Zoho MarketingHub - Gebruiksvoorwaarden

 • ZOHO MARKETINGHUB, EEN E-MAILMARKETINGSERVICE, WORDT U OF DE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA 'U’ OF 'UW' GENOEMD) AANGEBODEN DOOR ZOHO CORPORATION (HIERNA 'ZOHO' GENOEMD), CONFORM DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (HIERNA 'VOORWAARDEN' GENOEMD) IN AANVULLING OP DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN VAN ZOHO. DOOR ZOHO MARKETINGHUB TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN. GA NIET OVER TOT AANKOOP EN GEBRUIK ZOHO MARKETINGHUB OP GEEN ENKELE WIJZE INDIEN U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT.

 • Toegang tot Zoho MarketingHub

  Zoho MarketingHub is onderdeel van Zoho's suite met online samenwerkings-, bedrijfs- en productiviteitsapplicaties. U krijgt toegang tot Zoho MarketingHub via uw gemeenschappelijke account voor alle Zoho Services (hierna 'Zoho-account' genoemd).

 • Andere Zoho Services openen

  Andere Zoho Services kunnen worden geïntegreerd met Zoho MarketingHub. Met uw Zoho-account kunt u alle Zoho Services openen, zelfs als die niet zijn geïntegreerd met Zoho MarketingHub. Voor het gebruik van sommige van deze Zoho Services kan instemming met de voorwaarden van dergelijke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke Zoho Services (hierna 'Servicespecifieke voorwaarden' genoemd) vereist zijn. U dient de Servicespecifieke voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard voordat u van de desbetreffende Zoho Service gebruikmaakt.

 • Applicaties van derden openen die zijn geïntegreerd met Zoho MarketingHub

  Andere applicaties van derden (hierna 'Applicaties van derden' genoemd) kunnen worden geïntegreerd met Zoho MarketingHub. Zoho zal in de toekomst meer Applicaties van derden met Zoho MarketingHub integreren. Voor toegang tot en gebruik van Applicaties van derden moet u mogelijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke Applicaties van derden (hierna 'Voorwaarden van derden' genoemd). U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de Voorwaarden van derden voor toegang tot of het gebruik van Applicaties van derden.

 • Gegevens die worden verzameld met Zoho MarketingHub

  Met Zoho MarketingHub kunt u gegevens verzamelen zoals het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de verwijzende URL, bestanden die worden geopend, de tijdzone en het besturingssysteem van uw websitebezoekers. U kunt de verzamelde informatie gebruiken om de kwaliteit van uw website te behouden, de betrokkenheid van bezoekers te verbeteren en voor algemene statistische doeleinden.

 • Uw websitebezoekers identificeren en volgen

  Zoho MarketingHub gebruikt eigen cookies en cookies van derden om bezoekersinteracties op uw website te rapporteren. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser van uw bezoekers op hun apparaat/computer worden opgeslagen. Eigen cookies verzamelen de hierboven beschreven bezoekersgegevens en cookies van derden volgen de bezoekers over meerdere domeinen.

 • DNT-header

  DNT (Do Not Track) is een HTTP-headerveld waarmee gebruikers zich kunnen afmelden voor tracking door websites die ze niet hebben bezocht. U begrijpt dat Zoho MarketingHub DNT-headers niet ondersteunt omdat deze niet zijn goedgekeurd door w3c-standaarden.

 • Insluitcode van Zoho MarketingHub

  De Zoho MarketingHub-insluitcode is de code die op uw website wordt geïnstalleerd om bezoekersgegevens te verzamelen ('Insluitcode'). Onder deze algemene voorwaarden, (a) verleent Zoho u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het installeren, kopiëren en gebruiken van de Insluitcode, uitsluitend voor zover nodig voor het gebruik van Zoho MarketingHub op uw website. Het is verboden om (derden toe te staan) (i) de Insluitcode of de documentatie te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of anderszins afgeleide werken van de Insluitcode of de documentatie te maken; (ii) reverse-engineering toe te passen, de broncode te decompileren of disassembleren, of anderszins te proberen de broncode van de Insluitcode te achterhalen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de wet die van kracht is in het rechtsgebied waarin u zich bevindt; (iii) de rechten in of op de Insluitcode te verhuren, te leasen, te verkopen of anderszins over te dragen; (iv) eigendomsverklaringen of -labels in of bij de Insluitcode te verwijderen; of (v) software te gebruiken, te posten, te verzenden of te introduceren die de werking van de Insluitcode negatief beïnvloedt of probeert te beïnvloeden.

 • Privacyvereisten

  Als onderdeel van uw gebruik van Zoho MarketingHub dient u een passend privacybeleid te hebben, publiceren en naleven, en dient u alle toepasselijke wetten, beleidsregels en voorschriften met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers na te leven. Het privacybeleid moet melding maken van uw gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. U mag privacyfuncties die deel uitmaken van Zoho MarketingHub niet omzeilen.

 • ANTI-SPAMBELEID

  U dient te voldoen aan de vereisten van het Anti-spambeleid van Zoho en de CAN-SPAM-wet of andere soortgelijke wetten die op u van toepassing zijn die het versturen van commerciële e-mails reguleren. Daarnaast kunt u via Zoho MarketingHub alleen e-mails versturen naar de contactpersonen die u hebt verkregen middels de hieronder vermelde aanvaardbare middelen ('Aanvaardbare middelen').

  1. Als de contactpersoon zijn/haar e-mailadres heeft opgegeven als onderdeel van een download van uw website of voor het bestellen van/onderhandelen over de aankoop van een product of service van u.
  2. Als de contactpersoon zich heeft geabonneerd op een nieuwsbrief per e-mail door middel van het invullen van een formulier op uw website.
  3. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft opgegeven als onderdeel van deelname aan een wedstrijd, evenement of enquête die of dat door u wordt uitgevoerd, op voorwaarde dat u de contactpersoon op de hoogte hebt gesteld van het versturen van marketingberichten per e-mail.
  4. Als de contactpersoon een online formulier heeft ingevuld en een vinkje heeft gezet waarbij hij/zij toestemming geeft om e-mails te ontvangen, mits dat vinkje standaard staat uitgeschakeld en u de contactpersoon op de hoogte hebt gesteld dat de e-mails commercieel zijn.
  5. Als de contactpersoon zijn/haar visitekaartje heeft gegeven en zich bereid heeft verklaard om e-mails van commerciële aard te ontvangen. De bereidheid om e-mails te ontvangen van commerciële aard kan worden verondersteld wanneer het visitekaartje bij een beurs is achtergelaten in uw stand.
  6. Als de contactpersoon is doorverwezen door uw bestaande klanten of abonnees op uw nieuwsbrieven of marketingberichten per e-mail.
 • U zult geen e-mails naar een contactpersoon sturen als:

  1. U de gegevens van de contactpersoon hebt gekocht, geleend, gehuurd of op een andere manier van een derde partij hebt verworven.
  2. U in de afgelopen twee (2) jaar geen contact hebt opgenomen met een contactpersoon waarvan u de gegevens rechtmatig hebt verkregen.
  3. U e-mailadressen hebt verkregen door de e-mailadressen van het internet te verzamelen of te kopiëren en plakken.
  4. De contactpersoon zich heeft afgemeld voor uw distributielijst of de intentie heeft geuit om geen e-mails van u te ontvangen.
 • Aanvullende vereisten onder de AVG

  Expliciete toestemming: als u bent onderworpen aan de AVG, mag u alleen commerciële e-mails verzenden naar ontvangers die expliciet hebben aangegeven commerciële e-mails te willen ontvangen. Dergelijke expliciete toestemming moet voldoen aan de volgende vereisten:

  1. Expliciete toestemming moet actief en gescheiden zijn en mag geen deel uitmaken van andere verklaringen, zoals instemming met de algemene handelsvoorwaarden. De ontvanger moet een selectievakje hebben aangeklikt of aangevinkt, mits het selectievakje standaard is uitgeschakeld, of anderszins hebben aangegeven dat hij/zij bereid is om via e-mail door u te worden benaderd.
  2. Als de ontvanger niet elektronisch toestemming heeft gegeven, moet er een schriftelijke bevestiging van de ontvanger zijn ontvangen.
  3. De ontvanger moet volwassen zijn voor de wet om toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële e-mails.
  4. De mogelijkheid om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, moet duidelijk en expliciet zijn aangegeven op het moment van het verkrijgen van toestemming. Deze optie moet ook informatie bevatten over hoe de toestemming kan worden ingetrokken. U moet ervoor zorgen dat de optie om toestemming in te trekken niet ingewikkelder is dan het verkrijgen van toestemming.
 • Impliciete toestemming: u bent vrijgesteld van het verkrijgen van expliciete toestemming zoals hierboven beschreven, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De ontvanger is een bestaande klant
  2. De commerciële e-mails hebben betrekking op reclame voor bedrijfseigen producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de huidige producten en diensten van de ontvanger
  3. De commerciële e-mails die u verzendt, bevatten informatie over de mogelijkheid om op elk moment af te melden/bezwaar te maken zonder kosten die voortvloeien uit andere kosten dan transmissiekosten tegen basistarieven; en
  4. De ontvanger heeft niet aangegeven dergelijke commerciële e-mails niet te willen ontvangen.
 • Ingetrokken toestemming erkennen

  Het verzoek tot afmelding van de mailinglijst dient binnen een redelijke tijd na de dag van het verzoek te worden doorgevoerd.

 • Verboden activiteiten

  Door gebruik te maken van Zoho MarketingHub gaat u akkoord met het volgende

  1. U zult geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een partij.
  2. U zult geen pornografische en/of obscene inhoud versturen en/of hosten.
  3. U zult zich niet als een ander persoon of andere instantie voordoen.
  4. U zult geen toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten schenden.
  5. U zult geen illegale en vervalste producten distribueren of verkopen.
  6. U zult de provisioning van Zoho MarketingHub niet verstoren of onderbreken.
  7. U zult geen oplichtende activiteiten, zoals piramideschema's, klikfraude of 'snel-rijk-worden'-systemen uitvoeren.
  8. U zult geen partnerlinks sturen of plaatsen zonder enige originele content.
  9. U zult zoekmachineresultaten, zoekmachineranking en zoekresultaatranking niet manipuleren.
  10. U zult geen onnatuurlijk verkeer genereren.
  11. U zult geen gereguleerde producten met een wisselende juridische status in verschillende rechtsgebieden, zoals alcoholische dranken, e-sigaretten, wapens en munitie, vuurwerk, explosieven, giftige en radioactieve materialen, farmaceutische en pseudo-farmaceutische producten, medische apparaten, geneesmiddelen, apparatuur die is ontworpen om geneesmiddelen te maken/gebruiken, gokdiensten, enz. promoten, verkopen of distribueren.
  12. U zult geen gevaarlijke en illegale activiteiten aanmoedigen.
  13. U zult geen communicatie versturen met betrekking tot cryptovaluta, inclusief maar niet beperkt tot, Initial Coin Offering, cryptovalutamining of de cryptovalutaportemonnee.
  14. U zult geen inhoud versturen/overbrengen/hosten die links naar sites bevat die zijn betrokken bij een van de hierboven vermelde verboden activiteiten.
 • Afzendergegevens

  Elke e-mail die u verzendt met Zoho MarketingHub, bevat een gedeelte ‘over ons’, waaruit de ontvanger u kan identificeren als afzender en moet een of meer van de volgende informatiepunten bevatten, overeenkomstig de wetgeving die op u van toepassing is:

  1. Naam en adres indien de afzender een persoon is.
  2. Indien de afzender een rechtspersoon is, naast naam en adres, de naam van de instantie waarbij de rechtspersoon is geregistreerd en het registratie-/identificatienummer van het bedrijf.
  3. Fiscaal identificatienummer, indien van toepassing.
  4. Contactgegevens, minimaal een geldig telefoonnummer en een e-mailadres.
  5. Naam en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres) van een vertegenwoordiger voor het melden van klachten.
 • Controle en beperking

  Om spam te voorkomen en eventuele schending van deze Voorwaarden te detecteren, behoudt Zoho zich het recht voor de inhoud van uw e-mails, posts en andere berichten ('Berichten') zowel handmatig als via geautomatiseerde hulpmiddelen te controleren. Zoho kan ook de inhoud van de Berichten kopiëren en kopieën van de inhoud naar gelieerde ondernemingen en dienstverleners sturen om de inhoud te controleren en geautomatiseerde hulpmiddelen te ontwikkelen voor het opsporen van spam en andere schendingen van deze Voorwaarden.

  Zoho behoudt zich ook het recht voor om door u verstuurde e-mails te beperken, vooral als u voor het eerst e-mails naar een contactlijst stuurt. Elke e-mail die vanuit Zoho MarketingHub wordt verstuurd, heeft een ingesloten campagne-ID in de header van de e-mail. Ontvangers kunnen verdachte spam melden met behulp van deze campagne-ID. Als een ontvanger van uw e-mail deze als spam markeert, ontvangt Zoho een melding. Als het aantal e-mails dat als spam is gemarkeerd de hieronder genoemde drempel overschrijdt, behoudt Zoho zich het recht voor om passende maatregelen tegen u te nemen, zoals de definitieve beëindiging van uw gebruikersaccount.

 • Drempel voor niet-bezorgde e-mails, klachten, afmeldingen en hits voor niet-gerechtvaardigd/spamtrap

  Het vaste niet-bezorgdpercentage moet onder de 5% liggen en het percentage spamklachten moet lager zijn dan 0,1%. Bovendien mag het aantal afmeldingen niet hoger zijn dan het klikpercentage en het maximale aantal klachten voor niet-gerechtvaardigd/hits voor spamtrap is 1. In het geval dat uw e-mailcampagne de bovengenoemde drempel(s) overschrijdt, behoudt Zoho zich het recht voor om uw gebruikersaccount zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 • Misbruik van bandbreedte

  U beschikt over de mogelijkheid om afbeeldingen, kaarten voor handtekeningacties, video's en andere bronnen ('Inhoud') te hosten op de servers van Zoho, zodat u dergelijke Inhoud kunt opnemen in de Berichten die u via Zoho MarketingHub hebt verzonden. U mag de servers van Zoho niet belasten of de bandbreedte van Zoho misbruiken door dergelijke inhoud ('Inhoud') te hosten en te genereren voor andere doeleinden, zoals het hosten en/of verzenden van deze Inhoud via andere leveringshulpmiddelen.

  In het geval van verkorte URL's die zijn gegenereerd via Zoho MarketingHub, kunt u deze in andere tools gebruiken, zolang, naar Zoho's eigen goeddunken, de belasting op de servers van Zoho en de bandbreedte van Zoho minimaal is.

 • Gebruikslimieten

  Zoho kan gebruikslimieten voorschrijven op basis van het door u gekozen abonnement. U dient te verzekeren dat uw gebruik binnen de door Zoho voorgeschreven limieten blijft, om onderbrekingen van de service te voorkomen. U begrijpt dat Zoho een activiteit kan beperken indien u de gebruikslimiet voor een dergelijke activiteit hebt bereikt.

 • Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

  Zoho behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van Zoho MarketingHub te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf uw gebruik van Zoho MarketingHub na publicatie van een dergelijke wijziging.