Zoho Mail - IP-beperkingen

IP-beperkingen

IP-beperkingen

De beheerders kunnen IP-gebaseerde beperkingen inschakelen voor de gebruikers van het bedrijf. Dit biedt extra beveiliging voor de accounts en laat aanmelding bij de accounts alleen toe vanaf de gedefinieerde IP-bereiken. De IP-beperkingen zijn in te stellen op verschillende niveaus en in diverse combinaties. Wanneer IP-beperkingen zijn ingeschakeld voor een account en de gebruiker zich probeert aan te melden vanaf een ander IP-bereik, ontvangt de gebruiker de volgende foutmelding: 

Access from this machine is denied. 

IP-beperkingen op basis van gebruikers 

Voor elke gebruiker die u toevoegt in het configuratiescherm, moet u de IP-beperkingen definiëren in het gedeelte Allowed IPs in de gebruikersgegevens. Wanneer u de IP-beperkingen hebt gedefinieerd in het configuratiescherm, kan de gebruiker zich niet meer aanmelden vanaf andere IP-adressen dan de adressen die in dit gedeelte zijn gedefinieerd. 

Stappen om IP-beperkingen te definiëren op basis van gebruikers:

 1. Aanmelden bij https://www.zoho.com/mail.
 2. Klik op Control Panel >> User Details.
 3. Selecteer de gebruiker voor wie u IP-beperkingen wilt definiëren.
 4. Selecteer het tabblad Allowed IPs. 
   
 5. Geef het IP-bereik op aan de rechterkant en sla dit op. 
 6. De gebruiker kan zich alleen aanmelden via de IP-bereiken die zijn opgegeven op de pagina.

IP-beperkingen op basis van e-mailbeleid 

Wanneer u e-mailbeleid maakt en toepast op een groep gebruikers, kunt u voor dat e-mailbeleid een IP-bereik-beperking definiëren. Het IP-bereik wordt toegepast op alle gebruikers op wie het e-mailbeleid wordt toegepast.  IP-beperkingen op basis van e-mailbeleid kunt u definiëren in het gedeelte met toegangsbeperkingen van de pagina Mail Policy. 

IP-beperkingen op basis van rollen 

U kunt IP-beperkingen op basis van rollen definiëren om IP-beperking af te dwingen voor elke nieuwe gebruiker die wordt toegevoegd aan uw bedrijf. U kunt de IP-beperkingen definiëren voor gebruikers, beheerders en hoofdbeheerders.

Stappen om IP-beperkingen te definiëren op basis van rollen:

 1. Aanmelden bij https://www.zoho.com/mail.
 2. Klik op Control Panel >> IP Restrictions.
 3. Geef in het rechterdeelvenster het IP-bereik op voor de rol.
 4. Selecteer de rol waarop u de beperking wilt toepassen in de vervolgkeuzelijst. 
 5. Klik op Apply om de beperkingen toe te passen. 

 Als u de hoofdbeheerder bent en IP-beperkingen definieert, moet u ervoor zorgen de IP-beperkingen toe te voegen via een IP-adres dat binnen het toegestane bereik valt dat u hebt gedefinieerd. Als dat niet het geval is, kunt u zich niet opnieuw aanmelden. Zorg ervoor dat uw serviceprovider het 'Static IP Address' opgeeft voordat u dergelijke wijzigingen aanbrengt. 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com