Zoho WorkDrive:
nay đã được tích hợp vào Zoho Projects

Đăng ký miễn phí
Tích hợp Projects Tích hợp Workdrive trong Projects
Zoho WorkDrive: nay đã được tích hợp vào Zoho Projects

Hệ thống quản lý tập tin hợp nhất của chúng tôi hiện đã có thể truy cập được trong Zoho Projects

Hãy quên đi những rắc rối khi phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Zoho WorkDrive hiện đã được tích hợp với Zoho Projects để giúp các nhóm quản lý công việc và tài liệu của họ từ một nơi duy nhất.

Đăng ký miễn phí

Kho lưu trữ tài liệu tập trung cho tất cả các dự án của bạn

Hãy quên đi những rắc rối khi phải gửi tập tin qua lại dưới dạng tập tin đính kèm và mỗi thành viên nhóm lại xử lý nhiều bản sao của cùng một tài liệu. Lưu trữ và quản lý tập tin trong một không gian chung với Thư mục nhóm.

Kho lưu trữ tài liệu tập trung cho tất cả các dự án của bạn

Gắn kết đội ngũ

Cung cấp cho nhóm của bạn một không gian chung để phối hợp làm việc bằng cách tạo Thư mục nhóm cho mọi dự án. Sắp xếp hiệu quả những tài liệu được liên kết với nhiệm vụ, sự cố và bảng tin trong Thư mục nhóm để dễ dàng truy cập.

Gắn kết đội ngũ

Đồng bộ người dùng liền mạch

WorkDrive đồng bộ hóa thông tin người dùng và sao chép vai trò và quyền của người dùng trong Zoho Projects, cho phép các thành viên trong nhóm có quyền truy cập phù hợp vào những thông tin mà họ cần.

Đồng bộ người dùng liền mạch

Cộng tác bất chấp giới hạn

Việc giữ liên lạc với khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi dự án. WorkDrive giới thiệu “Người dùng khách hàng” để tạo điều kiện cho việc cộng tác bảo mật với khách hàng và cập nhật thông tin cho họ xuyên suốt dự án.

Cộng tác bất chấp giới hạn

Các công cụ năng suất tích hợp sẵn

WorkDrive đi kèm với một bộ ứng dụng văn phòng tích hợp sẵn bao gồm Zoho Writer, Zoho Sheet và Zoho Show. Điều này giúp các nhóm dễ dàng hơn trong việc tạo, cộng tác và xem lại ý tưởng dự án ngay từ Zoho Projects.

Các công cụ năng suất tích hợp sẵn

Chia sẻ tập tin nâng cao

WorkDrive cung cấp khả năng kiểm soát quyền truy cập ở mức chi tiết, cho phép chia sẻ tập tin ở cấp độ nhiệm vụ, bảng tin và sự cố. Những tài liệu được liên kết với các mô-đun tương ứng trong Zoho Projects sẽ tự động được cung cấp cho các thành viên của mô-đun đó.

Chia sẻ tập tin nâng cao

Quản lý dữ liệu theo cách hiệu quả nhất

Dễ dàng quản lý tất cả các tài liệu đính kèm dự án của bạn. Liên kết cùng một tập tin với các nhiệm vụ hoặc sự cố khác nhau để tránh tạo nhiều bản sao của cùng một tài liệu.

Quản lý phiên bản tập tin không giới hạn

Với WorkDrive, nhóm của bạn có thể theo dõi chặt chẽ những thay đổi với tài liệu và quản lý nhiều phiên bản của cùng một tài liệu ngay trong Projects. Thành viên nhóm có thể xem xét nội dung công việc trước đó của mình, so sánh các bản sửa đổi và khôi phục lại phiên bản cũ nếu cần.

Chia sẻ tập tin nâng cao

Kho lưu trữ tập tin tập trung, an toàn phục vụ cho việc quản lý dự án

Dùng thử WorkDrive miễn phí