Nơi mọi người ở trên cùng một trang 

Tham gia thảo luận theo ngữ cảnh trong một tài liệu, thay vì hút tín hiệu trong các chủ đề email và nhóm chat. Với Writer, việc đảm bảo toàn bộ nhóm của bạn ở trên cùng một trang sẽ dễ dàng hơn.

Bắt đầu viết

Một nơi cho tất cả mọi thứ.
Mọi thứ ở vị trí của nó.

Writer tổ chức các đề xuất và chỉnh sửa rất tốt, và sẽ nhanh chóng trở thành công cụ tiếp theo cho nhóm của bạn để cùng hợp tác viết và chỉnh sửa.

Không ai biết tất cả. Mọi người đều biết điều gì đó.

Kiểm soát ai có thể xem những gì và những gì họ có thể thay đổi. Thiết lập quyền riêng tư của Writer giữ bí mật và kiểm soát hoạt động đồng tác giả .

Đặt vào vị trí. Nói chuyện. 

Nhanh chóng xác định vị trí cộng tác viên của bạn trong tài liệu và bắt đầu trò chuyện từ bên trong Writer.

Lợi thế của Zoho

Writer chỉ là một trong 40 ứng dụng trong hệ sinh thái Zoho đang phát triển không ngừng. Mỗi ứng dụng được thiết kế để giúp bạn điều hành toàn bộ doanh nghiệp của mình trên đám mây. Với sự tích hợp chặt chẽ này, bạn có thể nhanh chóng làm việc cùng nhau trên các tài liệu trong Zoho Projects để tạo kho kiến thức cho nhóm của bạn trên Zoho Connect.

Bắt đầu viết

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •