Nơi mọi người ở trên cùng một trang

Tham gia thảo luận với đầy đủ ngữ cảnh trong một tài liệu, thay vì hút tín hiệu trong các chuỗi email và nhóm chat. Với Writer, việc đảm bảo toàn bộ nhóm của bạn ở trên cùng một trang sẽ dễ dàng hơn.

Bắt đầu viết

Một nơi cho tất cả mọi thứ.
Mọi thứ ở vị trí của nó.

Writer tổ chức các đề xuất và bản chỉnh sửa rất tốt, do đó sẽ nhanh chóng trở thành công cụ ưa thích cho nhóm của bạn cùng hợp tác viết và chỉnh sửa.

Không ai biết tất cả. Mọi người đều biết điều gì đó.

Kiểm soát ai có thể xem những gì và những gì họ có thể thay đổi. Các chế độ thiết lập quyền riêng tư của Writer đảm bảo giữ bí mật và kiểm soát hoạt động đồng tác giả.

Đặt vào vị trí. Nói chuyện.

Nhanh chóng xác định vị trí cộng tác viên của bạn trong tài liệu và bắt đầu trò chuyện từ bên trong Writer.

"As a writer and editor, I have used many word processing apps. Zoho Writer is by far my favourite of them all. I work predominantly with authors on their full-length books. It is so easy to import their entire book.The ability to view comments as resolved or unresolved, and view with changes tracked or changes accepted makes it so easy to switch from a current view to one that is needed most at the time."

Rusti L Lehay

Word Quest Editor and Writer

Rusti L

Lợi thế của Zoho

Writer chỉ là một trong 40 ứng dụng trong hệ sinh thái Zoho đang phát triển không ngừng. Mỗi ứng dụng được thiết kế để giúp bạn điều hành toàn bộ doanh nghiệp của mình trên đám mây. Với sự tích hợp chặt chẽ này, bạn có thể nhanh chóng làm việc cùng nhau trên các tài liệu trong Zoho Projects để tạo kho kiến thức cho nhóm của bạn trên Zoho Connect.

Bắt đầu viết

Lợi thế của Zoho