Một thư viện nội dung ảo cho tất cả các nhu cầu đào tạo.

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay
tác giả Một thư viện nội dung ảo cho tất cả các nhu cầu đào tạo Một thư viện nội dung ảo cho tất cả các nhu cầu đào tạo

Người đào tạo phải kết hợp các phương thức thực hiện khác nhau để tiến hành một buổi đào tạo hiệu quả. Zoho WorkDrive cung cấp một nền tảng an toàn và hợp tác để tạo và quản lý tất cả nội dung đào tạo của bạn.

Kết hợp kênh giao hàng

Thiết lập thư viện kỹ thuật số của bạn.

Tạo một kho lưu trữ trung tâm cho tất cả nội dung đào tạo của bạn, từ tài liệu khóa học, video và bản trình bày đến hóa đơn và còn hơn thế nữa.

Tải lên hàng loạt.

Sắp xếp và hợp nhất tất cả các tài nguyên đào tạo vào các thư mục và tải lên WorkDrive trong một lần. Với tính năng đồng bộ hóa chéo thiết bị, nội dung vẫn được cập nhật trên các nền tảng và bạn có thể truy cập bất cứ khi nào cần.

Quản lý nhiều định dạng tập tin.

WorkDrive hỗ trợ hơn 220 định dạng tập tin. Với bản xem trước nâng cao, nhanh chóng xem bất kỳ tập tin nào hoặc phát video chất lượng cao mà không phải tải xuống.

Phổi hợp để nâng cao đào tạo.

WorkDrive cung cấp không gian làm việc chung cho người đào tạo để xây dựng thư viện khóa học mạnh mẽ và an toàn. Với bộ công cụ tích hợp dùng cho văn phòng, nhóm của bạn có thể trao đổi ý tưởng và tạo chương trình giảng dạy hấp dẫn cho các buổi đào tạo.

Duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn.

Thêm người đào tạo và gán quyền ở cả cấp tổ chức và nhóm. Cung cấp cho họ quyền truy cập có liên quan, dựa trên những gì bạn muốn họ làm.

Bảo vệ tài liệu đào tạo của bạn.

Theo dõi chặt chẽ mỗi tập tin của khóa học. Quản trị viên nhóm sẽ lưu giữ tất cả tài liệu bị xóa ở cấp Thư mục nhóm, nên bạn luôn có thể truy xuất tập tin đã vô tình bị xóa.

Chuyển quyền sở hữu bất cứ lúc nào.

Đừng lo lắng nếu một người huấn luyện rời khỏi tổ chức của bạn. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập và chuyển các tập tin của họ cho một thành viên khác. Theo cách này, tất cả nội dung đào tạo của bạn vẫn còn nguyên.

Quản lý hoạt động nhóm.

Theo dõi số liệu thống kê truy cập, sử dụng tập tin và còn nhiều hơn nữa. Có một cái nhìn tổng quan về tất cả mọi thứ trong nhóm của bạn. Quản lý tập tin của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất, từ thông tin lưu trữ dành riêng cho thư mục đến báo cáo hoạt động chi tiết.

Chia sẻ kiến thức xuyên biên giới.

Mở cửa học tập cho mọi người. Chia sẻ tập tin cả nội bộ trong tổ chức của bạn và bên ngoài với những người được đào tạo từ xa.

Chia sẻ tài liệu dễ dàng.

Gửi thông tin trong toàn tổ chức với Thư mục nhóm công khai. Thêm tài liệu vào Thư mục công khai và để cho mọi thành viên trong tổ chức có thể truy cập.

Tùy chỉnh quyền liên kết.

Chia sẻ tài liệu với những người tham gia ở bên ngoài dưới dạng liên kết vào cuối buổi làm việc. Thiết lập mật khẩu, bật hoặc tắt tính năng tải xuống và tạo URL tùy chỉnh có liên quan đến buổi làm việc của bạn.

Theo dõi nội dung nào thể hiện tốt nhất.

Chia sẻ giáo trình khóa học với các phân khúc người tham gia khác nhau và đo lường phản ứng của họ. Tạo và gửi nhiều liên kết của cùng một tài liệu và nhận phân tích về số lượt xem và lượt tải xuống của mỗi phân khúc.

Một giải pháp quản lý tập tin cho người đào tạo hiện đại.

So sánh các gói