Chào tạm biệt thao tác tìm kiếm thủ công

Tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của Zoho Workerly tự động tìm danh sách nhân viên tạm thời phù hợp cho công việc dựa trên tìm kiếm theo tiêu chí, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhân viên tạm thời phù hợp cho khách hàng. Sau khi tìm thấy, bạn có thể đặt nhân viên tạm thời nhanh hơn bằng cách giao tiếp tốt hơn với cả nhân viên tạm thời và khách hàng thông qua kênh giao tiếp hiệu quả.

 •  

  Yêu cầu công việc từ khách hàng

  Đánh giá phạm vi công việc của khách hàng để phân công đúng nhân viên tạm thời có kỹ năng phù hợp. Mọi thứ khác sẽ vào đúng vị trí.

 •  

  Phân công nhân viên

  Xếp lịch hoặc xếp lại lịch công việc một cách nhanh chóng bằng cách tạo danh sách nhân viên tạm thời phù hợp với Tiêu chí tìm kiếm.

 •  

  Theo dõi bảng chấm công

  Tự động tính toán giờ làm việc được nhập bởi nhân viên tạm thời tại vị trí khách hàng.

 •  

  Gửi hóa đơn cho khách hàng

  Ghi lại số giờ mà nhân viên tạm thời nhập vào theo dự án và sau đó gửi hóa đơn cho khách hàng để phê duyệt.

Tại sao lại là Zoho Workerly

Trao quyền cho lực lượng lao động tạm thời và xây dựng mạng lưới vô số khách hàng hài lòng.

 • Nhân viên tạm thời vui vẻ trong dài hạn

  Trao quyền cho nhân viên tạm thời bằng cách thu thập sự đồng ý từ họ khi giao việc. Nhân viên tạm thời có thể chấp nhận hoặc từ chối công việc trong cổng nhân viên tạm thời hoặc thông qua liên kết được chia sẻ qua email hoặc SMS.

 • Quản lý bảng chấm công không cần giấy tờ

  Xây dựng bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng khi bạn cần. Loại bỏ bảo trì hồ sơ thủ công bằng cách chuyển sang bảng chấm công điện tử và duy trì cơ sở dữ liệu có tổ chức về tất cả nhân viên tạm thời và giờ làm việc của họ. Tự động tính giờ làm việc của nhân viên tạm thời tại vị trí khách hàng.

 • Không còn hóa đơn chờ xử lý

  Tạo hóa đơn khi hoàn thành công việc sẽ đảm bảo thanh toán kịp thời cho nhân viên tạm thời và đồng thời hoàn thành công việc nhanh hơn. Với việc tích hợp Zoho Books dựng sẵn của Zoho Workerly, chỉ cần nhập chi tiết khách hàng và chọn công việc tương ứng. Chỉ bấy nhiêu thôi!

Trao quyền cho nhân viên tạm thời bằng cách thu thập sự đồng ý từ họ khi giao việc. Nhân viên tạm thời có thể chấp nhận hoặc từ chối công việc trong cổng nhân viên tạm thời hoặc thông qua liên kết được chia sẻ qua email hoặc SMS.

Xây dựng bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng khi bạn cần. Loại bỏ bảo trì hồ sơ thủ công bằng cách chuyển sang bảng chấm công điện tử và duy trì cơ sở dữ liệu có tổ chức về tất cả nhân viên tạm thời và giờ làm việc của họ. Tự động tính giờ làm việc của nhân viên tạm thời tại vị trí khách hàng.

Tạo hóa đơn khi hoàn thành công việc sẽ đảm bảo thanh toán kịp thời cho nhân viên tạm thời và đồng thời hoàn thành công việc nhanh hơn. Với việc tích hợp Zoho Books dựng sẵn của Zoho Workerly, chỉ cần nhập chi tiết khách hàng và chọn công việc tương ứng. Chỉ bấy nhiêu thôi!

Tích hợp liền mạch cho công tác tuyển dụng

Hệ thống theo dõi ứng viên của Zoho Recruit tích hợp liền mạch với một số ứng dụng của Zoho và bên thứ ba.

Tìm hiểu thêm

crmAnalyticsFacebookTwitterOutlookLinkidin

Tuyển dụng di động

Không thích bị giới hạn trong phòng hội nghị? Đưa các cuộc phỏng vấn của bạn ra ngoài.

Giải pháp vĩnh viễn cho nhân sự tạm thời

Quản lý hệ thống nhân sự của bạn bằng quy trình tuyển dụng mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh. Cung cấp nhân sự tốt hơn trong thời gian ngắn hơn với sự trợ giúp của giải pháp đám mây hiểu được nhu cầu của khách hàng.

đăng ký miễn phí