WORKDRIVE + ZAPIER

WORKDRIVE + ZAPIER

Kết nối WorkDrive với hơn 1.300 ứng dụng web để giúp đội ngũ của bạn dẫn đầu cuộc chơi. Tạo workflow tùy chỉnh để hợp lý hóa thông tin trên tất cả các ứng dụng kinh doanh.

Kết nối Zapier với WorkDrive

character

Thiết lập tính năng tự động tiết kiệm thời gian

Tích hợp WorkDrive với các dịch vụ yêu thích và tự động hóa nhiệm vụ lặp đi lặp lại bằng Zaps. Bạn có thể tạo workflow để chuyển dữ liệu từ các ứng dụng khác sang WorkDrive và ngược lại mà không cần viết dòng mã nào.

character
character
character

Tập trung dữ liệu kinh doanh

Không còn những rắc rối khi di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng nữa vì giờ đây các tập tin sẽ được tự động đồng bộ hóa từ các ứng dụng khác nhau vào tài khoản WorkDrive.

Tự động tải lên tập tin

character

Luôn được cập nhật mọi thứ

Thiết lập cảnh báo và thông báo tức thì cho các hoạt động của nhóm trong WorkDrive.

Nhận thông báo từ đội nhóm

character

Làm được nhiều việc hơn với WorkDrive, Zapier và các workflow nhiều bước

Thiết kế workflow để nhanh chóng hoàn thành một loạt các nhiệm vụ và giảm bớt sự bận rộn.

Hợp lý hóa quy trình

character

Dùng thử công cụ Zaps tạo sẵn của chúng tôi tại đây

Tự động hóa công việc với vài cú nhấp chuột

Kết nối Zapier với WorkDrive