Biểu giá đơn giản. Không ngạc nhiên.

USDINR
 

GÓI PREMIUM/Nhân viên tạm thời/Tháng

Dùng thử miễn phí ngayBẮT ĐẦU

 • Giá cơ bản bắt đầu với 50 nhân viên tạm thời
 • Nhà tuyển dụng không giới hạn
 • Công việc không giới hạn
 • Bản dùng thử miễn phí 14 ngày với nhân viên tạm thời không giới hạn
 • Tạo hóa đơn tích hợp  
 • Ứng dụng iOS và Android cho nhân viên tạm thời
 • Cổng nhân viên tạm thời tương tác
 • Kênh tương tác nhân viên tạm thời
 • Và hơn thế nữa..

 

 

Hơn 50 nhân viên tạm thời? Giá của chúng tôi giảm khi đội ngũ của bạn tăng. Tính giá cho bạn

Add-On

Số lượng nhân viên tạm thờiBiểu giá (/mỗi nhân viên tạm thời)
51 đến 500
hơn 500
 
 

Công cụ tính giá

Có bao nhiêu nhân viên tạm thời trong đội ngũ của bạn?

 

Biểu giá của bạn

$200

tổng cộng/tháng

$2

giá trung bình mỗi nhân viên tạm thời

51 đến 500 nhân viên tạm thời: + /nhân viên tạm thời,
hơn 500 nhân viên tạm thời: + /nhân viên tạm thời

Đăng ký

Gói miễn phí mãi mãi

 • Năm nhân viên tạm thời
 • Hai công việc hoạt động
 • Xếp lịch nhân viên tạm thời
 • Quản lý bảng chấm công