Sắp xếp hợp lý hoạt động của văn phòng hỗ trợ để tối đa hóa lợi nhuận.

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay

Xem video

tác giảSắp xếp hợp lý hoạt động của văn phòng hỗ trợ để tối đa hóa lợi nhuận

Số hóa đã sắp xếp hợp lý và đơn giản hóa nhiều quy trình sản xuất khác nhau. Với Zoho WorkDrive, các nhà sản xuất ở mọi quy mô đều có thể xây dựng một kho lưu trữ trung tâm để tăng cường tính toàn vẹn thông tin với chi phí vận hành giảm.

Kết hợp kênh giao hàng

Giữ sạch các tập tin của bạn

Với Zoho WorkDrive (tuân thủ ISO 27001 và SOC-2), việc tạo, sắp xếp và quản lý tất cả các tài nguyên của bạn đều hiệu quả. Loại bỏ tất cả bản sao và thông tin lỗi thời khỏi hệ thống của bạn.

Giảm chi phí

Giải phóng không gian văn phòng của bạn để sử dụng hiệu quả hơn so với việc lưu trữ giấy tờ. Từ hướng dẫn sử dụng chất lượng, SOP, đến hợp đồng và đơn đặt hàng, quản lý tất cả các tập tin của bạn theo cách hiệu quả nhất với Zoho WorkDrive. Bắt đầu với dung lượng lưu trữ cho nhóm là 1 TB và mở rộng khi nhóm của bạn phát triển.

Giảm sự lộn xộn

Sắp xếp tài liệu trong các thư mục và thư mục con trong Thư mục nhóm của bạn. Tìm kiếm tài liệu bằng tên tập tin, vị trí hoặc loại tập tin.

Giảm tỷ lệ lỗi

Một dây chuyền sản xuất có SOP lỗi thời có thể dẫn đến thảm họa. Tránh không khớp thông tin bằng cách thêm SOP đã được phê duyệt vào Thư mục nhóm. Điều này sẽ đảm bảo các tập tin khả dụng cho tất cả mọi người. Những thay đổi được thực hiện đối với tài liệu này sẽ xuất hiện ngay lập tức, loại bỏ tình trạng lỗi dữ liệu.

Tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa các bộ phận

WorkDrive cung cấp một nền tảng nơi nhân viên trong các phòng ban có thể truy cập và làm việc với dữ liệu thời gian thực. Từ ý tưởng đến sản xuất, các nhóm có thể tham gia với nhau ở mọi giai đoạn và sản xuất sản phẩm hiệu quả hơn.

Tạo điều kiện cho luồng thông tin

Tạo Thư mục nhóm riêng cho các tập tin thiết kế, hướng dẫn quy trình và các tài liệu kỹ thuật khác để chia sẻ với người dùng bị hạn chế. Đối với các tài liệu công khai như chính sách nhân sự và hướng dẫn an toàn, chỉ cần thêm các tài liệu này vào Thư mục nhóm công khai để cấp quyền truy cập cho mọi nhân viên trong tổ chức.

Cung cấp quyền truy cập mức chi tiết

Cung cấp cho đội ngũ sản xuất các tài nguyên họ cần. Với WorkDrive, cấp cho đội ngũ sản xuất quyền truy cập vào tập tin thiết kế mà không cấp cho họ quyền truy cập vào thư mục chính.

Làm việc với các bên liên quan bên ngoài

Phối hợp với người bán, nhà cung cấp và đối tác bên ngoài mà vẫn kiểm soát hoàn toàn các tập tin của bạn. Chia sẻ tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo quyền truy cập hạn chế vào các tài nguyên quan trọng.

Giám sát và điều chỉnh các tập tin nhóm

Quản trị viên có thể có được một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về tất cả các tập tin và thông tin lưu trữ từ một trang chỉ số duy nhất. Từ các hành động đã thực hiện, đến các tài liệu bị xóa, duy trì một bản ghi về mọi hoạt động trong tổ chức của bạn.

Giám sát và điều chỉnh các tập tin nhóm

Quản lý báo cáo hoạt động và biên bản kiểm tra

Tạo báo cáo chi tiết về từng hoạt động do từng thành viên trong nhóm thực hiện. Xem số lượng tải lên, chỉnh sửa, tải xuống và xem trước tập tin ở cấp độ nhóm và Thư mục nhóm.

Hạn chế chia sẻ ra bên ngoài

Thiết kế bị rò rỉ trước khi ra mắt có thể gây thiệt hại cho một tổ chức. Với WorkDrive, bạn có thể quyết định xem có cho phép nhân viên chia sẻ tập tin ra bên ngoài nhóm hay không. Bạn có thể thiết lập giới hạn ở cả cấp độ nhóm và tổ chức.

Chi phí thấp hơn và tăng hiệu quả với Zoho WorkDrive.

So sánh các gói