Migratie met EML-indeling

EML-migratie

De standaardindeling van e-mails is het EML-bestand. Daarom biedt Zoho Mail opties voor het migreren van e-mails in EML-indelingen vanaf uw bronaccount naar een Zoho Mail-account.

EML-migratie voor meerdere gebruikers

Als de e-mails van veel gebruikers in de organisatie beschikbaar zijn in EML-indeling, kan de beheerder deze naar de desbetreffende gebruikersaccounts migreren na het maken van EML-bestanden voor elke gebruiker. 

 Voorbereidende stappen - tekstbestand

Maak een tekstbestand met de gegevens van de accounts die moeten worden gemigreerd, en maak volgens de onderstaande instructies een mapstructuur met de bestanden die moeten worden gemigreerd: 

 1. Maak een nieuwe migratiemap in het systeem voor het migreren van meerdere gebruikers.
 2. Maak een tekstbestand in de map met de lijst van accounts die moeten worden gemigreerd, waarbij het e-mailadres van elk account op een nieuwe regel staat (onder elkaar).
 3. Zorg ervoor dat de accounts die moeten worden gemigreerd, in Zoho onder de organisatie staan en beschikbaar zijn in het gedeelte Gebruikersgegevens.
 4. Maak submappen onder de hoofdmigratiemappen en geef ze namen als gebruiker1@uwdomein.com, gebruiker2@uwdomein.com, enzovoort. De mapnamen moeten dus overeenkomen met de accounts in het tekstbestand en onder de migratiemap staan. 
 5. Plaats voor elke gebruiker de EML-bestanden onder de bijbehorende submappen.
 6. Controleer of de accounts in het tekstbestand overeenkomen met de submapgegevens en of de correcte zipbestanden onder elke submap zijn geplaatst. 

Instructies voor het migreren van gegevens uit meerdere EML-bestanden naar meerdere gebruikers: 

 1. Start de wizard met de snelkoppeling op het bureaublad of voer het bestand ZohoExchangeMigration.exe uit vanuit de map \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin onder het installatiepad.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Migratietype selecteren de optie Migratie van e-mails en andere gegevens vanuit Exchange/PST/EML.
 3. U wordt gevraagd om uw aanmeldgegevens van Zoho in te voeren. Voer uw aanmeldgegevens beheerder in.
 4. In de vervolgkeuzelijst 'Migratie voor' selecteert u Meerdere gebruikers. Klik op Volgende om door te gaan.
 5. Selecteer in de migratieopties EML-migratie en klik op Volgende.
 6. Klik in het dialoogvenster Accountverificatie op Bladeren en upload het TXT-bestand dat de lijst met e-mailadressen van de gebruikers bevat. Raadpleeg de voorbereidende stappen voor meer informatie.
 7. De accountgegevens van de gebruikers in het tekstbestand worden in een tabel vermeld.
 8. Klik op Accounts verifiëren. De kolom Status geeft aan welke accounts niet bestaan in Zoho Mail. 
 9. Als er bij een account 'Bestaat niet' staat, moet u de gebruiker maken voor het geval dat u deze hebt gemist. Als de gebruiker een account heeft maar met een ander e-mailadres, kunt u een alias maken voor de gebruiker met het specifieke e-mailadres.
 10. Klik op Volgende nadat de accountverificatieprocedure is voltooid.
 11. Klik in het dialoogvenster met EML-gegevens van de gebruikers op Bladeren en upload de map met de EML-bestanden. Raadpleeg de voorbereidende stappen voor meer informatie.
 12. De lijst met mappen met de EML-bestanden worden weergegeven onder elke gebruiker. 
 13. Als u bepaalde mappen voor het migratieproces wilt uitsluiten, vouwt u de lijst met gebruikers uit en schakelt u de betreffende selectievakjes uit.
 14. Als u een map wilt uitsluiten voor alle gebruikers, typt u de naam van de map in het tekstvak 'Mapopties voor alle gebruikers' en klikt u op Volgende.
 15. Het dialoogvenster Foutgegevens wordt weergegeven met de EML-bestanden die niet kunnen worden gemigreerd.
 16. Zorg ervoor dat alle geselecteerde gegevens juist zijn, omdat u geen toegang tot de vorige schermen of dit scherm meer hebt nadat u het migratieproces hebt gestart.
 17. Klik op Volgende om de migratie te starten.
 18. Zorg ervoor dat u gedurende de volledige duur van de migratie verbonden blijft met internet.
 19. In de kolom Status staat informatie voor het account dat wordt gemigreerd.
 20. U kunt op een specifiek e-mailadres onder de kolom Accountnaam klikken om de gedetailleerde voortgang voor die gebruiker te bekijken.
 21. De migratiesnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid, de grootte van de gegevens die worden gemigreerd, en andere factoren. U ziet een melding wanneer de migratie is voltooid. Mocht u verbindingsproblemen ondervinden, dan kunt u uw internetverbinding controleren en op Fouten opnieuw proberen klikken.

 EML-migratie voor één gebruiker

 1. Start de wizard met de snelkoppeling op het bureaublad of voer het bestand ZohoMigrationWizard.exe uit vanuit de map \Zoho\Zoho Exchange Migration\bin onder het installatiepad.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Migratietype selecteren de optie Migratie van e-mails en andere gegevens vanuit Exchange/PST/EML.
 3. U wordt gevraagd om uw aanmeldgegevens van Zoho in te voeren.
 4. In het vervolgkeuzemenu 'Migratie voor' wordt standaard Mezelf geselecteerd als u geen beheerder bent. Selecteer anders Mezelf.
 5. Selecteer in de migratieopties EML-migratie en klik op Volgende.
 6. Maak een migratiemap in uw systeem met de EML-bestanden die moeten worden gemigreerd.
 7. Klik in het dialoogvenster met EML-gegevens van de gebruikers op Bladeren en selecteer de map met de EML-bestanden.
 8. De lijst met EML-bestanden wordt weergegeven.
 9. Als u bepaalde mappen voor het migratieproces wilt uitsluiten, vouwt u de lijst uit en schakelt u de desbetreffende selectievakjes uit. Klik op Volgende.
 10. Het dialoogvenster Foutgegevens wordt weergegeven met de EML-bestanden die niet kunnen worden gemigreerd. 
 11. Zorg ervoor dat alle geselecteerde gegevens juist zijn, omdat u geen toegang tot de vorige schermen of dit scherm meer hebt nadat u het migratieproces hebt gestart.
 12. Klik op Volgende om de migratie te starten.
 13. Zorg ervoor dat u gedurende de volledige duur van de migratie verbonden blijft met internet.
 14. In de kolom Status staat informatie voor het account dat wordt gemigreerd.
 15. U kunt op het e-mailadres klikken onder de kolom Accountnaam om de gedetailleerde voortgang voor de gebruiker te bekijken.
 16. De migratiesnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid, de grootte van de gegevens die worden gemigreerd, en andere factoren. U ziet een melding wanneer de migratie is voltooid. Mocht u verbindingsproblemen ondervinden, dan kunt u uw internetverbinding controleren en op Fouten opnieuw proberen klikken.

Migratierapporten

Rapporten kunnen worden bekeken voor de accounts die zijn gemigreerd. Ze kunnen worden geopend door te klikken op de knop 'Rapporten weergeven' na het aanmeldscherm. Klik hier voor meer informatie over het bekijken van migratierapporten.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com