Cơ sở dữ liệu kỹ thuật số tập trung cho các công ty CNTT

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay

Xem video

tác giả tác giả

Cùng với sự tiến bộ công nghệ trên toàn thế giới, nhu cầu của ngành CNTT cũng đang thay đổi. Với Zoho WorkDrive, quản trị viên CNTT có thể quản lý hoạt động kinh doanh liên tục một cách hiệu quả, tăng nguồn lực và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Kết hợp kênh giao hàng

Tạo kho lưu trữ trung tâm cho tất cả bản ghi tài sản kỹ thuật số của bạn

Lưu trữ nhiều định dạng

Tại sao phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để mở hoặc xem trước các tập tin có định dạng khác nhau? WorkDrive hỗ trợ hơn 220 loại tập tin để truy cập hiệu quả vào các ghi chú phát hành, video đào tạo, tài liệu mã nguồn, tài liệu và bài thuyết trình về kiến trúc phần mềm, v.v.

Tìm tập tin nhanh

Với chức năng tìm kiếm nội dung đầy đủ nâng cao, bạn có thể định vị tài liệu mã nguồn nhanh hơn mà không cần phải duyệt qua tất cả các thư mục. Sử dụng bộ lọc vị trí và bộ lọc loại tập tin để thu hẹp kết quả tìm kiếm hơn nữa.

Dễ dàng chia sẻ tập tin

Sự hợp tác tích cực với các đối tác nội bộ và bên ngoài của công ty có thể giúp phát triển nhanh chóng các sản phẩm phần mềm sáng tạo và linh hoạt.

Truy cập dữ liệu nội bộ

Tập hợp toàn bộ dữ liệu của bạn, bao gồm tài liệu kỹ thuật số trong Thư mục nhóm, cung cấp cho nhóm của bạn cái nhìn toàn diện về tất cả các dự án ở một nơi duy nhất.

Chia sẻ dữ liệu với cộng tác viên bên ngoài

Bạn đang thu thập ý tưởng cho sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới và cần chia sẻ tập tin hoặc thư mục bí mật với các nhóm bên ngoài? Đảm bảo toàn quyền kiểm soát và bảo mật đối với dữ liệu của bạn bằng cách chia sẻ dữ liệu bằng liên kết truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu của WorkDrive.

Đưa an ninh mạng lên tầm cao mới

Với sự tăng lên của các cơ sở dữ liệu khách hàng, việc truyền dữ liệu xuyên biên giới và bộ luật và quy định phức tạp, sự an toàn và bảo mật của dữ liệu khách hàng là những ưu tiên hàng đầu của các công ty CNTT.

Đưa an ninh mạng lên tầm cao mới

Cấp độ truy cập

Các báo cáo cho biết 30% vi phạm dữ liệu trong các công ty CNTT là do hành động của nhân viên, dù vô tình hay cố ý. Sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập theo cấp độ chi tiết của WorkDrive để cung cấp vai trò phù hợp cho từng thành viên của Thư mục nhóm dựa trên chức năng của họ.

Dòng thời gian hoạt động

Nhận báo cáo business intelligence về dữ liệu và hoạt động của thành viên công ty cho phép bạn cắt giảm chi phí, đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn hơn và thậm chí tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn.

Công cụ cộng tác trên tài liệu an toàn dành cho các chuyên gia công nghệ thông tin

So sánh các gói