Hệ thống quản lý tập tin tuân thủ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Cải thiện hiệu quả hoạt động với Zoho WorkDrive.

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay

Xem video

tác giả tablet mediplus dna chakra

Tăng cường kiểm soát thông tin để cải thiện công tác chăm sóc bệnh nhân. Quản lý tất cả các tập tin của bạn trên WorkDrive nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kiểm duyệt và giảm chi phí.

Kết hợp kênh giao hàng

Tạo hệ thống tập trung vào bệnh nhân

Duy trì thông tin nhất quán về một bệnh nhân trên mọi bộ phận giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ chất lượng. WorkDrive cho phép tạo một kho lưu trữ tất cả các hồ sơ bệnh nhân để bạn dễ lấy thông tin chi tiết quan trọng.

Hợp lý hóa luồng dữ liệu

Sắp xếp nhiều báo cáo về một bệnh nhân từ các bộ phận vào Thư mục nhóm để các nhóm phối hợp hiệu quả. Tổng hợp thông tin bệnh sử, chi tiết bảo hiểm, báo cáo đã quét và các đơn thuốc đã cấp để nhanh chóng tạo báo cáo tóm tắt xuất viện của họ.

Cắt giảm thời gian chờ đợi

Đừng để bệnh nhân của bạn phải chờ đợi. Quét báo cáo, hóa đơn hoặc đơn thuốc của họ để chia sẻ với họ ngay lập tức. Bạn cũng có thể gửi các báo cáo quan trọng đến các bác sĩ có liên quan, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt.

Cấp quyền truy cập cho đội ngũ phù hợp

WorkDrive cấp quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài liệu và đề phòng lạm dụng dữ liệu. Cung cấp cho đội ngũ tài chính của bạn quyền truy cập cần thiết, từ chi tiết bảo hiểm đến hóa đơn thuốc mà không cần chia sẻ thông tin bệnh sử.

Chăm sóc từ mọi nơi

Chăm sóc từ mọi nơi

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện có thể truy cập hồ sơ bệnh nhân quan trọng và chia sẻ ý kiến của họ từ mọi nơi trên thế giới. Với ứng dụng WorkDrive cho điện thoại thông minh, bạn có thể truy cập các báo cáo và chia sẻ đơn thuốc điện tử khi đang di chuyển.

Đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân

Công tác chăm sóc sức khỏe cần xử lý một lượng lớn dữ liệu cá nhân cần được bảo mật. WorkDrive tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 27001 và SOC - 2 nên đảm bảo dữ liệu được bảo mật ở cả cấp độ vật lý và kỹ thuật số.

Đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân
Kiểm tra tăng cường và phục hồi sau sự cố

Kiểm tra tăng cường và phục hồi sau sự cố

Nắm quyền kiểm soát tất cả các tập tin và thư mục trong kho lưu trữ của bạn. Nhận dạng mọi truy cập trái phép hoặc chỉnh sửa báo cáo thông qua nhật ký và theo dõi sát sao mọi hoạt động được thực hiện. Bạn cũng có thể phục hồi thông tin bệnh nhân trong trường hợp vô tình bị xóa.

Quản lý tài liệu an toàn cho không gian y tế kỹ thuật số.

So sánh các gói