Dubbele levering configureren

Dubbele levering configureren

Als u de MX-records van uw domein wijzigt naar Zoho, komen alle e-mails die zijn geadresseerd aan uw domein voortaan binnen in Zoho. Dit is een rechtstreekse e-maillevering.

Behalve de rechtstreekse e-maillevering kunt u ook dubbele levering of deellevering naar Zoho Mail-servers configureren. De dubbele levering of gesplitste levering kan worden geconfigureerd op uw oude servers of op Zoho-servers. Dit is handig voor gebruikers die zich in de overgangsfase bevinden en die de Zoho Mail-services parallel willen evalueren, zonder de huidige e-mailservices volledig stop te zetten. Hierdoor is bovendien de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd wanneer u de e-mailservice van een bepaalde provider overschakelt naar een andere.

Dubbele levering via uw oude e-mailserver

Als u de oude server wilt gebruiken als de primaire e-mailserver, is het niet nodig de MX-vermeldingen te wijzigen. U kunt dubbele levering configureren op uw oude server om een kopie van inkomende e-mails naar Zoho te sturen, of uw e-mailserver op een zodanige wijze configureren dat de e-mails voor een aantal e-mailadressen naar de Zoho Mail-server worden gestuurd.

Dubbele levering configureren in Exchange

U moet beslissen voor hoeveel testgebruikers u dubbele levering in Exchange wilt instellen. In tegenstelling tot Zoho kan het doorsturen of afleveren van e-mail niet worden ingesteld op het Exchange-niveau voor de domeinen. Als u dubbele levering wilt configureren in Exchange, moet u contactobjecten instellen voor de testgebruikers en elk gebruikersaccount configureren om de e-mail van het domein door te sturen naar het e-mailadres van de contactpersoon.

Nieuw e-mailcontactpersoon maken

 1. Start de Exchange Management Console.
 2. Vouw in de consolestructuur Recipient Configuration uit en klik vervolgens op Mail Contact.
 3. Klik in het actiedeelvenster op New Mail Contact. De wizard New Mail Contact wordt weergegeven.
 4. Klik op de pagina Introduction, in Create a mail contact for, op New contact, en klik vervolgens op Next.
 5. Vul op de pagina Contact Information de volgende velden in:
  1. Organizational unit By default: de wizard New Mail Contact geeft het pad weer naar de gebruikerscontainer in adreslijstservice Active Directory. Als u dit veld wilt wijzigen, klikt u op Browse en selecteert u vervolgens de OU (organisatorische eenheid) die u wilt.
  2. First name: typ de voornaam van de contactpersoon. Dit veld is optioneel.
  3. Initials: typ de initialen van de contactpersoon. Dit veld is optioneel.
  4. Last name: typ de achternaam van de contactpersoon. Dit veld is optioneel.
  5. Alias By default: de alias bestaat uit de voornaam, initialen en achternaam van de contactpersoon, gescheiden door liggende streepjes (_). U kunt dit veld wijzigen.
  6. External e-mail address: als u het externe e-mailadres wilt opgeven, voert u een van de volgende taken uit: u kunt als volgt een aangepast e-mailadres opgeven: klik op het pijltje naast Edit, klik op Custom Address en typ vervolgens in E-mailadres het e-mailadres.
 6. Bekijk op de pagina New Mail Contact het configuratieoverzicht, dat informatie bevat over de opties die u hebt geselecteerd voor de nieuwe e-mailcontactpersoon. Klik op Back als u wijzigingen wilt aanbrengen. Klik op New om de nieuwe e-mailcontactpersoon te maken.
 7. Op de pagina Completion ziet u in het overzicht of de contactpersoon is gemaakt. Het overzicht geeft ook de Exchange Management Shell-opdracht weer die is gebruikt om de nieuwe e-mailcontactpersoon te maken.
 8. Optioneel: om verwarring te voorkomen, kunt u het nieuw gemaakte contactobject verbergen via de Exchange Global Address List voor uw domein. Dit doet u als volgt:
  1. Schakel op het tabblad Exchange Advanced het selectievakje in naast Hide from Exchange address lists.
  2. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
 9. Klik op Finish om de taak te voltooien.
 10. Herhaal de stappen voor elke test-contactpersoon die u wilt toevoegen.

Doorsturen naar de e-mailcontactpersoon configureren:

 1. Start de Exchange Management Console.
 2. Vouw in de consolestructuur Recipient Configuration uit en klik vervolgens op Mailbox.
 3. Klik in het deelvenster met resultaten met de rechtermuisknop op het postvak waarvoor u het doorsturen van e-mail wilt configureren en klik vervolgens op Properties.
 4. Klik bij Properties, op het tabblad Mail Flow Settings, op Delivery Options, en daarna op Properties.
 5. Klik op het selectievakje Forward to. Dit activeert de knop Browse.
 6. Klik op Browse om het dialoogvenster Select Recipient te openen. Klik op OK.
 7. Als u inkomende berichten wilt afleveren in het postvak en ook op het geconfigureerde doorstuuradres, selecteert u het selectievakje Deliver message to both forwarding address and mailbox.
 8. Klik op OK om terug te keren naar Properties.
 9. Klik op OK.
 10. Herhaal de stappen voor het configureren van doorsturen naar Zoho voor elke testgebruiker die u hebt ingesteld.

Dubbele levering configureren in Google Apps

Als u momenteel Google Apps gebruikt als uw server, kunt u dubbele levering in Google Apps instellen om een kopie van alle inkomende berichten naar Zoho te sturen. Berichten doorsturen voor het gehele domein:

 1. Aanmelden bij het Google Apps-configuratiescherm voor uw domein.
 2. Klik op het tabblad Settings en selecteer vervolgens Email in de linkerkolom.
 3. Klik in het e-mailrouting-gedeelte op Add another destination.
 4. Voer zoho.com in het vakje Destination in.
 5. Geef aan op welke accounts de mailserver de routingregel toepast door een e-mailleveringsoptie te selecteren.
  • Als u alle berichten wilt doorsturen die de Google Apps-mailserver ontvangt, selecteert u Provisioned accounts, als u de gebruikersinstelling in Google Apps hier wilt dupliceren.
  • Selecteer 'Unknown Accounts' om de e-mails die zijn geadresseerd aan niet-bestaande e-mailadressen naar Zoho door te sturen.
 6. Zorg dat de optie ‘Send Bounce Notifications’ niet is ingeschakeld.
 7. Klik op Save changes.

Dubbele levering via Zoho Mail-server

U kunt ervoor kiezen de Zoho Mail-server te gebruiken als uw primaire server. In dit geval moeten de MX-vermeldingen wijzen naar Zoho. U kunt dubbele levering configureren op de Zoho Mail-server om een kopie van alle inkomende e-mails naar uw oude server te sturen. Hier vindt u instructies voor de configuratie.

Gesplitste levering via Zoho Mail-server

Zelfs in dit geval zal Zoho fungeren als de primaire server. De e-mailrouting vindt in dit geval op een iets andere manier plaats, vergeleken met het vorige scenario. De e-mailaccounts die bestaan in Zoho ontvangen de e-mail hier zelf. Wanneer e-mails zijn geadresseerd aan e-mailadressen die niet voorkomen in de bedrijfsinstellingen in Zoho, worden deze e-mails doorgestuurd naar de andere server. Hier vindt u instructies voor de configuratie.

Let op:

Wanneer u dubbele levering configureert in Google Apps of op Zoho-servers, moet u de inkomende gateway voor uw domein toevoegen aan de secundaire e-mailservers om soepele e-maillevering te garanderen. 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com