Agenda-instellingen

Agenda-instellingen

Voorkeuren voor agenda

U kunt de opties onder Calendar Preferences gebruiken om uw agenda naar keuze te configureren.

Tijdzone

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Klik in het gedeelte Time Zone op de vervolgkeuzelijst om alle verschillende tijdzones weer te geven.
 5. Selecteer de juiste tijdzone in de lijst.

Let op:

 • Deze configuratiewijziging geldt in zijn algemeenheid voor alle Zoho-toepassingen.

Datumnotatie

Zoho Calendar ondersteunt vier datumnotaties. Dit zijn "mm-dd-jjjj", "dd-mm-jjjj", "jjjj-mm-dd" en "jjjj-dd-mm". U kunt dit als volgt wijzigen:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Selecteer de gewenste datumnotatie in de opties bij Date Format.

U kunt de wijzigingen zien bij het maken van gebeurtenissen, het zoeken naar gebeurtenissen en ook in de weergaven Day en Week van de agenda.

Let op:

 • Deze configuratiewijziging geldt in zijn algemeenheid voor alle Zoho-toepassingen.

Tijdnotatie

Naast de normale 12-uurs tijdnotatie kunt u ook overschakelen naar de 24-uurs klok. U kunt als volgt schakelen tussen modi:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Selecteer de gewenste notatie in de opties voor Time Format.

Let op:

 • Dit geldt niet in zijn algemeenheid voor Zoho-toepassingen.

Standaardweergave

U kunt kiezen uit een van de vijf weergaven die beschikbaar zijn in Zoho Mail voor uw agenda. Ga naar Instellingen . Ga naar Calendar Preferences en selecteer onder Default View een van de onderstaande opties.

 • Day: geeft alleen de agenda voor de huidige dag weer
 • Week: geeft de agenda voor de hele week weer
 • Work: geeft alleen de agenda voor uw werkweek weer. Deze kan worden ingesteld in het gedeelte Work Week.
 • Month: geeft de agenda voor de hele maand weer.
 • Agenda: geeft alleen uw gebeurtenissen weer

Selecteer de gewenste weergave. Deze wordt weergegeven in uw agenda.

Eerste dag van de week

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Selecteer in het gedeelte First Day of the Week de dag waarop u de agendaweek wilt laten beginnen.

De week begint standaard op maandag.

Eerste en laatste dag van de werkweek

De weergave Work Week is aangepast en geeft alleen uw officiële werkdagen weer. Met Zoho Calendar kunt u uw werkweek aanpassen, bijvoorbeeld aan de landen van het Midden-Oosten.

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Selecteer in het gedeelte Work Week de eerste dag van de werkweek naast From.
 5. Selecteer vervolgens de laatste dag van de werkweek naast To.

De werkweek kan niet op dezelfde dag beginnen en eindigen. De werkweek is standaard van maandag tot en met vrijdag.

Begin en einde van werkuren

Met de instellingen bij Working Hours kunt u de werkuren aanpassen in de agendaweergave. Deze configureert u zo:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Selecteer in het gedeelte Working Hours de begintijd voor het werk in de vervolgkeuzelijst From.
 5. Selecteer vervolgens de eindtijd van het werk in de vervolgkeuzelijst To.

Automatische uitnodiging: toestaan of niet toestaan

Met de instellingen bij Automatic Invitation (Allow/Don't Allow) kunt u voorkomen dat anderen zonder uw goedkeuring uitnodigingen voor gebeurtenissen verzenden en gebeurtenissen in uw agenda maken. Hierdoor wordt spam voorkomen. In plaats daarvan gaan uitnodigingen naar uw primaire e-mailadres en kunt u de uitnodiging vanuit uw e-mail accepteren door op de knop Update te klikken.

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Onder Do you want to automatically add meeting invites from your email? hebt u de volgende opties.
  • Allow
  • Allow if I'm free
  • Don't allow
 5. Selecteer de gewenste optie.

De automatische uitnodiging is standaard ingesteld op toestaan.

Geannuleerde gebeurtenissen: weergeven of verbergen

Als u de geweigerde/geannuleerde gebeurtenissen niet wilt weergeven in uw agenda, kunt u dit configureren in de optie Settings. Deze configureert u zo:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Zet in het gedeelte Denied Event de schakelaar op ON om het weergeven van geannuleerde gebeurtenissen mogelijk te maken (of) zet de schakelaar op OFF om te voorkomen dat geannuleerde gebeurtenissen worden weergegeven.
 5. Uw voorkeur wordt opgeslagen.

Meldingen van herinneringen

U kunt kiezen of u meldingen van herinneringen voor agendagebeurtenissen wilt inschakelen door de volgende stappen uit te voeren.

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar Preferences.
 4. Zet in het gedeelte Reminder Notification de schakelaar op ON als u een melding wilt ontvangen over uw gebeurtenissen (of) zet de schakelaar op OFF als u geen melding wilt ontvangen over uw gebeurtenissen.
 5. Uw voorkeur wordt opgeslagen.

Meldingen per e-mail

E-mailadres voor meldingen

Meldingen van herinneringen worden standaard naar uw primaire e-mailadres verzonden. U kunt ervoor kiezen om de herinneringen naar elk gewenst account te sturen. 

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Email Notification.
 4. Klik op Change naast het huidige e-mailadres dat is ingesteld.
 5. Voer het e-mailadres in waarnaar u de herinneringen wilt verzenden en klik op Confirm.
 6. Er wordt een herinnering gestuurd naar het genoemde e-mailadres.

Indeling van herinnering per e-mail

U kunt kiezen voor HTML/Rich text om uw herinneringsmails in HTML-/RTF-indeling te ontvangen of u kunt kiezen voor Plain text om de e-mails als niet-opgemaakte tekst te ontvangen. Selecteer de gewenste keuze onder Email Format for e-mail reminder.

Zoho CRM-agenda

De gebeurtenissen die u via e-mail ontvangt en accepteert, worden automatisch aan uw agenda toegevoegd. U kunt kiezen of u de geaccepteerde gebeurtenis wilt toevoegen aan uw Zoho Mail-agenda of Zoho CRM-agenda.

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Calendar event invites by email.
 4. Onder Add Calendar events from my mail to kunt u een van de volgende opties kiezen
  • Zoho - Calendar: uw gebeurtenis wordt toegevoegd aan uw persoonlijke agenda en is niet zichtbaar in uw Zoho CRM-accountagenda.
  • Zoho CRM - Calendar: uw gebeurtenis wordt toegevoegd aan uw Zoho CRM-agenda en is zichtbaar in zowel uw Zoho Mail- als Zoho CRM-accountagenda.

Let op:

De optie Calendar event invites by email in de instellingen is speciaal beschikbaar voor gebruikers die de uitbreiding voor Zoho Mail hebben ingeschakeld in Zoho CRM. Als u de add-on Mail niet hebt ingeschakeld in CRM, wordt er een lege pagina weergegeven wanneer u de optie Calendar event invites by email opent. 

Importeren

U kunt gebeurtenissen in uw agenda importeren met behulp van ICS-bestanden of de URL van de agenda.

Importeren uit ICS-bestanden

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Import.
 4. Klik op Select the ICS file to import en kies het relevante ICS-bestand.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de agenda waar u de gebeurtenissen naartoe wilt importeren.
 6. Schakel de selectievakjes in naast de opties die u wilt kiezen.
 7. Klik op Import.

De gebeurtenissen in het ICS-bestand worden naar de geselecteerde agenda gekopieerd.

Importeren uit agenda-URL

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Ga naar Settings 
 3. Ga naar Import.
 4. Geef de URL op van de externe agenda die u wilt importeren.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de agenda waar u de gebeurtenissen naartoe wilt importeren.
 6. Schakel de selectievakjes in naast de opties die u wilt kiezen.
 7. Klik op Import.

De gebeurtenissen in de externe agenda worden naar de geselecteerde agenda gekopieerd.

Abonneren

Met de optie Subscribe onder Settings in Zoho Mail kunt u zich abonneren op verschillende agenda's. Ga naar Settings » Subscribe.

 • Subscribe from Web URL: u kunt zich abonneren op openbare agenda's met daarin belangrijke gebeurtenissen en deze in Zoho Calendar opnemen door de URL op te geven en op Abonneren te klikken.
 • Subscribe to a contact's calendar: u kunt zich abonneren op de openbare agenda van uw vriend/collega door zijn/haar e-mailadres op te geven en op Subscribe te klikken.
 • Subscribe to holiday calendar: selecteer Show available countries en klik op de knop Subscribe naast het desbetreffende land om de feestdagen van het gekozen land te bekijken.
 • Subscribe to a group calendar: selecteer een van uw groepen en klik op OK om u te abonneren op de agenda die aan die groep is gekoppeld.

Synchroniseren

Met de instelling Synchronize onder Settings in Zoho Mail kunt u andere agenda's synchroniseren, zoals Microsoft Outlook, Google Agenda, Zoho CRM Calendar, enz. U kunt ook CalDAV gebruiken om Zoho Calendar te synchroniseren met iOS, OS X, enzovoort. Klik hier voor gedetailleerde stappen over het synchroniseren van Zoho Calendar.

U kunt de agenda van Zoho Apps verder synchroniseren met Zoho Calendar door de desbetreffende agenda te kiezen onder de instelling Zoho Apps in de instellingen van Zoho Mail. U kunt zich abonneren op agenda's van Zoho Projects en agenda's van Zoho Contacts (Birthday).

Agenda's

Ga naar Instellingen . Ga naar Calendar Preferences om al uw persoonlijke agenda's, groepsagenda's en agenda's van apps te beheren. U kunt de instellingen kiezen voor elk van de agenda's, zoals de naam van de agenda, de tekst en kleur van de agenda, de agenda-ID en de herinnering.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com