Mapinstellingen

Mapinstellingen

Naast de standaardmappen kunt u mappen en submappen met meerdere niveaus maken in Zoho Mail. U kunt filters maken om het sorteren van e-mails in deze mappen te automatiseren, met voorwaarden op basis van afzender, onderwerp, enzovoort. Met deze instelling kunt u sommige mappen classificeren als 'Belangrijk'. Als u te veel e-mails ontvangt, wilt u mogelijk geen bureaubladmeldingen ontvangen of meldingen zien voor alle e-mails die u ontvangt. U kunt meldingen in- en uitschakelen op basis van het maptype en de filters die eraan zijn gekoppeld. 

Stappen om mapinstellingen te openen

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Klik op het pictogram Instellingen.
 3. Ga naar Mappen
 4. Alle mapnamen staan hier vermeld, samen met het mappad. De volgende gegevens van de mappen worden vermeld:
  • Ongelezen e-mails - geeft het aantal ongelezen e-mails in de desbetreffende map weer samen met het totaal aantal e-mails in de map.
  • Laatst gearchiveerd - geeft het aantal gearchiveerde e-mails in die map weer.
  • Grootte - geeft de grootte van de map aan.
  • Weergeven in IMAP-client - u kunt besluiten de map in IMAP-clients weer te geven/te verbergen door het selectievakje in dit gedeelte respectievelijk in of uit te schakelen.
  • Melding - u kunt de melding in- en uitschakelen voor elke map, door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen. Standaard is de melding ingeschakeld voor alle mappen. 

Klik op een mapnaam om een pop-upvenster met details van de map te openen. Dit pop-upvenster bevat de naam en het pad van de map, de zichtbaarheid, het archiveringsbeleid en de e-mailaantallen.

U kunt klikken op de kaart van het e-mailaantal om de lijstweergave te bekijken van die specifieke categorie e-mails. Als u bijvoorbeeld op de kaart met ongelezen e-mails klikt, wordt de weergave Ongelezen van de map weergegeven.

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com