Các tính năng gói Enterprise độc quyền

Zoho Workplace đi kèm với giải pháp email doanh nghiệp và vô số tính năng được phân bổ trên chín ứng dụng. Gói Zoho Workplace Professional bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp giúp tối ưu hóa cách bạn điều hành doanh nghiệp. Những tính năng này được thiết kế để tập trung giải quyết các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp quy mô từ trung bình đến lớn.

S MIME

S/MIME

Đảm bảo an ninh hàng đầu cho việc trao đổi thông tin qua email của tổ chức bạn. S/MIME cung cấp xác thực và quyền riêng tư cho email của bạn bằng cách tự mã hóa tin nhắn. Sử dụng chữ ký số và các dịch vụ mã hóa trong S/MIME để bảo vệ email của bạn không bị rò rỉ dữ liệu, lừa đảo, giả mạo email và các cuộc tấn công email khác.

Lưu giữ email và eDiscovery

Lưu giữ email của công ty bạn với giải pháp lưu trữ của Zoho Mail. Email được lưu trữ, giữ lại và lập chỉ mục để sử dụng trong tương lai. Thiết lập chính sách lưu trữ phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn và nhanh chóng truy xuất thông tin lưu trữ thông qua eDiscovery. Bạn cũng có thể tạo và quản lý điều tra cho các email cụ thể và tạo báo cáo kiểm tra về hoạt động của người dùng.

Lưu trữ và e-discovery
Tập tin đính kèm lớn

Tập tin đính kèm lớn

Không còn băn khoăn về giới hạn kích thước tập tin đính kèm. Tính năng “Tập tin đính kèm lớn” của Zoho Mail cho phép bạn tải lên tập tin đính kèm lên tới 1 GB. Tập tin sẽ được tự động tải lên đám mây và liên kết được đính kèm trong email của bạn. Thiết lập quyền cho tập tin đính kèm bằng cách đặt liên kết ở chế độ công khai hoặc riêng tư.

Đặt trước tài nguyên

Không bao giờ lo lắng về việc đặt chỗ trùng và thiếu phòng hội nghị. Đặt trước tài nguyên cho phép người dùng chọn phòng họ cần khi có nhu cầu dựa trên cơ sở đơn giản là “còn trống” hoặc “có người dùng”. Với Zoho Calendar, việc đặt phòng, tạo sự kiện và gửi lời mời đều có thể được thực hiện từ một nơi.

Đặt trước tài nguyên

Hưởng lợi từ các tính năng này

GÓI PROFESSIONAL!