Dashboard van bedrijf

Dashboard van bedrijf

Aangepaste aanmeld-URL voor Zoho Mail (mail.uwdomein.com)

De beheerder kan een aangepaste aanmeld-URL configureren voor de medewerkers van het bedrijf die makkelijk te onthouden is en toegang tot Zoho Mail vergemakkelijkt. De gebruikers kunnen de URL mail.uwdomein.com gebruiken om zich aan te melden bij hun respectievelijke e-mailaccounts. U hebt toegang tot de aangepaste aanmelding via het configuratiescherm van het beheerdersaccount van het bedrijf. Navigeer naar het Dashboard van het configuratiescherm en klik op de Custom Login.

U kunt de aangepaste aanmeld-URL configureren door twee stappen uit te voeren.

 1. Voeg CNAME toe in het DNS-beheer voor het subdomein (bijvoorbeeld mail.uwdomein.com).
 2. Laat het wijzen naar business.zoho.com.

Wanneer de CNAME-alias wijst naar business.zoho.com en u naar de URL mail.uwdomein.com gaat, wordt direct de aangepaste aanmeldingspagina geopend.

Als u het aangepaste logo al hebt toegevoegd, wordt dit automatisch weergegeven op de aanmeldingspagina. 

Stappen om uw aangepaste URL mail.uwdomein.com te laten wijzen naar Zoho:

 1. Aanmelden bij het DNS-beheer van uw domein. 
 2. Volg op de pagina DNS Manager de instructies voor het toevoegen van een CNAME.
 3. De hostnaam (het subdomein) is 'mail', als u als URL mail.uwdomein.com wilt hebben (mail kunt u vervangen door elk gewenst trefwoord, bijvoorbeeld: webmail, aanmelding, enzovoort).
 4. De hostnaam of het subdomein moet wijzen naar business.zoho.com.

Idealiter moet u de volgende instellingen gebruiken. De terminologie kan verschillen en hangt af van de DNS-provider van uw domein.

Naam/Host/Alias/CNAME

Waarde/Wijst naar/Bestemming

mail

business.zoho.com 

Let op:

Zoho Mail ondersteunt https om toegang te geven tot uw e-mailaccounts voor een betere beveiliging. Nadat u zich hebt aangemeld bij het account met de aangepaste URL, worden alle interne pagina's omgeleid naar de Zoho Mail-URL en is er geen ondersteuning voor aangepaste domeinen. 

Uw aangepaste logo toevoegen

De beheerders of hoofdbeheerders kunnen het bedrijfslogo aanpassen in het configuratiescherm. Het logo wordt weergegeven op de aangepaste aanmeldingspagina, en ook op de webmailpagina van alle gebruikers in het bedrijf. Zorg ervoor dat de afbeelding van uw logo voldoet aan de volgende specificaties:

 • Ondersteunde bestandstypen: jpg, gif, png, jpeg.
 • Afmetingen: 40 x 150 (h x b) px
 • Maximaal toegestane bestandsgrootte: 500 KB

De beheerder moet de afbeelding van het logo downloaden en opslaan in het systeem.

 1. Aanmelden bij www.mailadmin.zoho.com.
 2. Beweeg in het dashboard de muisaanwijzer boven het logo en selecteer 'Change Logo' om te bladeren en de afbeelding van het logo te uploaden die is opgeslagen in het systeem. Als het logo is opgeslagen, wordt het weergegeven in het dashboard.
 3. Het logo wordt ook weergegeven in de aangepaste aanmeldingspagina en de webmailpagina voor alle gebruikers van het bedrijf.

Uw bedrijfsnaam wijzigen

Als u de naam van het bedrijf na het maken van het bedrijfsaccount niet bewerkt, wordt de domeinnaam doorgaans toegevoegd als de naam van het bedrijf. De hoofdbeheerder kan de bedrijfsnaam wijzigen via het dashboard van het configuratiescherm. 

 1. Aanmelden bij www.mailadmin.zoho.com.
 2. De instellingenpagina van het configuratiescherm wordt geopend.
 3. Klik in het dashboard op het pictogram 'Bewerken' naast de bedrijfsnaam.
 4. Voer de door u gekozen naam in voor het bedrijf.
 5. De ingevoerde naam wordt weergegeven in alle gebruikerspostvakken als de naam van het bedrijf.

Locatie-instellingen

Locaties toevoegen

U kunt verschillende locaties toevoegen aan uw bedrijf. Na het toevoegen van de gebruiker kan de desbetreffende locatie worden toegewezen aan elke gebruiker vanuit het menu 'User Details'. Alleen de hoofdbeheerders en beheerders kunnen de locaties toevoegen en toewijzen.

 1. Aanmelden bij www.mailadmin.zoho.com.
 2. De instellingenpagina van het configuratiescherm wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad 'Locations' in het gedeelte 'Dashboard'.
 4. Voer de locatie en het adres in, en kies de juiste tijdzone in de vervolgkeuzelijst.
 5. Klik nu op 'OK'.

Locatie van medewerkers wijzigen

U kunt de locatie van medewerkers van het bedrijf wijzigen in het gedeelte 'User Details'.

 1. Aanmelden bij www.mailadmin.zoho.com.
 2. De instellingenpagina van het configuratiescherm wordt geopend.
 3. Navigeer naar het tabblad 'User Details'. 
 4. Schakel de selectievakjes in aan de linkerkant van de gebruikers van wie u de locaties wilt wijzigen.
 5. Klik op het menu 'Locations' aan de bovenkant van de pagina.
 6. Selecteer de betreffende locatie om deze toe te passen op de geselecteerde gebruikers.

Aanmelden bij aangesloten providers

U kunt kiezen of u het aanmelden bij aangesloten providers wilt opnemen op uw aangepaste aanmeldingspagina of niet. 

 1. Aanmelden bij www.mailadmin.zoho.com.
 2. De instellingenpagina van het configuratiescherm wordt geopend.
 3. Klik in het linkermenu op de optie Dashboard.
 4. Klik op het tabblad Custom login.
 5. Met behulp van de schakelaar Federated Sign In aan de rechterkant van de pagina kunt u kiezen of u de optie Federated Sign In in of uit wilt schakelen voor uw aanmeldingspagina.

Gegevens partnerbeheerder

De beheerconsole van het onderliggende bedrijf bevat het gedeelte Partner Admin Details. In dit gedeelte ziet u de naam en het e-mailadres van de partnerbeheerder van het onderliggende bedrijf. De partnerbeheerder heeft toegang tot de beheerconsole van het onderliggende bedrijf van de partnerbeheerconsole. De beheerder van het onderliggende bedrijf kan klikken op de optie Revoke Access om deze toegang uit te schakelen. De partnerbeheerder heeft geen toegang meer tot de beheerconsole van het onderliggende bedrijf wanneer de toegang is ingetrokken.

Om de actie Revoke Access ongedaan te maken, kan de beheerder van het onderliggende bedrijf contact opnemen met support@zohomail.com.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com