Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên

Zoho WorkDrive cho phép các bạn làm việc như một tập thể thống nhất để cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên. Tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của nhân viên thay vì các công việc thường lệ như tổ chức và quản lý tập tin.

Đăng ký ngay

Xem video

Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên
Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên
Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên
Dành cho các nhóm muốn thay đổi trải nghiệm của nhân viên

Ghi lại quy trình tuyển dụng của bạn

Chọn ứng viên phù hợp cho tổ chức của bạn bằng cách phối hợp với các lãnh đạo phòng ban. Lưu trữ và sắp xếp hồ sơ của ứng viên và tìm thấy các hồ sơ này một cách nhanh chóng khi cần thiết. Lưu giữ tất cả các cuộc thảo luận trong quá trình tuyển dụng ở một nơi để tham khảo trong tương lai.

Ra quyết định hợp tác

Đưa các thảo luận trong quá trình tuyển dụng của bạn đến không gian chung để các trưởng bộ phận và nhóm nhân sự có thể đi đến thống nhất. Thảo luận về sự phù hợp của ứng viên trong tổ chức bằng cách yêu cầu các thành viên trong nhóm chia sẻ quan điểm của họ thông qua phần nhận xét.

Tìm hồ sơ của ứng viên ngay lập tức

Sắp xếp hồ sơ của ứng viên của bạn trong các thư mục dựa trên hồ sơ hoặc kinh nghiệm của họ. Tìm các tập tin mà bạn cần ngay lập tức, bằng cách sử dụng tùy chọn tìm kiếm hoặc sắp xếp dựa trên loại tệp.

Điều chỉnh gói lợi ích phù hợp

Làm việc với các trưởng bộ phận trong thư mục nhóm chung để phác thảo cấu trúc lương thưởng phù hợp với tình trạng tài chính của công ty. Chia sẻ các chính sách bảo hiểm ra bên ngoài với các nhà cung cấp, đàm phán và nhận được ưu đãi tốt nhất cho nhân viên của bạn.

Ghi lại quy trình tuyển dụng của bạn
Nhập môn nhân viên mới một cách suôn sẻ

Nhập môn nhân viên mới một cách suôn sẻ

Giúp nhân viên bắt đầu với các quy trình và thủ tục tổ chức. Cung cấp tất cả cho nhân viên ở một nơi trung tâm nơi họ có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các tập tin cần thiết.

Tập trung vào con người, không phải giấy tờ

Tạo một kho lưu trữ để chia sẻ kiến thức. Lưu trữ tất cả các tài liệu đào tạo của bạn, hướng dẫn báo cáo, chính sách và còn nhiều hơn nữa ở một nơi trên điện toán đám mây. Tiếp cận mọi người cùng một lúc trong khi chia sẻ thông tin cập nhật hoặc thông báo.

Đẩy nhanh quá trình phê duyệt

Cung cấp cho nhân viên của bạn mọi thứ họ cần để bắt đầu công việc. Tránh phiền phức khi gửi qua lại một loạt email để nhận phê duyệt cho tài nguyên. Trình xử lý văn bản của chúng tôi đi kèm với khả năng thực hiện chữ ký số để nhân viên có thể chỉ cần ký tài liệu mà không cần phải in ra.

Sắp xếp hợp lý quy trình đào tạo và phát triển

Xây dựng một quy trình có cấu trúc để đào tạo nhân viên. Tạo một danh sách các tài liệu tham khảo và đào tạo về các lĩnh vực khác nhau mà nhân viên của bạn có thể quan tâm.

Không cần giấy tờ với đào tạo ảo

Đào tạo tại chỗ không phải lúc nào cũng có nghĩa là phân phát một bộ tài liệu để tham khảo. Giảm giấy tờ và tự động cung cấp các tập tin kỹ thuật số cho tất cả những người mới đến.

Theo dõi tiến độ học tập

Đánh giá sự tiến bộ của nhân viên ở các tài liệu đào tạo đã cung cấp. Nhận toàn bộ số liệu thống kê truy cập tập tin và phân tích những chủ đề nào mà nhân viên nhận được hay nhất. Lên lịch trình đào tạo trong tương lai của bạn dựa trên sở thích của họ.

Sắp xếp hợp lý quy trình đào tạo và phát triển
Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật

Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật

Phát hiện các tài liệu không phù hợp với sự tuân thủ pháp luật của tổ chức. Ví dụ: tìm và cập nhật tất cả các tập tin trong nhóm chưa cập nhật tên thương hiệu mới nhất của bạn hoặc các tập tin không phù hợp với thỏa thuận không cạnh tranh.

Phối hợp với nhau để xây dựng đội ngũ mơ ước của bạn

Phối hợp với nhau để xây dựng đội ngũ mơ ước của bạn

Đăng ký ngay

Phối hợp với nhau để xây dựng đội ngũ mơ ước của bạn