E-mailrouting

Geavanceerde afleveringsopties - e-mailrouting

Geavanceerde opties voor e-mailrouting (evaluatieopties)

Kies eerst het domein waarvoor u de routing wilt configureren en geef de andere parameters op gebaseerd op uw vereisten. Wanneer u de MX-records hebt geconfigureerd om e-mails af te leveren bij Zoho Mail, kunt u geavanceerde afleveringsopties verder configureren, om e-mails naar een andere doelserver te sturen op basis van de gekozen optie voor e-maillevering.

Type levering

Gesplitste levering: e-mails alleen leveren aan niet-bestaande accounts

U kunt Split Delivery configureren wanneer u een reeks accounts hebt in Zoho Mail en de resterende accounts op de andere server. Wanneer u deze optie kiest, worden de e-mails die binnenkomen op de accounts die bestaan in Zoho, geleverd bij Zoho. Wanneer een e-mail binnenkomt op een account dat niet bestaat in Zoho, wordt de e-mail doorgestuurd naar de geselecteerde doelserver, en niet teruggestuurd.

Dubbele levering: parallelle e-maillevering alleen voor bestaande accounts  

U kunt Dual Delivery configureren wanneer u e-maillevering wilt op beide servers voor alle bestaande accounts in Zoho. Wanneer een e-mail binnenkomt bij een niet-bestaand account wordt de e-mail rechtstreeks van Zoho-servers teruggestuurd en niet gecontroleerd op de doelservers. In wezen kan dubbele levering worden geconfigureerd wanneer u een e-mail-back-up- of archiveringsservice elders hebt of u wilt dat beide systemen naast elkaar bestaan om verschillende redenen.

E-mailrouting: alle e-mails doorsturen, ongeacht of er een account is in Zoho 

U kunt de optie 'EMail Routing' in Zoho Mail configureren, wanneer u wilt dat alle e-mails die zijn geadresseerd aan uw e-mailadres worden doorgestuurd, ongeacht of het account is ingesteld in Zoho of niet. De e-mails worden afgeleverd bij Zoho-accounts als deze zijn ingesteld.

Vereiste parameters om de afleveringsopties te configureren:

Doelserver: de doelserver is een geldige domeinnaam of een geldige e-mailserver die e-mails rechtstreeks kan ontvangen. Wanneer een domeinnaam wordt opgegeven in de bestemming, worden de doorgestuurde e-mails afgeleverd bij de MX-records van het domein dat is opgegeven als bestemming. Wanneer MX-records rechtstreeks in de bestemming zijn opgegeven, worden de e-mails direct doorgestuurd naar de opgegeven servers.

SMTP-envelop wijzigen: wanneer u een ander domein als doelserver opgeeft, bijvoorbeeld mijnbestemming.com, wilt u wellicht dat de e-mails worden afgeleverd bij gebruiker@mijnbestemming.com op de andere server. Als de optie SMTP-envelop is ingeschakeld, worden de e-mails bij het doorsturen verzonden naar het e-mailadres gebruiker@mijnbestemming.com, terwijl de e-mails daadwerkelijk worden verzonden naar gebruiker@mijndomein.com. Dit hangt af van uw keuze en is gebaseerd op uw beslissing om de bestemming op te geven als servernaam of domeinnaam.

Terugsturen wanneer e-mail naar de bestemming mislukt: wanneer u routing naar de doelservers inschakelt, kan e-mail naar de bestemming mislukken om verschillende redenen. Als u de optie voor terugsturen inschakelt, wordt de niet-bezorgde e-mail teruggestuurd naar de afzender. U kunt het terugsturen van e-mails naar de afzender met deze optie in- of uitschakelen.

E-mailadres verificatie: voordat e-mailrouting kan worden ingeschakeld, wordt een verificatiebericht afgeleverd bij de server om te bevestigen dat de gegevens van de gekozen doelserver geldig zijn. U moet een geldig e-mailadres opgeven waarnaar een bevestigingsbericht wordt verzonden. Alleen als de e-mail is afgeleverd, kan de e-mailrouting worden ingeschakeld.

Routing voor groepsleden: wanneer een e-mail wordt doorgestuurd naar een e-mailadres van de groep wordt de e-mail doorgaans alleen afgeleverd bij het groepsadres. Als de optie voor routing voor groepsleden is ingeschakeld, wordt de e-mail afgeleverd in het postvak van elk lid van de groep. 

Status voor de geavanceerde afleveringsoptie: hier kunt u de configuratie van uw e-mailrouting in- of uitschakelen. 

E-mailarchivering door derden/bewaarservices configureren

De inkomende en uitgaande gateways worden over het algemeen gebruikt wanneer u systemen van derden gebruikt voor services zoals het archiveren, back-uppen of bewaren van e-mail in het kader van bedrijfsbeleid. De service van derden verschaft u de MX-records of het IP-adres voor gebruik met hun diensten en het IP-adres vanwaar de kopie wordt doorgestuurd naar Zoho Mail.

U moet het IP-adres van de service van derden configureren als inkomende Gateway. Om uw uitgaande e-mails door te sturen via de service van derden, moet u de MX of het IP-adres waar de service e-mail ontvangt om te back-uppen, configureren als uitgaande Gateway. U kunt hier meer informatie vinden over back-upopties die beschikbaar zijn in Zoho Mail. 

Uitgaande gateway - doorgave van uitgaande e-mail 

Een uitgaande e-mailgateway is een andere server die is geconfigureerd om de uitgaande servers van verschillende domeinen van uw bedrijf door te geven.

U kunt een uitgaande gateway configureren wanneer u alle uitgaande e-mails van uw server wilt doorgeven aan een andere SMTP-server. De andere server levert de e-mails af bij de betreffende accounts die zijn opgegeven voor ontvangers. De andere server kan e-mails archiveren voor back-up- of bewaardoeleinden. 

Inkomende e-mailgateway

Een inkomende gateway is de server die de e-mails doorstuurt naar de Zoho Mail-servers. Als de MX-records van uw domein wijzen naar een oude server of een back-upserver, kunt u de e-mailrouting configureren van uw oude server naar Zoho, waar de MX niet wijst naar Zoho. In dergelijke gevallen moet u de IP-adressen van de servers opgeven, die e-mails doorgeven naar de accounts hier. Dit zorgt ervoor dat de geconfigureerde IP-adressen worden beschouwd als legitiem en op de witte lijst komen te staan voor uw bedrijf. 
 

Let op:

Voor nieuwe gebruikers (gratis abonnement) is e-mailrouting niet beschikbaar. Bekijk hier meer informatie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com