Dành cho các nhóm thúc đẩy sự đổi mới

Zoho WorkDrive cho phép làm việc trong không gian chung để kết hợp chuyên môn của các bạn, sắp xếp hợp lý luồng thông tin và tạo ra các sản phẩm đột phá nhanh hơn.

Đăng ký ngay

Dành cho các nhóm thúc đẩy sự đổi mới Dành cho các nhóm thúc đẩy sự đổi mới
Dành cho các nhóm thúc đẩy sự đổi mới
Dành cho các nhóm thúc đẩy sự đổi mới

Một không gian chung để tăng tốc độ đổi mới

Giá trị của một ý tưởng nằm ở sự mới mẻ của ý tưởng đó. Biến ý tưởng thành sản phẩm nhanh hơn và là người đầu tiên đưa sản phẩm ra mắt, bằng cách phối hợp với nhóm của bạn trong Thư mục nhóm.

Hãy để ý tưởng được phát triển

Thảo luận về các sản phẩm của dự án với nhóm để đảm bảo rằng mọi người đều cùng hiểu vấn đề và suy nghĩ trong không gian chung để tạo ra các ý tưởng khả thi.

Khuyến khích nhóm tham gia đúng lúc

Tập trung vào công việc của bạn mà không phải lo lắng về việc mọi người nhìn thấy trước khi bạn sẵn sàng cho các đề xuất. Với tính năng dự thảo, khuyến khích nhóm tham gia ngay khi ý tưởng triệu đô của bạn hình thành.

Tập trung vào nghiên cứu, không phải tìm kiếm tập tin

Sắp xếp tập tin nhóm vào thư mục và thư mục con và phân loại theo dự án, tác giả hoặc loại tập tin. Tìm bản phác thảo khái niệm và thiết kế dễ dàng với tùy chọn tìm kiếm nâng cao của chúng tôi.

Một không gian chung để tăng tốc độ đổi mới

Đưa nhóm đi đúng hướng

Mỗi ý tưởng mới cần đánh bóng một chút để biến thành hiện tượng. Xem lại dự án từ lúc hình thành đến khi thực hiện để nhóm của bạn liên tục thể hiện tốt nhất.

Phản hồi với ngữ cảnh

Xem xét đề xuất của nhóm và kiểm tra xem nghiên cứu của họ có tuân theo các nguyên tắc đã thiết lập hay không. Thêm ý kiến vào tài liệu khi bạn muốn cung cấp đề xuất hoặc phản hồi.

Xem lại các giai đoạn trước của nghiên cứu

Nếu bạn có thể quay lại từng giai đoạn công việc mà không lưu nhiều bản sao sẽ rất hay phải không? Giờ thì bạn có thể làm điều đó. Truy cập hoặc hoàn nguyên các phiên bản trước của tập tin nhóm và thậm chí là so sánh các phiên bản.

Đưa nhóm đi đúng hướng

Ghi lại những khoảnh khắc tìm ra sự thật

Ghi lại những ý tưởng mới hoặc đóng góp cho các dự án đang diễn ra khi di chuyển với ứng dụng dành cho thiết bị di động Zoho WorkDrive trên Android và iOS.

Tiếp tục thực hiện nghiên cứu

Tiếp tục thực hiện nghiên cứu

Đảm bảo nhóm của bạn có tất cả thông tin cần thiết để tiếp tục dự án sau khi một thành viên rời khỏi bằng cách chuyển quyền sở hữu các tập tin công việc trong thư mục cá nhân của họ.

Không bao giờ làm mất kết quả của bạn

Nghiên cứu tình cờ bị xóa? Không sao cả! Bạn có thể truy xuất nhiều tập tin bị bất kỳ thành viên nào trong nhóm xóa ở vị trí quản trị viên nhóm.

Không bao giờ làm mất kết quả của bạn
Phối hợp để xây dựng các sản phẩm đổi mới nhanh hơn

Phối hợp để xây dựng các sản phẩm đổi mới nhanh hơn

Đăng ký ngay

Phối hợp để xây dựng các sản phẩm đổi mới nhanh hơn