De Zoho Mail-plug-in voor WordPress

De Zoho Mail-plug-in voor WordPress

Met de Zoho Mail-plug-in voor WordPress kunt u uw Zoho Mail-account integreren met uw WordPress-website. Hiermee kunt u e-mails verzenden vanuit WordPress met uw Zoho Mail-account.

Om ervoor te zorgen dat e-mails van uw website als geldig en authentiek worden beschouwd, moet u bij het verzenden van e-mails gebruikmaken van een geautoriseerde serverconfiguratie. Het configureren van e-mailservers voor uw website kan te technisch en ingewikkeld zijn. Om het wat gemakkelijker te maken, kunt u de WordPress-plug-in van Zoho Mail rechtstreeks in uw WordPress-website installeren. Zo kunt u uw accounts gemakkelijk in Zoho Mail gebruiken om e-mails te verzenden. 

De Zoho Mail-plug-in voor WordPress - Vereisten

Als u de Zoho Mail-plug-in voor WordPress wilt gebruiken, moet u beschikken over een zelf gehoste WordPress-website voor uw domein. 

 • Een Zoho Mail-account
 • Een zelf gehoste WordPress-website
 • PHP 5.6 of hoger

De Zoho Mail-plug-in installeren in WordPress

 1. Meld u aan bij uw zelf gehoste WordPress-account. Ga vervolgens naar het beheerdashboard.
 2. Ga naar de sectie Plug-ins > Nieuwe toevoegen van het Dashboard in het linkermenu.
 3. Zoek naar Zoho Mail-plug-in met de zoekbalk en klik op de knop Nu installeren naast de plug-in.
 4. U kunt de Zoho Mail-plug-in ook vanaf hier installeren. 
 5. Om de plug-in te activeren, gaat u naar het gedeelte Plug-ins > Geïnstalleerde plug-ins.
 6. Klik op de knop Activeren die overeenkomt met de Zoho Mail-plug-in.
 7. De Zoho Mail-plug-in is nu geactiveerd in uw WordPress-account.

Parameters - De Zoho Mail-plug-in voor WordPress

ParameterBeschrijving
ClientdomeinHet domein waarin zich de gegevens van uw Zoho-account bevinden.  (Een van de geldige domeinen die worden gehost door Zoho)
Client-idDe client-id wordt u toegewezen als u uw app registreert in de ontwikkelaarsconsole. (Gegenereerd in de Zoho-ontwikkelaarsconsole)
ClientgeheimHet clientgeheim van de geregistreerde app. (Gegenereerd in de Zoho-ontwikkelaarsconsole)
Geautoriseerde omleidings-URIDe terugroep-URI die u van uw site hebt gekregen voor het maken van een client-id. (Beschikbaar op de configuratiepagina van WordPress)
Van e-mailadresHet e-mailadres dat wordt gebruikt bij het verzenden van alle e-mails. (Van e-mailadres/E-mailalias van uw Zoho Mail-account) 
Van-naamDe naam die wordt weergegeven als de weergavenaam als u e-mails via WordPress verzendt.

De Zoho Mail-plug-in configureren

Nadat de plug-in is geïnstalleerd, moet u uw Zoho Mail-account configureren in WordPress, zodat u e-mails kunt verzenden via de API van Zoho Mail.

 1. Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, wordt het tabblad Zoho Mail-plug-in weergegeven in het linkermenu. Navigeer naar de Configuratiepagina van uw Zoho Mail-account op dit tabblad. 
 2. Kopieer de geautoriseerde omleidings-URI die op die pagina wordt weergegeven. 
 3. Meld u aan bij uw Zoho Mail-account en open de Zoho-ontwikkelaarsconsole.
 4. Klik op Client-id toevoegen om een nieuwe client-id en clientgeheim te maken om toegang te krijgen tot de Zoho Mail API.
 5. Geef de juiste Clientnaam en het juiste Clientdomein op, samen met de Geautoriseerde omleidings-URI die u vanaf uw WordPress-account hebt gekopieerd.
  ​​
 6. Klik op Maken om de client-id en het clientgeheim te ontvangen.
 7. Ga naar de configuratiepagina van het Zoho Mail-account in het dashboard van WordPress om het proces af te ronden.
 8. Voer de verkregen waarden voor Client-id, Clientgeheim en Van e-mailadres en naam in op deze pagina. 

  De ID van het 'Van-e-mailadres' moet van het e-mailadres (standaardmailadres/e-mailalias) van hetzelfde account zijn als waarvoor het clientgeheim is gegenereerd. 
 9. Klik op Autoriseren.
 10. Er wordt een toestemmingsscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd toegang tot uw Zoho-accountgegevens te verlenen. Klik op Accepteren.

U kunt nu e-mails verzenden vanaf uw WordPress-website via uw Zoho Mail-account.

De plug-in testen 

Zodra de Zoho Mail-plug-in is geconfigureerd in uw WordPress-account, kunt u de functionaliteit van de plug-in controleren door een testmail te verzenden.

 1. In het linkermenu van uw WordPress-dashboard gaat u naar Zoho Mail > Testmail.
  ​​
 2. Voer de volgende gegevens in:
  • Aan: E-mailadres van de ontvanger
  • Onderwerp: Het onderwerp van de e-mail
  • Inhoud: Het bericht of de hoofdtekst van de e-mail
 3. Klik op E-mail verzenden.

Er wordt een testmail verzonden die beschikbaar komt in de map Verzonden van het Zoho Mail-account dat gebruikt is om de plug-in te configureren. Standaard wordt de e-mail verzonden vanaf het 'Van'-adres van het account 

Let op:

 • U kunt een Antwoordadres instellen voor de e-mails die u via een plug-in hebt verzonden, onder de voorwaarde dat het Aan-adres hetzelfde is als het Van-adres dat u configureert.
 • De Zoho Mail-plug-in ondersteunt HTML-mails. HTML-mails kunnen worden verzonden als het type inhoud is ingesteld in de koptekst, door de plug-in die de e-mail initieert. Klik hier voor meer informatie. 
 • Voor het verzenden van e-mails via Zoho Mail gelden de beperkingen van ons Gebruiksbeleid. Raadpleeg onze pagina Gebruiksbeleid voor meer informatie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com