GDPR là gì?

Quy định Bảo mật Dữ liệu Chung (GDPR) là bộ quy định mới nhằm cấp cho cư dân tại Liên minh châu Âu toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. Nói một cách đơn giản, cư dân EU giờ đây sẽ có tiếng nói lớn hơn về những gì, cách thức, tại sao, ở đâu và khi nào dữ liệu cá nhân của họ được sử dụng, xử lý hoặc giải quyết. Mặc dù đây là luật của EU nhưng chúng tôi cam kết mở rộng thông lệ GDPR cho người dùng trên toàn thế giới.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Với tính năng xác thực hai yếu tố, nhật ký truy cập và hoạt động dựa trên vai trò, chúng tôi đảm bảo người dùng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết. 

Mô hình kinh doanh

Writer là một sản phẩm trong danh mục lớn, hơn 45 ứng dụng năng suất và kinh doanh của Zoho. Zoho đã là một công ty có lợi nhuận, tự cường, tư nhân trong hơn 20 năm; chúng tôi đã cung cấp các ứng dụng năng suất miễn phí (và không có quảng cáo) trong hơn một thập kỷ. Trong khi một số sản phẩm của chúng tôi là miễn phí, những sản phẩm khác được trả tiền. Sản phẩm trả phí trợ cấp cho các ứng dụng miễn phí của chúng tôi. Các ứng dụng miễn phí mang lại nhiều nhận thức hơn cho các ứng dụng và thương hiệu phải trả tiền của chúng tôi nói chung. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đơn giản như vậy. Không có chương trình ẩn nào ở đây để bán dữ liệu người dùng cho mục đích quảng cáo.

Nói một cách đơn giản:

Chúng tôi không sở hữu dữ liệu của bạn. Chính bạn mới sở hữu.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn

Chúng tôi không đọc ghi chú của bạn

Chúng tôi không bao giờ làm quảng cáo

Bảo mật dữ liệu

Theo Điều 25 của GDPR: "Bảo mật dữ liệu có chủ đích"

Tất cả tài liệu của bạn được lưu trữ an toàn trong cơ sở hạ tầng của Zoho với nhiều trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ và châu Âu. Đối với người dùng của chúng tôi ở khu vực châu Âu - dữ liệu tài khoản được tạo bằng zoho.eu chỉ nằm tại trung tâm dữ liệu EU của chúng tôi.

Quyền điều chỉnh

Theo Điều 16 của GDPR: "Quyền điều chỉnh”

Bạn có thể truy cập và thay đổi thiết lập tài khoản bất cứ lúc nào để cập nhật và hoàn thành thông tin tài khoản của bạn. Đồng thời liên hệ với chúng tôi qua support@zohowriter.com để truy cập, điều chỉnh, sửa đổi hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn.

Mã hóa dữ liệu

Theo Điều 32 của GDPR: "Dữ liệu cụ thể của khách hàng được mã hóa trên các thiết bị lưu trữ "

Dữ liệu của bạn được mã hóa khi chuyển và lưu trên các thiết bị lưu trữ. Máy chủ luôn lưu trữ khóa mã hóa và dữ liệu người dùng ở định dạng được mã hóa. Writer được bảo mật bằng mã hóa TLS 1.2256-bit AES. Trong trường hợp vi phạm hoặc rò rỉ dữ liệu, mã hóa từ đầu đến cuối sẽ giúp bạn ẩn danh.

Quyền truy cập

Theo Điều 15 của GDPR: "Quyền truy cập" 

Quyền truy cập cho phép các cá nhân nhận thức và xác minh tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi. Nhật ký hoạt động có thể được theo dõi khi một tài liệu được chia sẻ, sửa đổi, xuất hoặc truy cập.

Quyền xóa

Theo Điều 17 của GDPR: "Người dùng có toàn quyền kiểm soát những gì họ tải lên, sửa đổi và xóa khỏi hệ sinh thái của chúng tôi"

Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu đã tạo, tải lên và chỉnh sửa bên trong Writer khi chúng không còn phù hợp.  

Tính năng bổ sung

Chúng tôi cũng đã thêm một số tính năng bổ sung để giúp bạn trải nghiệm Writer an toàn hơn nữa:

Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu

Writer giúp cho việc chia sẻ tài liệu an toàn hơn bằng cách thêm bảo vệ bằng mật khẩu vào tính năng chia sẻ liên kết. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì các liên kết tài liệu được chia sẻ mà không bảo vệ bằng mật khẩu có thể dễ dàng được truy cập bởi bất kỳ ai có được liên kết.

Tải về được bảo vệ bằng mật khẩu 

Bạn có thể cho phép tải về tập tin và bảo vệ chúng không bị công khai bằng tính năng bảo vệ bằng mật khẩu

Bảo mật dữ liệu

Người dùng và quản trị viên được phép quyết định ai có thể truy cập nội dung và trong bao lâu. 

Quyền truy cập có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào ngay cả sau khi tài liệu được chia sẻ. Quyền truy cập dữ liệu cá nhân được cấp dựa trên vai trò người dùng.  

Bạn cũng có thể thiết lập ngày hết hạn cho các tài liệu được chia sẻ qua liên kết để không ai có thể truy cập chúng sau ngày hết hạn.

Các ứng dụng cho thiết bị di động và máy tính để bàn của Writer sẽ không để lại mọi “tập tin đơn lẻ” sau khi gỡ bỏ chúng.

Tất cả tập tin được tạo bởi ứng dụng cho thiết bị di động và máy tính để bàn cũng như các tài liệu được tải về để chỉnh sửa ngoại tuyến cũng sẽ bị xóa khi gỡ cài đặt.

 

Tìm hiểu thêm về việc sẵn sàng tuân thủ GDPR của Zoho.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.