Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính

Chuyển các quyết định tài chính đến không gian chung mà không phải lo lắng về tính bảo mật. Công việc kế toán không còn cần giấy tờ với Zoho WorkDrive và theo dõi dữ liệu nhạy cảm bằng các báo cáo về việc sử dụng.

Đăng ký ngay

Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính
Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính
Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính
Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính
Đối với các nhóm thúc đẩy sức mạnh tài chính

Lưu trữ tất cả mọi thứ về tài chính một cách an toàn

Bảo mật dữ liệu là điều cốt lõi của các nhóm tài chính. Đưa dự báo lợi nhuận, báo cáo ngân sách, hóa đơn, hóa đơn cần thanh toán, hợp đồng nhà cung cấp-người bán và tất cả các tài liệu tài chính khác đến một nơi an toàn.

Cặp tài chính đa năng

Cùng lúc làm việc trên các dự báo ngân sách và theo dõi các hóa đơn đang đợi thanh toán. Tách thành các thư mục khác nhau một cách thuận tiện và luôn cập nhật về các hoạt động của bộ phận tài chính.

Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Bảo vệ thông tin tài chính bí mật của nhóm bạn. Chia sẻ các tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu cho các bên liên quan bên ngoài hoặc vô hiệu hóa tính năng chia sẻ bên ngoài khi bạn không muốn cho truy cập dữ liệu ở bên ngoài.

Lưu trữ tất cả mọi thứ về tài chính một cách an toàn
Thực hiện các mục tiêu và dự đoán tài chính ngay lập tức

Thực hiện các mục tiêu và dự đoán tài chính ngay lập tức

Phân tích hiệu suất tài chính của tổ chức dù bạn đang ở đâu đi nữa, với tất cả các tài liệu ở cùng một nơi. Tính toán dữ liệu và đặt mục tiêu tài chính dựa trên dự đoán thị trường của bạn.

Rút ra thông tin chi tiết từ dữ liệu doanh thu

So sánh chi tiết thu nhập và chi phí cùng kỳ năm ngoái. Có một bức tranh toàn diện về hiệu suất của tổ chức bằng Zoho Sheet. Sử dụng công thức phức tạp để dự đoán và hiểu khả năng kinh doanh và xu hướng bán hàng.

Chia sẻ kết quả với nhóm của bạn

Thiết lập một không gian chung nơi mọi thành viên trong nhóm có thể truy cập và xem thông tin chi tiết của bạn. Tạo các bản trình bày hấp dẫn về mặt trực quan một cách nhanh chóng bằng Zoho Show hoặc phác thảo báo cáo chi tiết cho các bên quan tâm bằng cách sử dụng Zoho Writer.

Giữ nguyên tập tin nhóm đã được phân loại

Xem ai đang truy cập các tài liệu tài chính nhạy cảm nhất trong nhóm của bạn. Kiểm tra việc sử dụng tập tin của người không được mời và giám sát tập tin nào di chuyển vào và ra khỏi nhóm của bạn.

Giám sát việc sử dụng tập tin

Đảm bảo hóa đơn và bảng cân đối của bạn không bị ai không được cấp quyền sửa đổi hoặc xem. Lưu trữ tài liệu trong các thư mục tương ứng một cách an toàn và theo dõi việc sử dụng tập tin để xem ai và khi nào có thể truy cập tập tin của bạn.

Ngăn ngừa mất dữ liệu

Nhân viên của bạn có thể rời khỏi nhóm hoặc một thành viên có thể vô tình xóa tập tin. Nhưng trong WorkDrive, tất cả các chi tiết về nhà cung cấp, giảm giá và các chính sách khác của bạn đều an toàn và có thể được truy xuất vào bất cứ lúc nào.

Giữ nguyên tập tin nhóm đã được phân loại
Cùng nâng lợi nhuận sau thuế

Cùng nâng lợi nhuận sau thuế

Đăng ký ngay

Cùng nâng lợi nhuận sau thuế