. U kunt ons ook voorzien van meer informatie, zoals uw foto, tijdzone en taal, maar die informatie hebben wij niet nodig voor een account. Na het aanmelden, kunt u ervoor kiezen om een beveiligingsvraag en een antwoord in te stellen - als u deze opgeeft, worden deze alleen gebruikt voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord.

ii. Registratie voor evenementen en andere formulieren: we slaan informatie op die u verstrekt wanneer u (i) zich registreert voor een evenement, waaronder webinars of seminars, (ii) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een andere mailinglist, (iii) een formulier invult voor het downloaden van een product, whitepaper, of andere materialen, (iv) deelneemt aan wedstrijden of reageert op enquêtes, of (v) een formulier invult om klantenservice aan te vragen of om een andere reden contact op te nemen met Zoho.

iii. Betalingsverwerking : wanneer u iets van ons koopt, vragen wij u om uw naam, contactgegevens en creditcardgegevens of andere betalingsgegevens te verstrekken. Wanneer u uw kaartgegevens verzendt, slaan wij de naam en het adres van de kaarthouder, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer op. Wij slaan het feitelijke creditcardnummer niet op. Voor een snelle verwerking van toekomstige betalingen kunnen wij, indien u ons uw toestemming hebt gegeven, uw creditcardgegevens of andere betalingsgegevens in een versleutelde indeling opslaan op de beveiligde servers van de serviceproviders van onze betalingsgateway.

iv. Aanbevelingen : wanneer u ons toestemming geeft om aanbevelingen betreffende onze producten en services op websites te plaatsen, kunnen wij uw naam en andere persoonsgegevens weergeven in de aanbeveling. U krijgt de kans om de aanbeveling te controleren en goed te keuren alvorens wij deze online zetten. Als u uw aanbeveling wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zohocorp.com

v. Interactie met Zoho : wij kunnen uw interactie met ons opslaan, analyseren en toepassen, met inbegrip van gesprekken per e-mail, telefoon en chat met onze servicemedewerkers in sales en klantenondersteuning. Zo kunnen wij onze interactie met u en andere klanten verbeteren.

Informatie die wij automatisch verzamelen

i. Informatie van browsers, apparaten en servers: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij gegevens die webbrowsers, mobiele apparaten en servers beschikbaar stellen, zoals het IP-adres, browsertype, taalvoorkeur, tijdzone, URL, datum en tijdstip van toegang, besturingssysteem, fabrikant van uw mobiele apparaat en mobiele-netwerkgegevens. Wij plaatsen deze informatie in onze logbestanden om meer te leren over de bezoekers van onze websites.

ii. Informatie van firstparty cookies en trackingtechnologieën: We gebruiken tijdelijke en permanente cookies om gebruikers van onze services te identificeren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij voorzien onze downloadbare producten van unieke id's om het gebruik van de producten te volgen. Wij maken ook gebruik van cookies, beacons, tags, scripts en andere soortgelijke technologieën om bezoekers te identificeren, websitenavigatie te volgen, demografische informatie over bezoekers en gebruikers te verzamelen, om het effect van e-mailcampagnes te begrijpen en om uw activiteiten te volgen op onze websites om gebruikersbetrokkenheid te kunnen analyseren. Wij gebruiken alleen firstparty cookies en gebruiken geen cookies van derden of andere trackingtechnologieën van derden op onze websites. U vindt hier meer informatie over de gebruikte cookies op onze websites. We maken ook gebruik van firstparty Local Storage Objects (LSO's) zoals HTML5 om content-informatie en voorkeuren op te slaan en bepaalde functies aan te bieden.

iii. Informatie van applicatielogs en mobiele analytics: We verzamelen informatie over uw gebruik van onze producten, services en mobiele apps in applicatielogs en in-house analyticsmiddelen. Inzicht in uw gebruik en zakelijke behoeften stelt ons in staat onze producten te verbeteren. Deze informatie bestaat uit clicks, scrolls, gebruikte functies, tijd en frequentie, verschenen foutmeldingen, prestatiegegevens, gebruikte opslag, gebruikersinstellingen en configuraties, en de apparaten die zijn gebruikt om toegang te krijgen en hun locaties.

Informatie die wij verzamelen van derden

i. Aanmeldingen via aangesloten authenticatie-serviceproviders: U kunt zich met behulp van een ondersteunde aangesloten authenticatie-serviceprovider als LinkedIn, Microsoft en Google aanmelden bij Zoho-services. Deze services kunnen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid geven om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres.

ii. Verwijzingen: Als iemand u via een van onze verwijzingsprogramma's heeft doorverwezen naar een van onze producten of services, heeft die persoon mogelijk uw naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Neem in dit geval contact op met privacy@zohocorp.com om een verzoek in te dienen dat we uw gegevens uit onze database verwijderen. Indien u ons informatie verstrekt over een andere persoon, of als een andere persoon ons uw informatie verstrekt, zullen wij die informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor deze informatie aan ons is verstrekt.

iii. Informatie van onze verkooppartners en serviceproviders: Als u contact opneemt met een van onze verkooppartners of anderszins uitdrukkelijk geïnteresseerd bent in een van onze producten of services, kan de verkooppartner mogelijk uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en andere informatie doorgeven aan Zoho. Als u zich registreert voor een evenement of een evenement bijwoont dat wordt gesponsord door Zoho, is het mogelijk dat de organisator van het evenement uw informatie met ons deelt. Zoho kan ook informatie over u ontvangen via recensiewebsites als u op een recensie van een van onze producten en services reageert, en via thirdparty serviceproviders die wij inzetten voor de marketing van onze producten en services.

iv. Informatie van sociale media en andere openbaar beschikbare bronnen: Wanneer u contact met ons opneemt op sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram via berichten, opmerkingen, vragen en andere interacties, kunnen wij dergelijke openbaar beschikbare informatie verzamelen, met inbegrip van profielgegevens, om met u in contact te komen, om onze producten te verbeteren of om gebruikersreacties en problemen beter te leren begrijpen. Let op: wanneer deze informatie eenmaal is verzameld, kunnen wij deze mogelijk bewaren, ook wanneer u uw gegevens van de sociale media verwijdert. Zoho kan ook informatie over u toevoegen en bijwerken afkomstig van andere openbaar beschikbare bronnen.

Doeleinden voor gebruik van de informatie

Naast bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

  •   Om met u te communiceren (bijvoorbeeld via e-mail) over producten die u hebt gedownload en services waarvoor u zich hebt aangemeld, over wijzigingen in dit Privacybeleid, over wijzigingen in de servicevoorwaarden, of over overige belangrijke mededelingen;
  •   Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en services, komende evenementen, aanbiedingen, promoties en andere informatie die mogelijk van belang is voor u;
  •   Om u te vragen om deel te nemen aan enquêtes of om feedback te geven over onze producten en services;
  •   Om uw account in te stellen en bij te werken, en om alle andere dingen te doen die nodig zijn voor het aanbieden van onze services, zoals het mogelijk maken van samenwerking, het verstrekken van hosting voor websites en e-mailadressen, en het maken van back-ups en het herstellen van uw gegevens;
  •   Om te begrijpen hoe gebruikers gebruik maken van onze producten en services, om problemen te bewaken en te voorkomen, en om onze producten en services te verbeteren;
  •   Om klantondersteuning te bieden en onze interacties met klanten te analyseren en te verbeteren;
  •   Om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten te herkennen en te voorkomen, om spam te rapporteren en de rechten en belangen van Zoho, Zoho's gebruikers, derde partijen en het publiek te beschermen;
  •   Om onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, om nieuwe klanten te identificeren en om producten en services te leveren die van belang kunnen zijn voor u;
  •   Om trends te analyseren, om onze websites te beheren en om bezoekers te volgen op onze websites om te begrijpen wat bezoekers zoeken en om hen beter te kunnen helpen;
  •   Om marketingcampagnes te volgen en te verbeteren en om suggesties te doen die relevant zijn voor de gebruiker.

Rechtsgronden voor het verzamelen en gebruiken van informatie

Rechtsgronden voor verwerking die van toepassing zijn op Zoho: Als u een ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER) is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van informatie afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en van de context waarin wij deze informatie verzamelen. Wanneer wij gegevens verzamelen en verwerken doen wij dit meestal op basis van (i) contractuele noodzaak, (ii) een of meer legitieme belangen van Zoho of een derde partij die niet worden beïnvloed door uw gegevensbescherming, of (iii) uw toestemming. Wij zijn in een enkel geval wettelijk verplicht om uw informatie te verzamelen of om uw persoonsgegevens te gebruiken om uw belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Intrekking van de toestemming: Wanneer wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te intrekken. Dit heeft echter geen invloed op enige gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden.

Rechtmatige belangen: Wanneer wij vertrouwen op rechtmatige belangen als rechtsgrond en indien die rechtmatige belangen hierboven niet worden aangegeven, zullen wij u duidelijk uitleggen wat deze rechtmatige belangen zijn op het moment dat we uw informatie verzamelen.

Uw keuzemogelijkheden wat betreft het gebruik van informatie

Afmelden voor niet-essentiële elektronische communicatie: U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven en andere niet-essentiële berichten door gebruik te maken van de afmeldfunctie in alle ontvangen berichten. U zult echter nog wel aankondigingen en essentiële transactionele e-mails blijven ontvangen.

Cookies uitschakelen: U kunt browsercookies uitschakelen voordat u onze websites bezoekt. Als u dit doet, kunnen bepaalde functies van de websites mogelijk niet goed functioneren.

Optionele informatie: U kunt ervoor kiezen om bepaalde optionele profielinformatie niet in te voeren, zoals uw foto. U kunt uw optionele profielgegevens ook verwijderen of wijzigen. U kunt er altijd voor kiezen om niet-verplichte velden niet in te vullen wanneer u een formulier op een van onze websites verzendt.

Met wie wij uw gegevens delen

Alle Zoho-groepsentiteiten die hier worden vermeld hebben toegang tot de informatie die in deel I is uitgelegd. Wij verkopen geen persoonsgegevens. Wij delen uw gegevens alleen op de manieren die worden beschreven in dit Privacybeleid en alleen met partijen die passende vertrouwelijkheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen nemen.

Werknemers en onafhankelijke opdrachtnemers: Medewerkers en onafhankelijke opdrachtnemers van alle Zoho-groepsentiteiten hebben toegang tot de informatie die in deel I is uitgelegd voor zover zij deze informatie nodig hebben voor hun functie. Wij eisen dat alle werknemers en onafhankelijke opdrachtnemers van Zoho-groupsentiteiten dit Privacybeleid volgen voor persoonsgegevens die wij met hen delen.

Serviceproviders van derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens en samengestelde of geanonimiseerde gegevens delen met thirdparty serviceproviders waar wij mee samenwerken, zoals partners in marketing en advertenties, evenementorganisators, leveranciers van webanalytics en betalingsverwerkingsbedrijven. Deze serviceproviders hebben toestemming om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken om deze services aan ons te kunnen leveren.

Domeinregistratie: Wanneer u via Zoho en domeinregistratiebureaus een domein registreert, delen wij uw naam en contactinformatie zoals uw fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer met hen volgens de domeinregistratieregels van ICANN.

Verkooppartners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met geautoriseerde verkooppartners in uw regio, uitsluitend met het doel om contact met u op te nemen over producten die u hebt gedownload of services waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij geven u de optie om u af te melden voor samenwerking met die partner.

Toepassingsontwikkelaars op de Marketplace: Wanneer u een toepassing installeert of aanschaft die is ontwikkeld met behulp van Zoho's API's en die op de online Zoho Marketplace is geplaatst, worden uw naam en e-mailadres gedeeld met de ontwikkelaar van de toepassing zodat zij direct contact met u kunnen opnemen als de provider van die toepassing of service. Zoho heeft geen invloed op het gebruik van uw persoonsgegevens door deze ontwikkelaars. Hiervoor gebruiken zij hun eigen privacybeleid.

Overige gevallen: Andere scenario's waarin wij de informatie kunnen delen die onder deel I en II zijn beschreven, worden beschreven in deel III.

Uw rechten met betrekking tot informatie die wij over u bewaren als controller

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot informatie die Zoho over u bewaart. Zoho verbindt zich ertoe om u dezelfde rechten te geven, ongeacht waar u verkiest te wonen.

Recht op toegang: U hebt het recht om toegang te krijgen tot de categorieën van persoonsgegevens die wij van u bewaren (en een kopie hiervan, indien nodig), met inbegrip van de bron, het doel en de periode van verwerking, en de personen met wie de informatie wordt gedeeld

Recht op rectificatie: U hebt het recht om de informatie die wij over u hebben bij te werken of te rectificeren om eventuele onjuistheden te corrigeren. Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken, kunt u ons vragen om aanvullende informatie over u toe te voegen aan onze database.

Recht op verwijderen: U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Recht op beperking van verwerking: U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen om het gebruik van uw informatie te beperken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar hebt ingediend tegen aan ons gebruik van uw gegevens en wij moeten controleren of onze rechtsgronden om ze te gebruiken zwaarder wegen.

Recht op gegevensportabiliteit: U hebt het recht om uw gegevens over te dragen aan een derde partij in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm, in omstandigheden waarin de informatie wordt verwerkt met uw toestemming of via geautomatiseerde middelen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw informatie in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de aangewezen toezichthoudende autoriteit indien u problemen hebt met de manier waarop we uw informatie verzamelen, gebruiken of delen. Dit recht is mogelijk niet beschikbaar als er geen toezichthoudende autoriteit is die de gegevensbescherming in uw land behandelt.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid. Soms kunnen wij uw gegevens langere periodes bewaren zoals bij wet toegestaan of vereist, bijvoorbeeld om de onderdrukkingslijsten te handhaven, om misbruik te voorkomen, indien het vereist is in verband met een wettelijke eis of procedure, om onze overeenkomsten te handhaven, voor belasting of boekhouding, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Wanneer we niet langer een legitieme reden hebben om uw gegevens te verwerken, zullen wij uw gegevens uit onze actieve databases verwijderen of anonimiseren. We zullen de informatie tevens veilig opslaan en isoleren van verdere bewerking op back-upschijven tot verwijdering mogelijk is.

Deel II - Informatie die Zoho namens u verwerkt

Informatie die is toevertrouwd aan Zoho en het doel

Informatie die is verstrekt in verband met services: U kunt informatie die u of uw organisatie ('u') beheert aan Zoho toevertrouwen in verband met het gebruik van onze services of voor het aanvragen van technische ondersteuning voor onze producten. Dit omvat informatie over uw klanten en uw werknemers (als u een controller bent) of gegevens die u bewaart en gebruikt namens een andere persoon voor een specifiek doel, zoals een klant aan wie u services levert (als u een verwerker bent). De gegevens kunnen worden opgeslagen op onze servers wanneer u gebruik maakt van onze services, of worden overgedragen of gedeeld met ons als onderdeel van een verzoek om technische ondersteuning of andere services.

Informatie van mobiele apparaten: Wanneer u toestemming geeft, hebben sommige van onze mobiele toepassingen toegang tot de camera, gespreksgeschiedenis, contactinformatie, fotobibliotheek en andere informatie die is opgeslagen op uw mobiele apparaat. Onze toepassingen vereisen een dergelijke toegang voor hun services. Wanneer u ervoor kiest om toegang te verlenen, wordt op locatie gebaseerde informatie verzameld voor doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, het lokaliseren van nabijgelegen contactpersonen of locatiegebaseerde herinneringen. Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld met onze kaartleveranciers en wordt alleen gebruikt voor het in kaart brengen van locaties van gebruikers. U kunt de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen op uw mobiele apparaat. De gegevens op uw mobiele apparaat en de locatiegegevens waar de mobiele toepassingen toegang tot hebben, zullen worden gebruikt in het kader van de mobiele toepassing en worden overgedragen naar en gekoppeld aan uw account volgens de overeenkomstige services (in welk geval de gegevens worden opgeslagen op onze servers) of producten (in welk geval de gegevens bij u blijven, tenzij u ze met ons deelt).

(Alle informatie die is toevertrouwd aan Zoho wordt gezamenlijk 'servicegegevens' genoemd)

Eigendom en controle van uw servicegegevens

Wij erkennen dat u uw servicegegevens bezit. Wij bieden u volledige controle over uw servicegegevens door u de mogelijkheid te bieden om (i) toegang te krijgen tot uw servicegegevens, (ii) uw servicegegevens te delen via ondersteunde toepassingen van derde partijen, en (iii) verzoeken in te dienen om servicegegevens te exporteren of te verwijderen.

Hoe wij servicegegevens gebruiken

Wij verwerken uw servicegegevens wanneer u ons instructies geeft via de verschillende modules van onze services. Wanneer u bijvoorbeeld een factuur genereert, wordt er informatie zoals de naam en het adres van uw klant gebruikt om de factuur op te stellen, en wanneer u onze campagnebeheerservice gebruikt voor het e-mailen van marketingberichten, zullen de e-mailadressen van de personen op uw mailinglijst worden gebruikt voor het verzenden van de e-mails.

Pushmeldingen

Als u meldingen hebt ingeschakeld in onze desktop- en mobiele toepassingen ontvangt u pushmeldingen via een pushmeldingprovider zoals Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging of Windows Push Notification Services. U kunt uw pushnotificatievoorkeuren beheren of deze meldingen uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

Met wie we onze servicegegevens delen

Zoho Group en subverwerkers van derde partijen: Om services en technische ondersteuning te bieden voor onze producten wordt de aangenomen entiteit binnen de Zoho Group ondergebracht bij andere groepsentiteiten en derde partijen .

Medewerkers en onafhankelijke opdrachtnemers: Wij bieden onze werknemers en onafhankelijke opdrachtnemers van de Zoho-groepsentiteiten die services leveren (collectief 'werknemers') toegang tot uw servicegegevens zodat zij (i) fouten kunnen identificeren, analyseren en oplossen, (ii) handmatig e-mails kunnen verifiëren die zijn gerapporteerd als spam om spamdetectie te verbeteren, of (iii) handmatig gescande beelden kunnen controleren die u aan ons voorlegt om de nauwkeurigheid van de optische tekenherkenning te verifiëren. Wij zorgen ervoor dat de toegang van onze medewerkers tot uw servicegegevens beperkt is tot bepaalde personen en wordt geregistreerd en gecontroleerd. Onze medewerkers hebben ook toegang tot gegevens die u bewust met ons deelt voor technische ondersteuning of om gegevens te importeren in onze producten of services. Wij communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen met onze werknemers en eisen een strikte naleving hiervan ter bescherming van de privacy binnen de Zoho Group.

Medewerkers en andere gebruikers: Met sommige van onze producten of services kunt u samenwerken met andere gebruikers of derde partijen. Door samen te werken, kunnen andere medewerkers een deel van of al uw profielinformatie inzien. Als u bijvoorbeeld een document bewerkt dat u hebt gedeeld met andere personen met wie u samenwerkt, worden uw naam en profielafbeelding naast uw bewerkingen weergegeven om uw medewerkers te laten weten dat u deze bewerkingen hebt uitgevoerd.

Geïntegreerde toepassingen van derde partijen die u hebt ingeschakeld: De meeste producten en services ondersteunen geïntegreerde toepassingen met producten en services van derde partijen. Als u ervoor kiest om eventuele geïntegreerde toepassingen van derde partijen in te schakelen, kunt u de derde partij toegang bieden tot uw servicegegevens en persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacypraktijken van de services van derde partijen en producten te herzien voordat u de geïntegreerde toepassingen van deze partijen inschakelt.

Overige gevallen: Andere scenario's waarin wij informatie kunnen delen die onder de informatie van deel I en II vallen, worden beschreven in deel III.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u ervoor kiest om gebruik te maken van Zoho-services. Zodra u uw Zoho-gebruikersaccount hebt beëindigd, worden uw gegevens uit de actieve database verwijderd en tijdens de volgende opschoning gewist. Deze opschoningen vinden eens in de 6 maanden plaats. De gegevens uit de actieve database worden na 3 maanden uit de back-ups verwijderd.

Verzoeken om gegevens

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en van mening bent dat wij uw gegevens bewaren, gebruiken of verwerken voor een van onze klanten, dient u contact op te nemen met de klant als u toegang wilt krijgen tot gegevens of ze wilt corrigeren of wissen, als u de toegang wilt beperken, als u bezwaar maakt tegen de verwerking, of als u uw persoonsgegevens wilt exporteren. Wij zullen binnen een redelijke termijn onze steun aan onze klant uitbreiden om tegemoet te komen aan uw verzoek.

Deel III - Algemeen

Persoonsgegevens van kinderen

Onze producten en services zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. Zoho verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Als wij ons ervan bewust worden dat een kind onder de 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij maatregelen nemen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u van mening bent dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met privacy@zohocorp.com met de details, dan zullen wij de nodige stappen ondernemen om de informatie die wij over dat kind hebben te verwijderen.

Hoe veilig is uw informatie

Bij Zoho nemen we de beveiliging van gegevens zeer serieus. Daarom voldoen wij aan industriestandaarden zoals ISO27001:2013 en SOC 2 Type II. Wij hebben maatregelen genomen om passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsvoorschriften te implementeren om onbevoegde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de informatie die u aan ons toevertrouwt, te voorkomen. Als u problemen hebt met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens, raden wij u aan om ons beveiligingsbeleid te controleren of om contact met ons op te nemen via security@zohocorp.com met eventuele vragen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming aangewezen om ons beheer van uw persoonsgegevens te overzien in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u onze Functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar dpo@zohocorp.com of door te schrijven naar: Data Protection Officer, Zoho Corporation BV, Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, The Netherlands.

Locaties en internationale overdrachten

Wij delen uw persoonsgegevens en servicegegevens binnen de Zoho Group. Door toegang tot of het gebruik van onze producten en services toe te staan of door het anderszins verstrekken van persoons- of servicegegevens aan ons, geeft u toestemming voor het verwerken, overdragen en opslaan van uw persoons- of servicegegevens binnen de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte (EER) en andere landen waar Zoho opereert. Deze overdracht is onderworpen aan een groepsbedrijfsovereenkomst die is gebaseerd op de Modelcontractbepalingen van de EU-commissie.

Addendum Gegevensverwerking

Om u in staat te stellen om te voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijn wij bereid om een Addendum Gegevensverwerking (DPA) te ondertekenen dat is gebaseerd op standaard contractuele clausules. U kunt een DPA van Zoho opvragen door dit formulier in te vullen . Zodra wij uw verzoek ontvangen, zullen wij het DPA aan u doorsturen voor uw handtekening.

Do Not Track (DNT)-verzoeken

Sommige internetbrowsers hebben de functie 'Do Not Track' (DNT) die een signaal (het DNT-signaal) naar de websites die u bezoekt sturen om aan te geven dat u niet wenst te worden gevolgd. Momenteel is er geen norm die bepaalt wat websites kunnen of zouden moeten doen wanneer zij deze signalen ontvangen. Wij reageren momenteel niet op deze signalen.

Externe links op onze websites

Sommige pagina's op onze websites kunnen links bevatten naar websites die niet onder dit Privacybeleid vallen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan een van deze sites van derde partijen is hun privacybeleid daarop van toepassing. Als veiligheidsmaatregel adviseren wij dat u geen persoonsgegevens met deze derde partijen deelt, tenzij u hun privacybeleid hebt gecontroleerd en verzekerd bent van hun gegevensbescherming.

Blogs en forums

Wij bieden publiek toegankelijke blogs en forums op onze websites. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op deze blogs en forums verstrekt, kan worden gebruikt om contact met u op te nemen met ongevraagde berichten. Wij verzoeken u om voorzichtig te zijn met het delen van persoonsgegevens op onze blogs en forums. Zoho is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u openbaar maakt. Uw berichten en bepaalde profielgegevens blijven mogelijk zelfs bewaard nadat u uw account bij Zoho hebt verwijderd. Om een aanvraag in te dienen met betrekking tot het verwijderen van uw informatie van onze blogs en forums, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zohocorp.com

Widgets op sociale media

Onze websites bevatten widgets op sociale media zoals de 'like'-knoppen op Facebook en de 'tweet'-functies op Twitter waarmee u artikelen en andere informatie kunt delen. Deze widgets kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres en de pagina's die u op de website bezoekt, en kunnen een cookie gebruiken om de widgets te laten functioneren. Uw interacties met deze widgets zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de bedrijven die deze widgets aanbieden.

Informatie over de naleving van wettelijke verplichtingen

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens en servicegegevens te bewaren of bekend te maken om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridisch processen of overheidsaanvragen, met inbegrip van de nationale veiligheidseisen.

Handhaving van onze rechten

Wij kunnen persoons- en servicegegevens aan derde partijen bekendmaken als wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om fraude te voorkomen, om verdachte illegale activiteiten te onderzoeken of om de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

Zakelijke overdrachten

Wij zijn niet van plan om ons bedrijf te verkopen. Maar in het onwaarschijnlijke geval dat wij ons bedrijf verkopen, dat wij worden overgenomen of dat wij fuseren, zullen wij ervoor zorgen dat de overkoepelende organisatie juridisch verplicht is om onze beloften aan u waar te maken. Wij informeren u via e-mail of via een prominente kennisgeving op onze website van mogelijke wijzigingen in eigendom of in het gebruik van uw persoonsgegevens en servicegegevens. Wij informeren u ook over eventuele keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens en servicegegevens.

Naleving van dit Privacybeleid

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u verstrekt, worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid, met inbegrip van periodieke controles. Indien u vragen hebt over onze naleving van dit Privacybeleid of de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, wordt u vriendelijk verzocht om ons te schrijven op privacy@zohocorp.com Wij zullen contact met u opnemen en zullen indien nodig de bevoegde regelgevende instanties benaderen om uw zorgen effectief weg te nemen.

Kennisgeving van wijzigingen

Wij kunnen het Privacybeleid op ieder moment wijzigen, waarvan u op de hoogte wordt gebracht via een servicemededeling of door een e-mail naar uw primaire e-mailadres. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid die uw rechten beïnvloeden, wordt u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de wijzigingen die per e-mail naar uw primaire e-mailadres worden verzonden. Als u denkt dat het bijgewerkte Privacybeleid uw rechten beïnvloedt met betrekking tot uw gebruik van onze producten of services, kunt u uw gebruik beëindigen door ons binnen 30 dagen na de kennisgeving een e-mail te sturen. Uw voortgezette gebruik na de ingangsdatum van de wijzigingen in het Privacybeleid wordt opgevat als uw instemming met het gewijzigde Privacybeleid. U ontvangt geen notificatie per e-mail indien er kleine wijzigingen worden doorgevoerd in het Privacybeleid. Als u bezorgd bent over de manier waarop uw persoonsgegevens wordt gebruikt, kunt u de website https://www.zoho.com/privacy.html regelmatig controleren.